Trubarjeva bralna značka

Trubarjeva bralna značka

Trubarjeva bralna značka

Primož Trubar je začetnik slovenske književnosti in slovenskega knjižnega jezika. Trubar je izdal vrsto prevedenih del z versko-cerkveno vsebino. Prva knjiga iz leta 1550. katekizem (s cerkveno pesmarico), Anu kratku podvučene, in ob njem drobcen  abecednik. Posebej se je posvečal prevajanju svetega pisma.

Najpomembnejša dela:

      Cerkovna ordninga (1564)

      Vsa dela, ki jih je Trubar napisal v slovenskem jeziku, so bila natisnjena v Tübingenu:

Catechismus, 1550

Abecedarium, 1550

Catechismvs, 1555

Abecedarivm, 1555

Ta evangeli svetiga Matevsha, 1555

Ena molitov tih kerszhenikov, 1555

Ta pervi deil tiga Noviga testamenta, 1557

Ta slovenski koledar (ponovno 1582), 1557

En regišter... Ena kratka postila, 1558

Ta drvgi deil tiga Noviga testamenta, 1560

Register, 1561

Svetiga Pavla ta dva listy htim Corintariem, 1561

Articvli, 1562

Cerkovna ordninga,1564

Ta celi psalter Dauidou,1566

Abecedarivm, 1566

Ta celi catehismvs, 1567

Ena duhovska peissen svbper Turke, 1567

Svetiga Pavla lystvvi, 1567

Eni psalmi, ta celi catehismus, 1567

Try duhouske peisni, 1567

Catehismvs sdveima islagama, 1567

Noviga testamenta pvsledni deil, 1567

Ta pervi psalm shnega triiemi islagami, 1569

Ta celi nov testament, 1582 (e-izdaja v Zbranih delih primoža Trubarja)

Hishna postilla, 1595

Trubarjevi predgovori in posvetila hrvaškim knjigam:

Katehikismus. Edna malahna knjiga (hrvaško v glagolici), Trubarjevo nemško posvetilo, 1561

Katehikismus. Edna malahna knjiga (hrvaško v cirilici), Trubarjevo nemško posvetilo in soavtorstvo hrvaškega predgovora, 1561

Artikuli (hrvaško v glagolici), Trubar soavtor nemškega posvetila in njegovega prevoda, 1562

Artikuli (hrvaško v cirilici), Trubar soavtor nemškega posvetila in njegovega prevoda, 1562

Edni kratki razumni nauci (hrvaško v glagolici), Trubarjevo nemško posvetilo, 1562

Edni kratki razumni nauci (hrvaško v cirilici), Trubarjevo nemško posvetilo, 1562

Postila (hrvaško v glagolici), Trubarjevo nemško in prevedeno posvetilo, 1562

Prvi dell Novoga testamenta (hrvaško v glagolici) Trubarjevo nemško posvetilo, 1562

Postila (hrvaško v glagolici), Trubar soavtor nemškega in prevedenega predgovora, 1563

Prvi del Novoga teštamenta (hrvaško v cirilici), Trubar soavtor nemškega posvetila, 1563