Moški pevski zbor Šentanelski pavri

Moški pevski zbor Šentanelski pavri

Moški pevski zbor Šentanelski pavri

Oktobra 1964 je znan slovenski in koroški skladatelj ter glasbeni pedagog Luka Kramolc, doma iz Šentanela, ustanovil moški pevski zbor Šentanelski pavri. Vodenje zbora je zaupal domačinu Mitji Šipku. Po upravni plati pa je zbor vodil do leta 2012 Franc Vauh, ki je bil tudi zbiralec starih ljudskih pesmi. Od leta 2012 naprej vodi zbor Ferdo Piko. Zbor ohranja tradicijo petja koroških ljudskih pesmi brez notnega zapisa, kot so peli pred 100 in več leti. Njegova posebnost je ubrano petglasno moško petje, imenovano tudi »na tretko«, pri čemer del pevcev poje svojo lastno melodijo, ki je višja od melodije prvega tenorja. Takšno petje je resnično edinstveno, ne samo na Koroškem, ampak tudi v širšem slovenskem prostoru. Zbor je za svoje delovanje prejel ob 30-letnici delovanja visoko državno priznanje častni znak svobode Republike Slovenije. Izdal je tri zgoščenke, sodeloval pri snemanjih nekaterih filmov in oddaj o koroških ljudskih običajih ter življenju na kmetih, na pevskih revijah in  prireditvah doma ter v tujini. 

Vir: Skitek Vinko, 50 let moški pevski zbor Šentanelski pavri, Šentanel, 2014.