Gregorčičeva bralna značka

Gregorčičeva bralna značka

Gregorčičeva bralna značka

Najpomembnejša dela:

Več njegovih pesmi je ponarodelo. Lirske pesmi – Poezije, domoljubne pesmi – Iskrice domorodne, Soči, Na potujčeni zemlji, V pepelnični noči. 

Poezije I (1882) - Fran Levec jo imenuje Zlata knjiga slovenske književnosti (COBISS)

Poezije II (1888) (COBISS)

Poezije III (1902) (COBISS)

Poezije IV (1908) - izdana po njegovi smrti (uredil: Ksaver Meško) (COBISS)

Zbrano delo I-IV (1947-1951) (COBISS)