Broman, Avgust ,

fotograf;gozdar 

Slika 
15.04.1909, Zelen Breg, Slovenija 29.02.1996, Slovenj Gradec
Kot gozdar si je prizadeval za ohranitev našega kmečkega življenja, uspel kot dober gojitelj gozdov, na številnih fotografskih posnetkih ohranil dokumentarno gradivo naše koroške stavbne in premične dediščine. 

Življenje in delo

Živel je na Prevaljah, kjer je pokopan. Oče Valentin, p. d. Slaník, mati Marija roj. Rudel. Poročen je bil z Alojzijo roj. Šoln; sin filmski ustvarjalec Vaclav Broman. Po osnovni šoli v Šelempergu [pri Vogelniku] ter tolstovrški šoli v Guštanju [na Ravnah] in nedokončani klasični gimnaziji v Mariboru je končal Srednjo gozdarsko šolo v Mariboru (1933).

Najprej se je zaposlil kot okrajni gozdar v Dravogradu (1934) in nato v Novem mestu (1939), kjer je preživel drugo svetovno vojno. Po vojni leta 1945 je kot okrajni gozdar služboval na Okraju Prevalje, Okraju Dravograd in Okraju Slovenj Gradec in nato na Gozdnem gospodarstvu na Prevaljah, na Okrajni zadružni zvezi in kot revirni gozdar za območje Strojne na Gozdni upravi na Ravnah na Koroškem do upokojitve (1970). Bil je znan gozdarski strokovnjak, gojitelj gozdov in drevesnic in svoje praktične izkušnje je prenašal na mlajši gozdarski rod. Kot revirni gozdar za Strojno si je prizadeval za ohranitev našega kmečkega življenja, uspel kot dober gojitelj gozdov, na posekah, novinah (nóv'nah) in zaraščenih pašnikih je obnovil nasade in čiste gozdove iglavcev spreminjal v mešane. Njegov cilj je bil ohraniti naše gozdove čim lepše. Njegova zasluga je tudi, da je na številnih fotografskih posnetkih ohranil dokumentarno gradivo naše koroške stavbne in premične dediščine, ljudi in motive iz narave. Bil je stalni sodelavec Koroškega fužinarja, kjer je objavil mnogo svojih fotografij, ki jih je izdelal v svojem fotografskem ateljeju. Poleg fotografiranja se je ukvarjal s filatelijo in pisal narodopisne prispevke.

 

Dosežki in bibliografija

Za slovo od furmanov.  V: Koroški fužinar, 1973, št. 2.  Da se otme pozabi. [O spravilu lesa].  V: Koroški fužinar, 1974, št. 4.  O zarotovalcih, vražarjih in še kaj.  V: Koroški fužinar, 1975, št. 3. – Zgodbe starih kmečkih poslov. – V: Koroški fužinar, 1977, št. 3. 

Priznanja in nagrade

 

Viri in literatura

Podatki sina Vaclava in drugi viri. – Matevž Čarf: Obisk pri upokojenem gozdarju Avgustu Bromanu. – V: Viharnik, 1989, št. 12. – Jože Logar: Avgust Broman 19091996.  V: Viharnik, 1996, št. 4.