Digitalna zbirka: "Rastoča knjiga"

2012

Spomenik Augustu von Rosthornu je bil prestavljen v Spominski park junija 2012  na pobudo Margarete Jukič in Kulturnega društva Prevalje. Spomenik Avgustu von Rosthornu ob upravni zgradbi nekdanje Železarne Prevalje (današnje Glavarstvo) je bil prvi javni spomenik v Mežiški dolini, postavljen po smrti ustanovitelja Železarne Prevalje in Prevalj v 19. stoletju. 

Izvedena je bil prenova mestnega jedra Prevalj s pridobitvijo panoramske ceste na Prisoje, Vandravskega trga z lapidarijem, Sokolskega parka in Spominskega parka. 

Koroška 8000 – sedemčlanska alpinistična ekipa iz Koroške (vodja Grega Lačen, namestnik vodje Ludvik Golob - Ika, Andrej Gradišnik, Sašo Prosenjak, zdravnik Jurij Gorjanc, Tadej Zorman in Matej Flis) se je julija odpravila na dvanajsto najvišjo goro sveta, 8051 metrov visok Broad Peak. Na vrh, ki so ga dosegli v torek, 31. julija 2012, med 7. in 8. uro se je povzpelo pet Korošcev: Ludvik Golob - Ika, Andrej Gradišnik, Jurij Gorjanc, Tadej Zorman in Matej Flis. 

2012

15. septembra 2012 je bil prvič izveden Festival pravljične vasi Leše, tradicionalna kulturno-turistična prireditev, namenjena otrokom in staršem. Številne ustvarjalne delavnice, animacijski pohodi, družabne igre, srečanja z literarnimi in glasbenimi ustvarjalci in pravljičnimi bitji so nepozabna dogodivščina v naravi. Pobudnik festivala je bil Boštjan Gorenšek, organizacijo vsakoletne izvedbe je prevzelo Kulturno društvo Leše.

2013
Odprtje novega vrtca Krojaček Hlaček ob osnovni šoli na Polju in obnovljenega Športnega parka Ugasle peči. 
2013

Geopark Karavanke je postal del evropske mreže geoparkov pod okriljem Unesca. Geopark  vključuje tudi rudarsko dediščino Leš in premogovnika, ki je bil v 19. stoletju eden največjih premogovnikov na Slovenskem. Ohranjenih in obnovljenih je nekaj najpomembnejših pomnikov rudarstva: vhod v rov Franciscus, pozivalnica, nova rudarska muzejska zbirka na Lešah in leška kapela. 

7. decembra 2014 je bila krstna izvedba baleta Prevaljska legenda. Nastal je po  literarni predlogi Franca Sušnika, uglasbil ga je Alojz Lebič, koreografija je delo Claudie Sovre, dramaturgija Silve Sešel. Izvedli so ga člani Mladega slovenskega baleta v koprodukciji s KD Mohorjan. 

Partnerji Občina Prevalje, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, Kulturni dom Pliberk, Dom Sodalitas Tinje, Krščanska kulturna zveza iz Celovca in Mohorjeva založba v Celovcu izvajajo projekt REG-KULT, Žive vezi.

Franc Kotnik: Storije 1, Koroške narodne pripovedke in pravljice. Prevalje, 1924.
Karel Doberšek: Vpliv socialnih razmer na razvoj otroka na Prevaljah. Ljubljana, 1929.
Jožko Jurač: Kraj umira. Ljubljana, 1936. 
1951 - Koroški fužinar

Novembra je začel izhajati tovarniški list, ki je bil eno najodmevnejših glasil guštanjskih železarjev. Glasilo je leta 1951 ustanovil Avgust Kuhar - Prežihov (1906–1964) in ga urejal vse do smrti. Leta 2007 je prenehal izhajati. Med letoma 1964 in 2009 je izhajalo še mesečno glasilo ravenskih železarjev Informativni fužinar (nekaj časa s prilogo Novice), ki so ga urejali uredniki Koroškega fužinarja.

Ivan Mohorič: Industrializacija Mežiške doline. Maribor, 1954.

V osnovni šoli Prevalje je začelo izhajati eno najstarejših osnovnošolskih glasil v Sloveniji z naslovom Vigred

Zbornik "Med Peco in Pohorjem. Maribor, 1965" je izšel ob 20-letnici ravenske gimnazije.

Roman Leopolda Suhodolčana z naslovom "Svetlice" je knjižno delo s socialno tematiko in se  dogaja leta 1958 v podeželskem mestecu Dobrije.

Dr. Franc Sušnik je v svojih koroških zgodovinskih zapisih "In kaj so ljudje ko lesovi. Maribor, 1968" slikovito popisal kraje, ljudi, Prežiha, zbrane so njegove besede,  vklesane »v granit in bron za skromen spomin«.  

Lik Krojačka Hlačka s svojo pozitivnostjo navdušuje generacije. 
Monodramo je Mitja Šipek odigral več kot tisočkrat, posneta je tudi na filmski trak. 

Ena redkih predstavitev protiturških taborov s strani strokovnjaka, arhitekta in profesorja. Opiše tudi »turške šance«, ki so se vile izpod vznožja Uršlje gore do Javornika.

Zapis o Šentanelu, njegovi zgodovini izpod peresa več avtorjev, nam odkriva doslej nepoznane dogodke zgodovine. 
Kulturna in cerkvena zgodovina dekanije Pliberk z zgodovino nastanka cerkvene arhitekture in notranje opreme.

Zbrane objave publikacij in prispevkov različnih avtorjev na temo druge svetovne vojne na Koroškem.

V publikaciji je zapisana zgodovina železarstva na Prevaljah, obogatena  z likovno opremo prof. Stanka Lodranta. 

Dragoceno pričevanje o zgodovini cerkva v občini Prevalje. 

Zgodovina in način življenja v Mežiški dolini. Za vse poznejše raziskovalce in ljubiteljske pisce je to delo s temeljnimi podatki neprecenljive vrednosti. 

Desetletja je bilo to delo ena redkih raziskav in dragocen popis kulturne dediščine Mežiške doline. 

Janko Zerzer je zgodovinar in germanist, pedagog ter vsestranski kulturni delavec. 

Faksimile izdaja lesorezov akad. slikarja Franja Goloba iz leta 1938.
Oris prve in druge svetovne vojne na Koroškem ter vojne za osamosvojitev Slovenije leta 1991.

»Redki so pri nas in v svetu skladatelji, ki so hkrati znanstveni proučevalci glasbe, in redki so teoretiki, ki hkrati ustvarjajo glasbo, instrumentalno in vokalno. Akademik Lojze Lebič je taka osebnost. Je oboje – kot ustvarjalec in kot znanstveni raziskovalec zavezan glasbi.«
dr. France Bernik

Izšla je prva številka glasila o aktualnem dogajanju in življenju v občini Prevalje.
Ponatis Sušnikovega literarnega prvenca.

Prevod doktorske disertacije  Aloysius Kuhar, The conversion of the Slovenes and the german-slav ethnic boundary in the eastern Alps. New York, Washington, 1959.

»In spet so, tokrat po zaslugi profesorice Ive Potočnik, Prevalje prve, kjer se praktično potrjuje spoznanje slovstvene folkloristike.« dr. Marija Stanonik 

Vinko Ošlak je pisatelj, filozof, publicist in prevajalec.
Doživetja slovenskega dijaka med drugo svetovno vojno.
Faksimile izdaja ob 150. obletnici natisa prve slovenske šolske pesmarice,  izdane v Celovcu  leta 1853.
Zbrane avtorjeve raziskave in objave iz gospodarske zgodovine in delavskega gibanja Koroške.

V knjigi je pregled kulturnih dejavnosti na Lešah od začetkov kulturnega življenja na Lešah leta 1909 in od prve ustanovitve kulturnega društva Svoboda leta 1921 vse do izdaje knjige.

Prvi tako obsežen in temeljit biografski leksikon v Sloveniji, v katerem je predstavljenih  544 oseb, ki jih je navdihovala domača zemlja in so v svojem obdobju za sabo pustili vidno ustvarjalno sled.

Izveden prvi čezmejni projekt popisa kulturne dediščine, pri katerem so sodelovali člani kulturnih in turističnih društev, rezultati so bili objavljeni v monografiji in fotomonografiji, dodana pa jima je bila zbirka pripovedk Nekoč je bilo jezero. Idejno zasnovo je pripravila  Margareta Jukič, ki je bila tudi gonilna sila projekta. 

Življenje in delo prof. Stanka Lodranta, pedagoga, kulturnega ustvarjalca, častnega občana Občine Prevalje.

Temeljno delo primarija Draga Plešivčnika o lastni življenjski poti s Fare v širni svet je pisno izročilo sokrajanom, v katerem so obujeni spomini na avtorjevo življenje, dogodke in sopotnike zdravnika, publicista, politika

Življenje in literarno delo kaplana, literata, Prešernovega prijatelja in narodnega buditelja.

Najkakovostnejši in najuspešnejši moški pevski zbor v občini in na Koroškem je pod dirigentsko roko Jožka Kerta, Almire Rogina in Helene Buhvald Gorenšek dosegal in dosega vidne uspehe na državnih in mednarodnih tekmovanjih. A najpomembnejše je ubrano petje, ki druži pevce in razveseljuje občinstvo na različnih prireditvah in letnem koncertu. 

Kratko predstavitev 50 doktorjev znanosti, ki so živeli ali živijo v občini Prevalje, je pripravilo Kulturno društvo Mohorjan.

Zbornik ob stoletnici odprtja planinske koče na Uršlji gori. 

Zaključen čezmejni projekt popisa kulturne dediščine na območju dvanajstih občin Koroške v Sloveniji in trinajstih občin na Koroškem v Avstriji. Ob opisu številnih križev, kapel, znamenj, pomnikov, fasadnih ornamentov, objektov povezanih z obrtjo, kmetijstvom in industrijo, izvirov in vodnjakov, so bile zbrane številne zgodbe in pripovedi ter objavljene na spletni strani.

Zgodovinski in družbeni oris kraja z objavo starih razglednic Prevalj.
12345