Miler, Jože,

gostinec;kmetovalec;turistični delavec 

Slika 
12.03.1941, Šentanel, Slovenija 08.09.2011, Šentanel
Miler, Jože, p. d. Marin, kmet in gostinec (1941–2011); veliko je pripomogel k razvoju turizma v Šentanelu, si prizadeval za boljšo prometno povezavo do turistično razvijajočega se Šentanela. 

Življenje in delo

Miler, Jože, p. d. Marin, kmet in gostinec. *Šentanel, 12. 3. 1941; †Šentanel, 8. 2. 2011; Oče kmet in gostilničar Lovrenc [umrl v internaciji], mati Marija roj. Aleško; brata Štefan in Ivan, sestre Marija por. Kumprej, Danica por. Kotnik, Tilka por. Rudolf, Pavla. Poročen je z Marijo roj. Smolak, p. d. Dvornikovo; sinova gostinec in turistični delavec Janko Miler, kmetijski tehnik in samostojni podjetnik Branko.

Osnovno šolo je obiskoval v Šentanelu in po odsluženju vojaščine prevzel kmetijo in gostišče (1964). Po materini smrti (1964) je skrbel za šest mlajših bratov in sester. Ob kmetovanju in delu v gostišču je dejaven tudi na kulturnem in družbenem področju, saj se vseskozi zavzema za napredek in razvoj kraja. Ob ustanovitvi vaškega odbora v Šentanelu (1971) je bil njegov predsednik dve mandatni obdobji, po ustanovitvi krajevne skupnosti pa štiri mandate predsednik KS Šentanel. Deloval je tudi v komisiji za gradnjo cest v okviru Gozdnega gospodarstva Ravne in si prizadeval za boljšo prometno povezavo do turistično razvijajočega se Šentanela. Več kot štirideset let je član Kulturnega društva, prepeva v cerkvenem pevskem zboru (od 1959) in pri Šentanelskih pavrih (od 1964). Temu zboru več desetletij gostoljubno nudi prostor za vaje. Bil je eden prvih, ki se je pred tridesetimi leti včlanil v Turistično društvo Šentanel in veliko pripomogel k razvoju turizma v Šentanelu. Skupaj s sinom sta dolga leta razvijala kakovostno turistično ponudbo in danes je turistična kmetija in gostišče Marin znana daleč naokoli.

 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

Priznanje OF slovenskega naroda; bronasti, srebrni in zlati Vorančev spominek; bronasta, srebrna in zlata Gallusova značka; zahvala za sodelovanje v cerkvenem pevskem zboru; zahvala in priznanje za 40-letno prepevanje pri Šentanelskih pavrih; priznanja za 15-, 20- in 25-letno vodenje gostinske obrti (1982, 1984, 1990); "bronasta žlica" z razstave Kulinarika Koroške v Mežici (1983). 

Viri in literatura

Osebni podatki. - Arhiv Krajevne skupnosti Šentanel, Turističnega društva Šentanel.