Flaschberger, Hans,

direktor;gospodarstvenik 

Slika 
br.l., Avstrija 1932, Avstrija
Bil je vodja premogovnika Leše v 19. stol., jamomerec; kot zaupnik grofa Henckla je upravljal njegovo premoženje v jugoslovanskem delu Koroške in pripeljal leški premogovnik v stečaj. 

Življenje in delo

Bil je avstrijski državljan in vodja premogovnika Leše, bivši jamomerec, ki je postal tudi stečajni upravitelj leškega rudnika. Že pred prvo svetovno vojno je bil zaposlen pri leškem premogovniku. Kot zaupnik je leta 1919 prevzel pooblastila grofa Henckla, da upravlja njegovo premoženje v jugoslovanskem delu Koroške. Ker je premoga vse bolj primanjkovalo, zaradi gospodarske krize in ker ni imel srečne roke pri vodenju podjetja, je dal pobudo za ustanovitev Ilirske rudarske družbe (1930), najemal je posojila, izdajal bone in mezdne listke namesto plačila in se zadolževal. Do konkurza leta 1935 je bil sedež družbe na Prevaljah. Julija 1935 so s podporo Delavske zbornice ustanovili samopomočno organizacijo »Rudarsko zajednico«, ki je za mezdne terjatve rudarjev odkupila celotno montansko posest z zgradbami in inventarjem. Rudarska zajednica je leta 1936 priredila prostovoljno javno dražbo premoženja, med katerim je bilo tudi 18 stanovanjskih hiš, ki jih je prisodila rudarjem, ki so v njih stanovali, v zameno za njihove mezdne terjatve [plače izplačane v obliki bonov in mezdnih listkov]. Brezposelni leški rudarji so našli zaposlitev v rudniku Holmec (1938), v mežiškem rudniku in v jeklarni na Ravnah. 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

 

Viri in literatura

Ivan Mohorič: Industrializacija Mežiške doline, 1954. – Hedvika Gorenšek: Kronika leškega rudnika. – V: Srečno! Srečanje rudarjev leškega rudnika, 1984. – Karla Oder, Občina Ravne na Koroškem. Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja - 20. stoletje. Ljubljana 1992.