Viri in literatura

Viri in literatura

Glawar, Gottfried, Geschichte Bleiburgs, Eigenverlag, 2. Erweiterte Ausgabe, Bleiburg, 1991.
Kumer - Črčej, Mirko, Iz pliberške davne preteklosti, Družina in dom, letnik 1972, 6. in 7. zvezek.
Mory, Othmar, Momente aus Bleiburgs Geschichte, Eigenverlag, Bleiburg, 2006/2008.
Po poteh kulturne dediščine Občine Prevalje in Mestne občine Pliberk, monografija, Prevalje,  Pliberk, 2006.

Arhiv Društva Kulturni dom Pliberk.
Arhiv Slovenskega prosvetnega društva Edinost v Pliberku.
Arhiv Slovenske prosvetne zveze v Celovcu.
Tags: