• Slika 

  Aberšek, Karel

    družbenopolitični delavec;udeleženec NOB  31.10.1905  20.02.1987 
  Po drugi svetovni vojni se je ukvarjal z agrarno reformo; bil je ljubitelj narave, pohodništva in organizator lovstva na Koroškem. več  
 • Slika 

  Abraham, Lavoslav

    čevljar;kulturni ustvarjalec;režiser  31.10.1883  25.05.1926 
  Slovel je po igralskih sposobnostih, se uveljavil tudi kot režiser in bil eden najbolj znanih članov Katoliškega prosvetnega društva za Prevalje in okolico ter član Mohorjeve družbe na Prevaljah, vodil je prvi tamburaški orkester. več  
 • Slika 

  Angeli, Friderik

    organizator kulture;strojni tehnik  18.7.1942  08. 06. 2006 
  Bil je organizator kulturne dejavnosti v Železarni Ravne, pozneje je vodil Zvezo kulturnih organizacij za Mežiško dolino in veliko prispeval k čezmejnemu povezovanju kulture na Koroškem z revijami Od Pliberka do Traberka. več  
 • Slika 

  Apohal, Anton

    glasbenik;kantavtor;lesarski tehnik;skladatelj  17.01.1958  07.03.2002 
  Z mladostnim prijateljem Milanom Kamnikom je ustanovil Duo Kora, ustvarila sta več pesmi, ki so med Korošci že ponarodele, bil je uspešen tudi kot kantavtor. več  
 • Slika 

  Apohal, Marija

     umetnostna obrtnica;uslužbenka 11.03.1931   
  Apohal, Marija (1931)  je bila prva mentorica klekljanja na Koroškem; po njeni zaslugi se je  razširilo klekljanje od Prevalj po vsej Koroški, klekljanja so se učile strejše in mlajše klekljarice; nastal je tretji center klekljanja v Sloveniji. več  
 • Slika 

  Arko, Andrej

    družbenopolitični delavec;komercialist  21.12.1905  10.11.1987 
  Bil je upravnik premogovnika na Holmcu, ki je ublažil težko socialno stanje ljudi na Lešah in Prevaljah po ukinitvi premogovnika na Lešah; po vojni je sodeloval pri vzpostavitvi oblasti in z dr. Francem Sušnikom osnoval iniciativni odbor za ustanovitev gimnazije na Koroškem. več  
 • Slika 

  Arnold, Valentin

    kulturni ustvarjalec;podjetnik;trgovec  19.09.1944   

  Življenje je posvetil igranju v ljubiteljskem gledališču, kjer je ustvaril nekaj vidnejših komičnih vlog predvsem v Gledališki skupini Prevalje-Mežica.

  več  
 • Slika 

  Aschenbrenner, Heinz

    arhitektka  03.01.1908  2011 

  Bil je zelo priljubljen splošni zdravnik na Prevaljah; leta 1941 je odprl v Celovcu privatno ordinacijo, kjer je v prvih povojnih letih zastonj zdravil izgnance iz Mežiške doline.

  več  
 • Slika 

  Ažman, Marjan

    gospodarstvenik;športni delavec  27.01.1925  21.10.1984 
  Globoke sledi je pustil na Prevaljah, kjer ima pomembne zasluge za strukturni premik; širitev, graditev proizvodnih hal, oplemenitenje proizvodnega programa in preusmeritev Pilarne v Tovarno rezalnega orodja, bil je vrhunski namiznoteniški igralec, velike zasluge ima pri uveljavljanju avto-moto društva na Koroškem. več  
 • Slika 

  Benko, Dragomir

    direktor;pedagoški delavec;ravnatelj  01.04.1958   
  Je ravnatelj Gimnazije, direktor Šolskega centra Ravne, asistent za tehniško matematiko na Visoki šoli za tehnologijo polimerov v Slovenj o Gradcu in strokovno sodeluje na področju matematike v republiških komisijah. več  
 • Slika 

  Berhtold, Franc

    pedagoški delavec;slikar  26.11.1945   
  Je izjemno tankočutni umetnik, ustvaril je vrsto lesorezov, linorezov, sitotiskov, predvsem grafik globokega tiska. več  
 • Slika 

  Berložnik, Marjan

    družbenopolitični delavec;glasbenik;organizator kulture;pedagoški delavec;podjetnik;zborovodja  24.08.1951   

  Berložnik, Marjan, družbenopolitični delavec, zborovodja, glasbenik in samostojni podjetnik; vsa leta je bil aktivno vključen v družbeno politično življenje v širšem koroškem prostoru; strokovno sodeluje na glasbenem področju in je eden najvidnejših kulturnih delavcev na glasbenem področju v Mežiški dolini; bil je kandidat za poslanca v Državni zbor Republike Slovenije in kandidat za župana Občine Prevalje.

   

  več  
 • Slika 

  Berložnik, Jurij

    novinar;pravnik  19. 05. 1978   
  Berložnik, Jurij (1978); novinar, radijski napovedovalec, povezovalec prireditev, novinar Večera (1978); bil je eden najprepoznavnejših radijskih napovedovalcev in komentatorjev Koroškega radia, je povezovalec prireditev, od 2010 je novinar ČP Večer, kjer pokriva s svojimi članki Koroško; sodeluje v ekipi Sincronia Team za sinhronizacijo risank. več  
 • Slika 

  Blažej, Anton

    črkostavec;tiskar  14.01.1898  06.12.1972 
  V času Mohorjeve družbe na Prevaljah se je v Mohorjevi tiskarni izučil za črkostavca, z Mohorjevo odšel v Celje, nato na Jesenicah postal načelnik Komisije za planinska pota pri Planinski zvezi Slovenije in bil vodja markacistov Slovenije. več  
 • Slika 

  Bončina, Borut

    arhitekt  08.07.1961   
  Strokovno in odgovorno sooblikuje koroški prostor, aktivno deluje v Zbornici za arhitekturo. Posebnost: oblikovanje poštnih znamk ob jubilejnih dogodkih. več  
 • Slika 

  Boštjan, Franc

    kulturni delavec;slikar  10.04.1930  07.04.1999 
  Bil je prvi vodja propagande v Železarni Ravne in kot slikar eden prvih Korošcev včlanjenih v društva likovnih umetnikov doma in na tujem; upravnik Likovnega salona na Ravnah na Koroškem; organizator ravenskih slikarskih kolonij in mednarodnih simpozijev Forma viva; prepoznavni so njegovi ciklusi umetniške upodobitve koroških znamenj, domačij in koroške krajine. več  
 • Slika 

  Boštjan, Jože

    direktor;družbenopolitični delavec  31. 08. 1928  25. 11. 2005 

  Boštjan, Jože, družbeni delavec, direktor (1928-2005); bil je družbeno politično vključen v delovanje in rast kraja; bil je tajnik Krajevne skupnosti Prevalje v času, ko so gradili Družbeni dom, kjer je bil vodja gradnje; bil je direktor Tovornega prometa Viator Prevalje do ukinitve podjetja; zbiral je domoznansko gradivo o Prevaljah. 

   

  več  
 • Slika 

  Božank, Alojz

    duhovnik  27.04.1028  17.04.1998 

  Božank, Alojz, duhovnik, župnik (1928-1998); imel je novo mašo na Fari, pri Devici Mariji na Jezeru na Prevaljah (1957); kot župnik je bil graditelj cerkvenega središča v Šoštanju; na lastno željo je bil premeščen v Šentanel (1980), kjer je veliko naredil za kraj, obnovil je cerkev, pokopališče in župnišče ter ga opremil s spomini na pisatelja Franca Ksaverja Meška.

   

  več  
 • Slika 

  Bračko, Jožefa

     družbenopolitična delavka;krojaška mojstrica 24. 02. 1911  15. 10. 1999 

  Bračko, Jožefa, družbena delavka, krojaška mojstrica (1911--1999); na Prevaljah je bila po vojni ena najvidnejših družbenih delavk; viden je njen delež pri ustanavljanju bralne značke, ki se je leta 1961 rodila na prevaljski osnovni šoli.

   

   

  več  
 • Slika 

  Bračko, Franc

    družbenopolitični delavec;udeleženec NOB;uslužbenec  02.09. 1902  24. 04. 1979 

  Bračko, Franc, družbenopolitični delavec in carinski uslužbenenc (1902-1979); služboval kot pripravnik in podpreglednik v oddelkih finančne kontrole v raznih krajih; bil je udeleženec NOB; bil je član sokolskega društva; deloval je kot predsednik Društva upokojencev in skrbel za graditev in dograditev doma Društva upokojencev na Prevaljah.  

  več  
 • Slika 

  Brenk, France

    dramatik;kulturni ustvarjalec;pedagoški delavec;publicist  10.09.1912  20.12.1990 
  Bil je dolgoletni profesor filmske zgodovine in režije, v času njegovega učiteljevanja na Strojni so leta 1935 uprizorili njegovo igro Poslednje ustoličenje, ki jo je tudi režiral in je pomenila izjemen gledališki dogodek desetletja za Koroško. več  
 • Slika 

  Broman, Avgust

    fotograf;gozdar  15.04.1909  29.02.1996 
  Kot gozdar si je prizadeval za ohranitev našega kmečkega življenja, uspel kot dober gojitelj gozdov, na številnih fotografskih posnetkih ohranil dokumentarno gradivo naše koroške stavbne in premične dediščine. več  
 • Slika 

  Broman, Vaclav

    carinik;filmski ustvarjalec  30.03.1938   
  Bil je v skupini pobudnikov Koroškega kinokluba, zelo ustvarjalen član; posnel je dokumentarne, etnografske in igrane filme. več  
 • Slika 

  Brvar, Srečko

    slikar;zbiratelj  22.05.1925  22.07.1991 
  Bil je velik ljubitelj narave in filatelist in ljubiteljski slikar. Imel je bogato zbirko metuljev in znamk; zbiral je starine, metulje in minerale. več  
 • Slika 

  Burjak, Gregor

    družbenopolitični delavec;lesni trgovec;udeleženec NOB  20.02.1920  07.07.1992 
  Med vojno se je vključil v partizansko gibanje [ilegalno ime Jur]  in po vojni deloval v družbenem življenju na Prevaljah in Koroškem.

   

  več  
 •  

  Cadelli, Valentinus

  Doktor teologije   duhovnik  1712  1752 

  Cadelli (tudi Codelli) Valentinus je bil župnik, doktor teologije, Baccalaureus formatus et vallem Junoniam Vicarius Generalis; s svojo "dobrólsko ustanovo" (1741) je odprl premnogemu slovenskemu fantu pot v latinske šole; v cerkvi sv. Volbenka na Lešah je dal v kripti postaviti kamnit oltarček v čast svojemu patronu sv. Valentinu.

   

  več  
 • Slika 

  Cigler, Ludvik

    filmski ustvarjalec;obrtnik  23.03.1921  26.05.2006 
  Pustil je vidne sledi v filmskem ustvarjanju in dolgoletnem delovanju ter predsedovanju Koroškemu kinoklubu Prevalje; na filmski trak so člani posneli dragocene dokumente kulturne dediščine, zapise o ljudeh in dogodkih, ki predstvljajo veliko dragocenost etnološke dediščine. več  
 • Slika 

  Cigler, Stanko

    filmski ustvarjalec;obrtnik  22.04.1949   
  Bil je med najbolj nadarjenimi ustvarjalci Koroškega kinokluba Prevalje, njegovi filmi so dokumenti časa in okolja in dragocena koroška kulturna etnološka dediščina. več  
 • Slika 

  Cizl, Gabrijel

    duhovnik  18.03.1949   
  Poskrbel je za prenovo cerkve Device Marije na Jezeru in drugih cerkvenih objektov v fari, zaprosil je za pridružitev cerkve Device Marije na Jezeru rimski baziliki. več  
 • Slika 

  Čepin, Bogdan

    glasbenik;višji upravni delavec  14.11.1932  25.06.1993 
  Predan je bil glasbi, kjer je pustil vidne sledi kot eden prvih Korošcev v narodnozabavnih ansamblih; sodeloval je v raznih v koroških ansamblih, med dr. pri Fantih treh dolin. več  
 • Slika 

  Černec, Adolf

    družbenopolitični delavec;kulturni delavec;pedagoški delavec;zborovodja  07.06.1909  10.07.1990 
  Kot učitelj je bil zelo družbenopolitično aktiven, pobudnik družbenega razvoja Mežiške doline. več  
 • Slika 

  Čibron, Vinko

    družbenopolitični delavec;strojni tehnik  01.03.1924  23.07.1984 
  Bil je priznan strokovnjak, posebej za rekonstrukcijo in modernizacijo različnih naprav in strojev v železarni; vsa leta svojega dela je bil vključen v samoupravno dejavnost in delo družbenopolitičnih organizacij, tudi kot dolgoletni član upravnega odbora Planinskega društva Prevalje. več  
 • Slika 

  Čibron Kodrin, Andreja

  magistrica sociologije,    novinarka;publicistka 22.12.1961   
  Skoraj dve desetletji je bila urednica Koroškega fužinarja, enega najvidnejših publikacij na Koroškem, novinarka pri Večeru, urednica raznih publikacij in lektorica. več  
 • Slika 

  Čop, Pavel

    družbenopolitični delavec;kulturni delavec;trgovec  11.06.1908  05.09.1980 
  Bil je aktiven družbeni delavec, zavzemal se je za razvoj podeželja, organizator kulturnih prireditev, proslav in režiser. več  
 • Slika 

  Čreslovnik Kotnik, Marija

     športna delavka;vzgojiteljica 09.11.1947   
  Aktivna družbena delavka na številnih področjih, mentorica športnih dejavnosti za tretje življenjsko obdobje. več  
 • Slika 

  Čretnik, Božena

     družbenopolitična delavka;humanitarna delavka;zdravnica 13.03.1932  25.11.2000 
  Črtenik, Božena (1932) je pustila pomembne sledi pri razvoju pediatrične službe Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem, Društva za pomoč staršem otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,  pri humanitarnem delu in reševanju socialnih stisk ljudi. več  
 • Slika 

  Čretnik, Rudi, doktor veterinarskih znanosti

    družbenopolitični delavec;filmski ustvarjalec;veterinar  06.08.1924  28.08.2005 
  Bil je med ustanovitelji Koroškega kinokluba na Prevaljah leta 1960 [Zdravko Vezjak, Vaclav Broman, Ciril Rupar, Roman Flis, Emil Mlakar] in njegov dolgoletni ustvarjalni član. Leta 1990 je osnoval Demos v Mežiški dolini. več  
 • Slika 

  Čuk, Franc

    direktor;družbenopolitični delavec;oskrbnik planinskih koč;športni delavec;trgovec  09.07.1925  03.01.2009 
  Aktivno je bil vključen v družbeno življenje na Prevaljah in v Mežiški dolini; vidno je bilo njegovo delo za razvoj med vodenjem Krajevne skupnosti Prevalje in pozneje Komunalnega podjetja Prevalje predvsem na področjih razvoja športnega življenja, infrastrukture in komunalne ureditve kraja ter okolice. več  
 • Slika 

  Debelak, Marija

     rudarka 30. 01. 1884  23. 10. 1988 

  Debelak, Marija, rudarka, nekoč najstarejša Prevaljčanka (1884-1988), ki je delala v leškem premogovniku; zanimiva osebnost, ki je s svojimi spomini ohranila kronistom marsikateri podatek in zgodovine leškega rudnika in Prevalj.

  več  
 • Slika 

  Dickmann Secherau, Eugen

  baron  gospodarstvenik;plemič;podjetnik;posestnik  04.12.1793  19.07.1863 

  Najpomembnejši plavžarski podjetnik na Koroškem, družabnik Rosthornov; njegov sin Albert je po smrti Franza von Rosthorna postal popoln gospodar Železarne Prevalje v 19. stoletju. 

   

  več  
 • Slika 

  Doberšek, Karel

    družbenopolitični delavec;pedagoški delavec;politik;publicist  18.10.1989  14.09.1964 
  Kot šolski upravitelj na Lešah in Prevaljah je raziskoval socialne razmere otrok in bil viden borec za pravice delovnega človeka. več  
 • Slika 

  Dokl, Janez

    metalurg;publicist;športni delavec  05.12.1939   
  Janz Dokl je eden zaslužnejših športnih delavcev za razvoj športa, predvsem odbojke na Prevaljah. več  
 • Slika 

  Dolenc, Janko

    kipar;slikar;uslužbenec  12. 02. 1921  03. 09. 1999 

  Dolenc, Janko, kipar in slikar (1921--1999); koroški kipar z zanj značilno upodobitvijo ženske in matere.

   

  več  
 • Slika 

  Dretnik, Ivan

    družbenopolitični delavec;kulturni delavec  21.08.1906  19.11.1993 
  Bil je soustanovitelj Delavskega kulturno-prosvetnega društva Svoboda na Lešah (1921), vodja tamburašev, član igralske skupine, član godbe na pihala na Lešah in Prevaljah, organizator kulturnih prireditev in gonilna sila kulturnega življenja na Lešah. več  
 • Slika 

  Drevenšek, Jože

    metalurg;športni delavec  18.09.1937  15.12.2003 
  Področje Jožeta Dreveška je bilo izobraževanje novo zaposlenih za potrebe Železarne; veliko je pripomogel k ustanovitvi samostojnega Odbojkarskega kluba Prevalje, ki je že desetletje eden najuspešnejših klubov v državi.  


  več  
 • Slika 

  Enci, Hubert

    družbenopolitični delavec;papirničar;udeleženec NOB;župan  08.09.1910  30.01.1982 
  Po koncu druge svetovne vojne je postal prvi župan Občine Prevalje, deloval je v Združenju papirne industrije Slovenije in Jugoslavije in na družbenem področju na Prevaljah. več  
 • Slika 

  Fabiani, Henrik Hinko

    pevec;prometni delavec;železničar  15. 02. 1899  1989 
  FABIANI, Henrik Hinko (1899–1989), postajenačelnik in kulturni delavec; v svojem času je bil zelo znana osebnost Prevalj; zaradi svojega tenorja je več kot petdeset let sodeloval kot vodilni pevec v raznih pevskih zborih; bil je zelo razgledan in zavzet planinec.  več  
 • Slika 

  Filip, Franc

    družbenopolitični delavec  10.09.1906  13.05.1978 
  Po upokojitvi je delal pri pogrebnem zavodu in vse do leta 1941 vsako nedeljo po prvi maši bral oklice na Fari na sejmišču pred cerkvijo. Pri plotu je stopil na klopco in povedal vsa oznanila, oglase in novosti v občini Prevalje. Drugih načinov informiranja takrat ni bilo. Raznašal je tudi uradna pisma z občine. več  
 • Slika 

  Filip, Pavla

     umetnostna obrtnica 15.06.1912  10.02.2009 
  Filip Pavla je že kot sedemnajstletno dekle je prevzela vodstvo filé delavnice, ki je bila za mnoge pomembna dejavnost, sodelovala je v študijskem krožku Centra za socialno delo "Čipka kot okras" in vplivala na zanimanje za tovrstno tehniko izdelovanja čipk tudi v današnjem času. več  
 • Slika 

  Filipowsky, Fric

    trgovec;založnik  01.03.1873  01.03.1940 

  Bil  je podjeten in naprednega duha; z izdajanjem razglednic je ohranil posnetke starih Prevalj, dragoceno domoznansko pričevanje o našem kraju. 

   

   

   

  več  
 • Slika 

  Filipowsky, Teodor

    trgovec;založnik  01.03.1876  01.03.1948 
  Ustanovitelj ene prvih trgovin z železnino v Mežiški dolini; po vojni je bila v gospodarskem poslopju ob njegovi trgovini prva bencinska črpalka v Mežiški dolini. več  
 • Slika 

  Fischer, Fridrich

    direktor;poštar  16.01.1808  01.10.1863 

   Bil je prvi direktor pošte na Prevaljah, ustanovljene leta 1.7.1863 v poslopju nekdanje gostilne Vaukan v centru Prevalj. 

   

  več  
 • Slika 

  Flaschberger, Hans

    direktor;gospodarstvenik  br.l.  1932 
  Bil je vodja premogovnika Leše v 19. stol., jamomerec; kot zaupnik grofa Henckla je upravljal njegovo premoženje v jugoslovanskem delu Koroške in pripeljal leški premogovnik v stečaj. več  
 • Slika 

  Flis, Davorin

  doktor splošne medicine   družbenopolitični delavec;športni delavec;zdravnik;zobozdravnik  14.10.1895  25.09.1963 
  Bil je eden najvidnejših zdravnikov rudarjev Rudnika Mežica in železničarjev na Koroškem na območju za Bratovsko skladnico, predhodnico socialnega zavarovanja. Spodbujal je športno življenje, bil vodilni član društva Sokol in s svojimi sredstvi pomagal pri gradnji sokolskega doma Partizan na Prevaljah. več  
 • Slika 

  Flis, Roman

    filmski ustvarjalec;podjetnik;prevajalec  05. 10. 1929  12. 04. 2004 
  Flis, Roman, filmski ustvarjalec, samostojni podjetnik in prevajalec (1929--2004); bil je soustanovitelj in ustvarjalec Koroškega kinokluba Prevalje in večkratni republiški in državni prvak v avtomobilskem reliju in motorističnih dirkah. več  
 • Slika 

  Forstner, Ivan

    družbenopolitični delavec;glasbenik;kulturni delavec;športni delavec  10.10.1905  12.11.1975 
  Ponovno je zbral glasbenike in obnovil tamburaški orkester na Prevaljah in ga vodil do leta 1972; bil je član godbe na pihala in gledališke skupine; večkrat je bil član komisije pri skušnjah za bralno značko v Osnovni šoli Prevalje. več  
 • Slika 

  Fužir, Ivan

    kovinar;pilarski mojster  01.05.1930  25.12.2000 
  Fužir, Ivan je bil edini na Slovenskem, ki je po starem ročno nasekoval pile in prišel v Guinnessovo knjigo rekordov. Dolga leta se je boril, da dobi v last obljubljeni stroj »drajerco« za ročno nasekovnaje pil piloseka Ignaca Urbancla. več  
 • Slika 

  Fužir, Leander

    elektrotehnik;slikar  15.01.1942   
  Fužir, Leander se uvršča med najprepoznavnejše ljubiteljske slikarje Koroške in slovenskega prostora. S svojimi odmevnimi in slikovitimi razstavami prepriča tudi izven naših meja. več  
 • Slika 

  Galinec, Ivan

    glasbenik;kulturni delavec;športni delavec  20.01.1910  01.01.1967 

  Bil je pobudnik za začetek nogometa na Prevaljah, vodil je nogometno sekcijo vse do NK Korotan; pomembno je njegovo delovanje pri godbi na pihala in tamburaški sekciji.

   

   

   

  več  
 • Slika 

  Garber, Franc

    rudar  06. 10. 1879  1955 
  Garber, Franc, eden zadnjih leških rudarjev (1879--1955);  zelo mlad se je zaposlil v rudniku rjavega premoga na Lešah in vztrajal pri tem delu pod raznimi lastniki do konca obratovanja leškega rudnika. več  
 • Slika 

  Golob, Stanko

    glasbenik;kulturni delavec;zborovodja  01.01.1921  28.12.1999 
  Bil je izjemen glasbeni talent, eden prvih pevovodij na Koroškem, poučeval je različne glasbene inštrumente v glasbeni šoli, med drugim član salonskega orkestra, ki je sodeloval pri uprizoritvah operet v Mežici (Tam na gorah, Pri belem konjičku, Mala Floramy in drugih odmevnih postavitvah v Mežici).  več  
 • Slika 

  Golob, Franjo

    slikar;udeleženec NOB  05.04.1913  03.09.1941 
  Franjo Golob je bil ustreljen kot prvi talec umetnik, zelo nadarjen slikar, znan po upodobitvi Popovega Terca in lesorezih N´mav čriez izaro. Po njem se imenuje osnovna šola na Prevaljah. več  
 • Slika 

  Golob, Anja

     filozofinja;pesnica;pisateljica;publicistka 16.07.1967   

  Golob, Anja je ena najiskrivejših in svojstvenih pesnic na Slovenskem; dobitnica Jenkove nagrade za pesniško zbirko Vesa v vzgibi 2014.  

   

  več  
 • Slika 

  Gorenšek , Hedvika

     družbenopolitična delavka;knjižničarka;kulturna ustvarjalka;pedagoška delavka 01.08.1957   
  Hedviko Gorenšek odlikuje predanost kulturnemu ustvarjanju, organizira, vodi in sooblikuje kulturne dogodke, povezuje šolo s krajem; s turističnimi projekti in vsebinami ohranja tehniško in etnološko dediščino Leš. več  
 • Slika 

  Gorjanc, Danijela

     zobozdravnica 11.07.1944   
  Gorjanc, Danijela, doktorica dentalne medicine, družbena delavka (1944); s strokovnim delom je uvajala zobozdravstveno preventivo za šolsko mladino in z njeno pomočjo je bila v šoli na Prevaljah ustanovljena prva šolska zobna ambulanta (8. 2. 1973); dejavna je tudi na drugih področjih. več  
 • Slika 

  Gorjanc, Janez

    kirurg;kulturni delavec;podjetnik;zdravnik  13.06.1941   
  Gorjanc, Janez, dr. med., specialist splošne kirurgije, družbeni delavec (1941); ugleden strokovnjak, najpomembnejši strokovni prispevek je uvedba laparoskopske kirurgije, združeval in povezoval je znanja z zamejsko Koroško s strokovnega področja psihosocialne rehabilitacije; sodeloval je v alpinističnih odpravah kot zdravnik odprave in duhovni vodja. več  
 • Slika 

  Gornik, Franc Miroslav

    čebelar;družbenopolitični delavec;kronist;raziskovalec;strojni tehnik;zgodovinar  19.02.1924  15.12.2011 
  Gornik, Franc (1924-2011) je bil družbeno aktiven, zanimala sta ga lokalna zgodovina, predvsem zgodovina železarstva, raziskovanje naravne ter kulturne dediščine; veliko pisnih virov je rešil pred uničenjem; raziskoval zgodovino čebelarstva in se ukvarjal z ekslibrisi. več  
 •  

  Gornik, Friedrich

    kipar;umetnik  15.01.1877  26.03.1943 
  Bil je eden prvih prevaljskih akademskih kiparjev, javnosti se je prvič predstavil z upodobitvami živali in deli iz umetnostne obrti kot član "Dunajske umetniške hiše" in soustanovitelj Umetniške družbe za Koroško. Od upodabljanja živali je prešel tudi na upodobitve človeka v moderno stiliziranem oblikovnem izrazu. več  
 • Slika 

  Gracijansky, Aleksander Saša

    gospodarstvenik;industrialec  27.05.1886  31.12.1972 

  Strojno-elektro fakulteto je končal v Moskvi, leta 1929 je nastopil službo v Jeklarni na Ravnah in kot  strokovnjak za strojništvo, z veliko tehničnega znanja in iznajdljivosti, prispeval, da je jeklarna iz majhne nepomembne železarne postala velika tovarna plemenitega jekla Železarna Ravne. "Če kdo česa ni vedel ali ni znal, se je obrnil pač na Gracijanskega, ki je zmerom rad pomagal in reševal še tako nerešljive probleme." (Avgust Kuhar)

  več  
 • Slika 

  Gradišnik, Janez

    jezikoslovec;literat;prevajalec;publicist;urednik  22.09.1917  05.03.2009 
  Janez Gradišnik je bil eden najvidnejših slovenskih prevajalcev, pisateljev in slavističnih strokovnjakov. več  
 • Slika 

  Grafenauer, Ludvik

    čebelar;družbenopolitični delavec;kulturni delavec;pedagoški delavec;ravnatelj;športni delavec  12.08.1902  25.03.1973 
  Kot učitelj v Šentanelu je spodbujal starše, da pošiljajo otroke naprej v šole; pomagal socialno ogroženim družinam, organiziral prvo krvodajalsko akcijo, spodbujal napredno kmetovanje, vzgajal čebelarje in sadje ter opozarjal lovce na humano lovstvo. več  
 • Slika 

  Grošelj, Andrej

    kipar;pedagoški delavec;umetnik  10.10.1947  20.07.2011 
  Andrej Grošelj je avtor številnih javnih plastik, ki krasijo podobo Koroške, med njimi najbolj znana skulptura iz hrasta Tri graščakove hčerke v krožišču ob prihodu na Prevalje. več  
 • Slika 

  Gutman , Franc

    igralec;kulturni delavec;metalurg;režiser  01. 12. 1946  04. 09. 1999 

  Gutman, Franc, igralec, režiser (1946--1999); kot predstavnik osnovnošolcev, mladincev, je bil član prve komisije Prežihove bralne značke (1961); bil je eden vidnejših ustvarjalcev gledališke skupine Prevalje-Mežica.

   

  več  
 • Slika 

  Hartman, Milka

     kulturna ustvarjalka;pesnica 11.02.1902  19.06.1997 
  Hartman Milka, učiteljica, pesnica, kulturna ustvarjalka (1902–1997); vodila je gospodinjske tečaje, bila je dejavna v slovenskem prosvetnem delu; samouka pesnica avstrijske Koroške, ki je med prvimi predstavljala svojo liriko na Koroških večerih v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika na Ravnah in obiskovala šole po Koroškem. več  
 • Slika 

  Henckel-Donnersmarck-Beuthen, Hugo, grof

    gospodarstvenik;industrialec;podjetnik  26. 04. 1811  04. 10. 1890 

  Grofi Henckel-Donnersmarck-Beuthen, industrialci, podjetniki in gospodarstveniki; oče Hugo in sinovi  Arthur (+1921), Hugo (1811-1890)  in Ladislav so po propadu Železarne Prevalje (1899) od Alpinske montanske družbe (Österreichische Alpine-Montangesellschaft) kupili nepremičnine železarne Prevalje in premogovnik Leše.

   

  več  
 • Slika 

  Horvat, Lovro

    pedagoški delavec;ravnatelj;zbiratelj;zborovodja  27.07.1938  09.08.1963  
  Lovro Horvat je bil zbiratelj koroških ljudskih pesmi in zborovodja; že v zgodnji mladosti je vzljubil slovensko ljudsko pesem, na avstrijskem Koroškem, kjer je deloval, je ustanovil vsaj enajst pevskih zborov, bil je velik borec za slovenstvo. več  
 • Slika 

  Hribernik, Anton

    gostinec  27.02.1910  22.07.1979 
  Hribernik, Anton, p. d. Brančurnik, gostilničar in posestnik; pri Brančurniku, legendarni gostilni ob cesti Prevalje-Ravne, znani po rimskem sarkofagu in rimskih najdbah v bližini, gospodari že šesti rod Hribernikov; nekoč je veljala za osrednjo koroško gostilno. več  
 • Slika 

  Hric, Avgust

    družbenopolitični delavec;športni delavec;trgovec  28.08.1929   

  Hric, Avgust, [tudi Gusti], trgovec in družbeni delavec (1929); bil je vključen v kulturno in športno življenje v Žerjavu in na Prevaljah, sodeloval je pri rasti in razvoju nogometnega kluba Korotan.

  več  
 • Slika 

  Hudl, Anita

     kulturna ustvarjalka;pedagoška delavka;pisateljica;profesorica;režiserka 01.03.1946  01.03.2012 
  Hudl Anita, pisateljica, režiserka, kulturna ustvarjalka (1946–2012); ustanoviteljica igralske skupine »Oder 73«; predsednica Društva slovenskih pisateljev v Avstriji; pobudnica literarne revije Rastje; bila je avtorica kabaretov, narečnih pesmi, številnih scenarijev in spremnih besedil za različne prireditve in priložnosti; za svoje delo režiserke je prejela zlato Linhartovo značko; 2. nagrado za besedilo »Anzej« na Veseli jeseni v Mariboru in Drabosnjakovo priznanje SPZ. več  
 • Slika 

  Huter, Alfonz

    družbenopolitični delavec;trgovec  12.04.1911  01.03.2000 
  Hutter, Alfonz, družbeni delavec, trgovski pomočnik, železninar pri Teodorju Filipowskem na Prevaljah; "Z vzgledom, ne z besedo, ste nas učili skromnosti, poštenosti, natančnosti, doslednosti, olike … Pomagali ste pri delih za splošno družbeno dobro, ne za plačilo, temveč iz nagibov, ki so vredni človeka." (prof. Stanko Lodrant) več  
 • Slika 

  Ilaunig, Ožbolt

    literat;pravnik;sodnik  26.07.1876  08.02.1945 

  Ilaunig Ožbolt, pravnik, sodnik, pisatelj (1876–1945); ljudski ustvarjalec in pisatelj zgodovinskih povesti, zelo dobro je poznal zgodovino Lenarta in okolice.

  več  
 • Slika 

  Ivartnik, Tone

    glasbenik;kulturni delavec;pedagoški delavec;zborovodja  01.01.1935  26.08.2012 
  Ivartnik, Tone, bil je vrhunski športnik, predan zborovodja, ustanovitelj zborov, pobudnik in soorganizator pevske revije dveh dežel Od Pliberka do Traberka, zaznamoval je glasbeno dejavnost na Koroškem. več  
 • Slika 

  Janžekovič, Ivo

    družbenopolitični delavec;udeleženec NOB  26.12.1921  06.11.1990 
  Janžekovič, Ivo, družbenopolitični delavec (1921–1990); deloval je v društvu Orel in bil eden prvih partizanov s Prevalj. več  
 • Slika 

  Jordanić, Nikola

  magister farmacije  družbenopolitični delavec;farmacevt;filatelist;športni delavec  16.02.1888  22.03.1964 
  Jordanić, Nikola, magister farmacije, družbeni delavec (1888–1964); leta 1926 je odprl prvo Lekarno pri sv. Mariji Mr. Jordanić Prevalje, bil je znan filatelist z bogato zbirko znamk. več  
 •  

  Jugovic , Anton

    izumitelj;metalurg;železar  1836  1902 

  Jugovic, Anton, montanist; bil je inovativen in je iz žlindre pričel delati opeko;  v Železarni Prevalje je zgradil bessemerko.

  več  
 • Slika 

  Jurač, Jože

    črkostavec;literat;publicist;tiskar  09.11.1908  20.01.1994 

  Jurač, Jože, publicist, tiskar, sindikalni delavec (1908–1994); ko se je v plebiscitnem času morala Mohorjeva družba s tiskarno iz Celovca umakniti na Prevalje (1919), se je zaposlil v Mohorjevi tiskarni in šel z njo po preselitvi Mohorjeve v Celje (1927), saj je bil zelo dober tiskar, bil je prvi tajnik glavnega odbora Zveze sindikatov Slovenije, urednik in direktor Uradnega lista SR Slovenije (do leta 1972) in po upokojitvi urednik Vzajemnosti. 

  več  
 • Slika 

  Kališnik, Justina

    kulturna ustvarjalka  13.09.1907  06.07.2002 

  Kališnik, Justina, strokovna učiteljica ročnega dela in ljubiteljska igralka (1907–2002); že v mladosti je pokazala izredno nadarjenost za dramsko igro, vključila se je v gledališko življenje Katoliškega prosvetnega društva na Prevaljah, deset let (1931–1941) je vodila tečaj filé mreženja na Prevaljah.

    

  več  
 • Slika 

  Kert, Jožko

    glasbenik;kulturni ustvarjalec;organizator kulture;zborovodja  05.03.1943   

  Kert, Jožko, inženir kemijske tehnologije, zborovodja, kulturni ustvarjalec,  organizator kulture; delovna področja: ekologija (meritve onesnaženosti ozračja – emisijski monitoringi, izdelava tehnologij za predelavo odpadkov ); s svojo glasbeno nadarjenostjo in visokimi standardi je zaznamoval kulturno življenje na Prevaljah; 20 let vodil MoPZ Vres, ustanovil KD Mohorjan, bil 17 let njegov predsednik, pobudnik glasbenega abonmaja, Sušnikovih dnevov, Zborovskega festivala ljudskih pesmi, Slovenske pevske značke, Mohorjanove založniške dejavnosti, Spominskega parka, šest desetletij aktiven na domačem koru kot pevec, zborovodja in organist …

   

  več  
 • Slika 

  Kert, Adrian

    publicist;športnik;urednik  01.03.1970   
  Kert, Adrian, urednik pri Mohorjevi založbi v Celovcu, odbornik izobraževalnih in političnih ustanov; nekdanji sodelavec časopisa Naš tednik in urednik Radia Korotan, prvega celodnevnega slovenskega radijskega sporeda na avstrijskem Koroškem ter deželni poslovodja Enotne liste; dolgoletni nogometaš in trener nogometnega naraščaja (mdr. pri Slovenskem atletskem klubu). več  
 • Slika 

  Kert, Mirko

    kulturni delavec;trgovski poslovodja;udeleženec NOB  26.02.1902  17.03.1980 

  Kert, Mirko, trgovec, kulturni delavec; bil je eden prvih trgovcev na Prevaljah; med vojno je pomagal partizanom; bil je vključen v družbeno življenje v kraju in deloval pri DPD Svoboda Prevalje, kljub krivicam, ki so se mu dogajale.

   

   

  več  
 • Slika 

  Kesnar, Anton

    duhovnik  17.01.1844  03.03.1911 
  Kesnar, Anton, župnik, konzistorialni svetnik, dobrotnik (1844–1911); pri Devici Mariji na Jezeru na Fari je dal je postaviti tri oltarje, sezidati župnišče in širil cerkveno posest. Vpeljal je tri cerkvene bratovščine: Bratovščino sv. Cirila in Metoda, Bratovščino Najsvetejše sv. trojice, Bratovščino rožnega venca. več  
 • Slika 

  Klemen, Franc

    slikar;uslužbenec  22.03.1885  25.05.1975 

  Klemen, Franc, risar (1885–1975); zaposlen je bil na Zemljiški knjigi pri sodišču v Pliberku (Bleiburg), kjer je imel dostop do starih upodobitev Prevalj in s smislom za risanje je izdelal več perorisb starih Prevalj iz sredine 19. stoletja.

  več  
 • Slika 

  Kobolt, Alenka, magistra pedagogike,

  doktorica socialne pedagogike,    profesorica;psihologinja;raziskovalka 05.11.1951   
  Kobolt, Alenka (1951), univ. dipl. psihologinja, magistra pedagogike, doktorica socialne pedagogike, specialistka supervizije in družinska terapevtka. Ena najvidnejših strokovnjakinj na področju socialno pedagoške intervencije, rdeča nit strokovnega in raziskovalnega dela so mladi s težavami v socialni integraciji. več  
 • Slika 

  Kokot, Andrej

    pesnik;prevajalec;urednik  23.11.1936  07.11.2012 

  Kokot, Andrej, pesnik, prevajalec, urednik (1936–2012); bil je eden vidnejših pesnikov na avstrijskem Koroškem; osrednja tema njegove poezije je navezanost na domačo zemljo in s tem povezana razmišljanja o besedi, jeziku in usodi.

   

  več  
 • Slika 

  Kopeinig, Jože

    direktor;duhovnik;organizator kulture  01.03.1941   
  Kopeinig Jože, duhovnik, rektor Doma prosvete v Tinjah, organizator in povezovalec kulturnih ustvarjalcev Koroške (1941); s svojim širokim delovanjem je Katoliški dom Sodalitas v Tinjah razvil v enega najaktivnejših točk živega jezikovnega dogajanja na avstrijskem Koroškem, duhovnega, izobraževalnega in kulturnega povezovanja koroških Slovencev. več  
 • Slika 

  Koren, Pavel

    družbenopolitični delavec;rudar;župan  06.01.1893  01.03.1963 
  Koren, Pavel, rudar, obratovodja (1893–1963); zaposlen je bil v premogovniku na Lešah, bil vodja Bratovske skladnice, nadzornik in obratovodja pri gradnji vodnega rova, obratovodja na rudišču svinca v Kotljah, vodja odkopa kremenjaka na Stražišču, vodja Civilne zaščite na Prevaljah in župan Občine Prevalje (1952). več  
 • Slika 

  Košir (Koscheier), Pavel

    etnolog;publicist;šolski nadzornik;šolski upravitelj;urednik  28.06.1878  18.04.1925 

  Košir, Pavel, zbiratelj ljudskega blaga, šolski upravitelj, sadjar in urednik (1878–1925); bil je šolski upravitelj na Prevaljah, Narodna vlada v Ljubljani ga je pooblastila za organizacijo slovenskega šolstva v velikovškem okraju, velik pomen je pripisoval sadjarstvu in vrtnarstvu ter zbiranju narodopisnega blaga.

  več  
 • Slika 

  Kotnik, Stanko

    etnolog;literat;profesor;publicist;šolski nadzornik  23.06.1928  03.07.2004 

  Kotnik, Stanko, slavist, višješolski profesor za metodiko slovenščine, pobudnik gibanja za bralno značko (1928–2004); po poučevanju na Prevaljah, kjer je skupaj z Leopoldom Suhodolčanom razvil idejo o Bralni znački, je bil višješolski profesor za metodiko slovenščine na Pedagoški fakulteti v Mariboru, dober fotograf in raziskovalec kulturne dediščine Koroške.

   

  več  
 • Slika 

  Krajnc, Albin

    glasbenik;kulturni ustvarjalec;podjetnik;skladatelj;zborovodja  15. 12. 1929  21.10.2006 

  Krajnc, Albin, kulturni delavec, skladatelj (1929-2006); s svojo kulturno in glasbeno dejavnostjo je pustil globoke sledi; bil je med prvimi, ki se je aktivno povezoval z avstrijsko Koroško na zborovskem področju; bil je ustanovitelj Turističnega društva Prevalje in pozneje Poljana; bil je pobudnik in predsednik prvega organizacijskega odbora ob ustanovitvi Jesenskih srečanj na Prevaljah; sodeloval je pri obnovi zaščitenega kozolca na Poljani in številnih drugih vsebin na Poljani.

   

  več  
 • Slika 

  Kramolc, Boštjan

    glasbenik;kulturni ustvarjalec;skladatelj  19.01.1860  19.02.1902 

  Kramolc, Boštjan, p. d. Lužník, kmet in organist (1860–1902); bil je izjemno glasbeno nadarjen, ob  nedeljah in praznikih je "z orglami Boga dražil", napeve in viže je ustvarjal sam. Gojil je družinsko petje Kramolčeve družine. Ksaver Meško ga v črtici "Tiste stezice" opisuje kot svojega organista, cerkovnika in spremljevalca. 

   

  več  
 • Slika 

  Kramolc, Luka

    glasbenik;organizator kulture;skladatelj;zborovodja  14.10.1892  12.02.1974 
  Kramolc, Luka, glasbeni narodopisec, zbiratelj in prirejevalec ljudskih pesmi, skladatelj in profesor glasbe (1892–1974); služboval je kot glasbeni pedagog, bil izjemen zborovodja, zbiral in harmoniziral koroške in slovenske ljudske pesmi, izdal več kot trideset zbirk zborovskih pesmi; uredil in izdal je več temeljnih pesmaric in pevskih vadnic s teoretičnim gradivom. več  
 • Slika 

  Kresnik, Matija

    bukovnik;mlinar;pesnik  15.03.1821  15.03.1890 
  Kresnik, Matija, bukovnik, mlinar in valhar (valjar blaga), p. d. Prosén (1821–1890); pri Kresníku na Lešah se je gojilo bukovništvo že okoli leta 1750 in táko je med mletjem žita pisal ter prepisoval iz knjig in rokopisov, s tem je ohranil besedila pesmi, ki so jih pri nas prepevali v obdobju 1850-1871. več  
 • Slika 

  Križnik, Jože

    lesni trgovec;podjetnik;prevoznik  07.06.1871  15.03.1943 
  Križnik, Jožef, lesni trgovec, lastnik žage venecijanke, avtobusni prevoznik (1871–1943); bil med prvimi avtoprevozniki na Prevaljah, uvedel je avtotaksi, sin Jožef je leta 1933 prinesel iz Gradca na Prevalje prvo nogometno žogo. več  
 • Slika 

  Krof, Jernej

    pesnik;železar  20.08.1909  06.06.1993 

  Krof, Jernej, ljudski pesnik, delavec (1909–1993); pomagal je na kmetijah, si prislužil pokojnino v železarni, vseskozi pisal pesmi z značilnostmi ljudskega slovstva.

  več  
 • Slika 

  Krof, Jurij

    kmetovalec;mlinar;pesnik  15.04.1845  17.12.1943 

  Krof, Jurij, p. d. Kušter, ljudski pesnik, kmet in mlinar (1845–1943); kmetoval je na Kuštrovi kmetiji, edino veselje so mu bile knjige in pisanje pesmi, znal je citrati in orglati ter izdelovati predmete domače obrti.

  več  
 • Slika 

  Kugovnik, Jurij

    družbenopolitični delavec;poslanec;župan  22.02.1880  02.01.1957 

  Kugovnik, Jurij, družbeni delavec, državni poslanec in prevaljski župan (1880–1957); zelo spoštovan, samouk, razgledan, napreden, bil državni poslanec v parlamentu v Beogradu (1923), "… tedaj menda edini med beograjskimi poslanci, ki je imel žuljave roke …" in pred okupacijo je bil prevaljski župan.

   

  več  
 •  

  Kumer, Mirko

    družbenopolitični delavec;kronist;lesarski tehnik  23.01.1917  23.09.2010 

  Kumer, Friderik [tudi Mirko], družbeni delavec, komercialist in kronist (1917–2010); razvijal je lesno industrijo na Koroškem, bil družbeno aktiven posebej na lovskem področju.   

  več  
 • Slika 

  Kumer, Mirko

    družbenopolitični delavec;kmetovalec  22.05.1937   
  Kumer Mirko (Friedrich), ekonomski svetnik za področje kmetijstva, družbeni delavec (1937); zavzeto je povezoval slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem z matično domovino in se vključil v vse strukture slovenske narodne skupnosti in bil ena vidnejših osebnosti pri izgradnji Kulturnega doma Pliberk. več  
 • Slika 

  Kumer, Mirko

    družbenopolitični delavec;kmetovalec;politik;župan  21.07.1910  03.08.1981 

  Kumer Mirko, p.d. Črčej, kmet, politik, pisatelj (1910–1981); podjunski pripovednik samorastnik, v Pliberku je bil eden najvidnejših politikov slovenske narodne skupnosti na Koroškem; desetletja je deloval na kulturnem, gospodarskem in političnem področju.  več  
 • Slika 

  Kumprej, Miha

    kmetovalec;župan  27.09.1878  21.08.1945 
  Kumprej, Miha, p. d. Ploder, župan Občine Šentanel, kmet (1878–1945); bil je napreden gospodar, veljaven mož, gonilna sila v Šentanelu, spodbujal razvoj svojega domačega kraja. Pred prvo svetovno vojno je bil župan narodnoozaveščene Občine Šentanel, ki je bila v daljšem sporu z avstrijsko oblastjo zaradi uradnega jezika, saj so vse dopise v nemškem jeziku zavračali. več  
 • Slika 

  Lahovnik , Franc

    podjetnik;posestnik  17.11.1879  25.06.1944 
  Lahovnik, Franc, posestnik, lesni trgovec in podjetnik (1879–1944); ukvarjal se je s trgovanjem z lesom in v letih 18961897 zgradil tovarno bele lesovine, po njegovi zaslugi so Prevalje dobile elektriko, ustanovil je delniško družbo Korotan, zgradil parno žago na Prevaljah, več let je bil prevaljski župan. več  
 • Slika 

  Lahovnik, Friderika

  magistra farmacije    09.09.1918  24.01.2000 
  Lahovnik Friderika, magistra farmacije (1918–2000); ilegalno je oskrbovala partizane z zdravili, na Prevalje je pripeljala del proizvodnje tovarne farmacevtskih izdelkov Lek, po njeni zaslugi je bila uvedena proizvodnja mnogih novih zdravil. več  
 • Slika 

  Lampred, Pankarcij

      12.05.1887  22.07.1954 
  Lampret Pankracij, organist, mežnar in zborovodja (1887–1954); bil je organist in mežnar v cerkvi Device Marije na Jezeru na Fari na Prevaljah, zborovodja več pevskih zborov in režiser predstav Katoliškega prosvetnega društva na Fari. več  
 • Slika 

  Lampret, France

    filmski ustvarjalec;skladatelj;zborovodja  18.07.1923  08.08.1997 
  Lampret France, skladatelj in svobodni kulturni ustvarjalec pri filmu (1923–1997); kot zborovodja je naredil veliko priredb in aranžmajev narodnih in umetnih pesmi, bil avtor glasbe ali glasbeni vodja in opremljevalec številnih celovečernih in kratkih filmov. več  
 • Slika 

  Lebič, Ivan

    glasbenik;kulturni delavec;pedagoški delavec;zborovodja  24.03.1898  22.11.1982 

  Lebič Ivan, učitelj, kulturno-prosvetni delavec in zborovodja (1898–1982); bil je izjemen pedagog, zborovodja, pobudnik kulturnega življenja na Prevaljah in velik človekoljub.

  več  
 • Slika 

  Lebič, Lojze

  Akademik  dirigent;glasbenik;pedagoški delavec;skladatelj  23.08.1934   
  Lebič Lojze, skladatelj, dirigent, pedagog in glasbeni pisec, akademik, častni občan Občine Prevalje (1934); skladatelj evropskega slovesa; redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo in za obsežen glasbeni opus Tischlerjevo nagrado, najvišje priznanje med Slovenci na avstrijskem Koroškem (2015). več  
 • Slika 

  Lodrant, Marija

    umetnostni obrtnik  13.09.1901  11.02.1983 
  Lodrant Marija, voditeljica filé tečajev (1901–1983); bila je ob Pavli Filip voditeljica filé tečajev; udeleženke filé tečaja so bile predvsem nezaposlene ženske, dekleta in delavke, ki so si borni zaslužek pri rudniku povečale še z izdelovanjem čipk. V dokumentih je ostalo zapisano: "Prevaljska občina se kot edina v mariborski oblasti po pravici ponaša s to odlično socialno ustanovo, ki zaposluje dekleta in jim nudi že v šolskih letih primeren zaslužek." več  
 • Slika 

  Lodrant, Ožbe

    knjižničar;kulturni delavec  02.08.1899  21.05.1982 
  Lodrant, Ožbe, učitelj, kulturno-prosvetni delavec in knjižničar (1899–1982); ob vodenju "otročne družine" in poklicnem delu, je deloval v obrtnih šolah po dolini, čebelarskem društvu na Prevaljah in bil prvi knjižničar splošnoizobraževalne knjižnice na Prevaljah. več  
 • Slika 

  Lodrant, Stanko

    kemik;kulturni delavec;profesor;publicist  21.05.1927   
  Lodrant Stanislav, profesor kemije, kulturno-prosvetni delavec in publicist, častni občan Občine Prevalje (1927); s svojo predanostjo pedagoškemu delu in umetnosti je pustil sledi; je avtor ilustracije na naslovnici zbornika Sporočilo ugaslega plavža in kot slikar in rezbar avtor križevega pota na Brinjevo goro. več  
 • Slika 

  Lodrant, Jože

    duhovnik;prevajalec;publicist  19. 04. 1926;  01.07.2013 
  Lodrant, Jože, duhovnik, publicist in prevajalec (1926-.2013); bil je član glavnega odbora Mohorjeve družbe v Celju, tudi član tajništva in sourednik Mohorjevega koledarja ter član uredništva revije Znamenje; na področju dušnega pastirstva si je prizadeval za enotno versko področje koroškega slovenskega, po potrebi tudi nemškega prostora, zlasti v korist Slovencev; udejstvoval se je na področju planinskega popotništva in bil svetovni popotnik. več  
 •  

  Lodrant, Jože

    duhovnik;prevajalec;publicist  19. 04. 1926;  01.07.2013 
  Lodrant, Jože, duhovnik, publicist in prevajalec (1926-2013); bil je član glavnega odbora Mohorjeve družbe v Celju, tudi član tajništva in sourednik Mohorjevega koledarja ter član uredništva revije Znamenje; na področju dušnega pastirstva si je prizadeval za enotno versko področje koroškega slovenskega, po potrebi tudi nemškega prostora, zlasti v korist Slovencev; udejstvoval se je na področju planinskega popotništva in bil svetovni popotnik. več  
 • Slika 

  Lorenci, Jožef

    humanitarni delavec  10.02.1922  10.03.1992 
  Lorenci Jožef, humanitarni delavec (1922–1992); humano in prizadevno je bilo njegovo delo v krvodajalstvu, saj je bil med glavnimi organizatorji krvodajalstva RK Slovenije (19531973) in dvajset let predsednik in organizator krvodajalstva na Prevaljah. več  
 • Slika 

  Madile, Peter

    arhitekt;gradbenik  13.11.1872  16.05.1928 
  Madile Peter, gradbeni mojster, stavbenik (1872–1928); bil je načrtovalec in graditelj nove farne cerkve Device Marije na Jezeru, na "Ciglanci" je imel svojo opekarno. več  
 • Slika 

  Marin, Avgusta

     gostinka;trgovka 19.03.1909  05.05.1997 
  Marin Avgusta, p. d. Rifl, trgovka in gostilničarka v Šentanelu (1909–1997); med vojno je pomagala partizanom; po vojni je s pomočjo kmetov razvijala Šentanel v turistično vas. več  
 • Slika 

  Marin, Ciril

    glasbenik;kmetovalec;kronist;kulturni ustvarjalec  26.06.1906  06.02.1985 
  Marin Ciril, p. d. Andrejc, vaški kronist, muzikant in pevec (1904–1985); bil je kopač v rudniku na Holmcu in v Mežici, gozdni delavec – tesač in progovni delavec pri železnici. Pomembna je njegova kronika šentanelske fare, ki jo hranijo na domačiji pri Andrejcu, bil je pobudnik kulturnega življenja v Šentanelu. več  
 • Slika 

  Mavrel, Blaž

    bukovnik;pesnik  02.02.1896  18.06.1977 
  Mavrel Blaž, koroški bukovnik, ljudski pesnik s Strojne (1896–1977); živel je v samoti na Stonkni na Strojni, nadarjen samouk in dr. Franc Sušnik je zapisal: "V vrsti koroških bukovnikov, teh nešolanih ljubimcev muz, na ljudske strune ubranih, ljubiteljev čudeža črk, pisanja in prepisovanja, je Blaž Mavrel eden tistih, ki so najviše merili do hrama učenosti." več  
 •  

  Mayer, Blaž

    podjetnik;uslužbenec  br.l.  br.l. 
  Mayer, Blaž, dunajski magistratni uradnik, je odkril na Lešah premog; kot upokojenec je leta 1818 na dopustu pri tovarišu iz vojnih let, posestniku Kresniku na Lešah, odkril sloje rjavega premoga; odkupil je pravice, začeli so kopati leški premog in leški premogovnik je postal v 19. stol. eden najpomembnejših premogovnikov rjavega premoga v Evropi. več  
 • Slika 

  Mencin, Rudolf

    pedagoški delavec;publicist;šolski nadzornik  17.04.1979  16.08.1968 
  Mencin Rudolf, nadučitelj, šolski nadzornik in publicist (1879–1968); Mencinova poglavitna skrb je bila usmerjena v razvoj šolstva na Koroškem in o tem je napisal več razprav in za svoje ideje pridobil krog odličnih šolnikov Mežiške doline: Karla Doberška, Pavla Koširja in Vinka Möderndorferja. več  
 • Slika 

  Mešl, Pavel

    kovinar;športni delavec;udeleženec NOB  23.01.1914  21.01.1945 
  Mešl Pavel, športnik, kovinar (1914–1945); bil je udeleženec v NOB, od leta 1944 partizan v bataljonu VDV in komandant Narodne zaščite OF; deloval je kot vsestranski športnik; bil je član številnih društev, med njimi Smučarskega društva Prevalje, kjer je tekmoval v smuku, po njem so poimenovali tekmovanje v smuku z Uršlje gore Pavlov smuk. več  
 • Slika 

  Miler, Jože

    gostinec;kmetovalec;turistični delavec  12.03.1941  08.09.2011 
  Miler, Jože, p. d. Marin, kmet in gostinec (1941–2011); veliko je pripomogel k razvoju turizma v Šentanelu, si prizadeval za boljšo prometno povezavo do turistično razvijajočega se Šentanela. več  
 • Slika 

  Mlinar, Rudi

    kulturni delavec;pisatelj;strojni tehnik  24.03.1950   
  Mlinar Rudi, kulturni delavec, literat in strojni delovodja (1950); predan gledališču in pisanju za odrasle in mladino; zapisovalec koroških spominov in usod, eden pomembnejših koroških pisateljev. več  
 • Slika 

  Močilnik, Matej

    duhovnik  20.09.1897  09.10.1981 

  Močilnik Matej, duhovnik, župnik in dekan (1897–1981); v prevaljski župniji je zapustil močan pečat, saj jo je vodil celih triinštirideset let, naložena mu je bila dekanijska služba, obnovil je župnišče in župnijsko cerkev Device Marije na Jezeru in cerkev sv. Barbare na Prevaljah.

   

  več  
 • Slika 

  Močilnik, Peter

    čebelar;družbenopolitični delavec  28.06.1939  22.09.2005 
  Močilnik Peter, družbeni delavec; bil je družbeno aktiven, sodeloval pri pevskem zboru Vres in s svojo strokovnostjo pripomogel k razvoju čebelartva na Prevaljah. več  
 • Slika 

  Močivnik, Ana

     kulturna ustvarjalka;režiserka;uslužbenka 26. 06. 1935   
  Močivnik, Ana, avtorica komedij in režiserka (1935); ob svojem poklicnem delu se je vključevala v družbeno življenje kraja na športnem in kulturnem področju; ustanovila je dramsko sekcijo Društva upokojencev Prevalje,  ki navdušuje s svojimi uprizoritvami predvsem komedijami, ki jih piše sama, režira in nastopa kot igralka. več  
 • Slika 

  Močnik, Peter

    čebelar;kulturni delavec;pedagoški delavec;šolski nadzornik  17.02.1887  01.03.1973 
  Močnik Peter, kulturno-prosvetni delavec, šolski nadzornik in organizator čebelarstva na Koroškem (1887–1973); razvijal je čebelarstvo med mladimi, bil izjemen organizator in pisec člankov o čebelarstvu ter pobudnik razvoja koroškega in slovenskega čebelarstva. več  
 • Slika 

  Motnik, Marko

  doktor muzikoloških znanosti   glasbenik;raziskovalec  21. 05. 1976   

  Motnik, Marko, orglavec, čembalist in muzikolog (1976); živi na Dunaju; leta 2010 je na Univerzi na Dunaju uspešno zaključil doktorski študij iz muzikoloških znanosti; sodeloval je v znanstvenih projektih za različne ugledne inštitucije kot so Saška akademija znanosti v Leipzigu, Avstrijska akademija znanosti na Dunaju, Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani in glasbeni arhiv Esterházy na Gradiščanskem in sodeluje pri raziskovalnem projektu na Univerzi za glasbo na Dunaju, kjer se ukvarja z glasbeno kulturo v času Marije Terezije. Promovira slovensko glasbo na tujem.

  več  
 •  

  Müller, Anton

    gospodarstvenik;izumitelj;železar  br.l.  br.l. 
  Müller, Anton, tehnični direktor v železarni na Prevaljah; okoli leta 1840 mu je uspelo izdelati industrijsko diskontinuirano sušenje premoga, kar je omogočalo konkurenčno proizvodnjo v pudlovkah s hitrejšim žilavljenjem surovega železa in ekonomičnejše ogrevanje v varilnih – ogrevalnih pečeh. več  
 • Slika 

  Müller, Franc

    družbenopolitični delavec;uslužbenec  03.10.1884  27.03.1937 
  Müller Franc, občinski tajnik (1884–1937); zaveden Slovenec, v plebiscitnem času je prišel na Prevalje in bil sodelavec Narodnega sveta, deloval v katoliškem društvu in hranilnici in posojilnici. več  
 •  

  Müller, Anton

      14.01.1842  15.12.1911 
  Műller Anton, župnik, graditelj nove cerkve na Prevaljah (1842–1911); bil zelo napreden in dobrodelen duhovnik, pomagal je s svojimi sredstvi ustanoviti Učiteljski dom; v njegovem času so zgradili novo cerkev Na Fari. več  
 •  

  Ocvirk, Valentin

    bukovnik  01.01.2015  01.01.2015 

  Valentin Ocvirk je bil ljudski pesnik, zložil je znano pesem Pesem od prevaljške družine in ohranil spomin na dobre in hude čase fužinarstva na Prevaljah.

  več  
 • Slika 

  Oliban, Anton

    duhovnik;pesnik;prevajalec  11.04.1824  08.05.1860 
  Anton Oliban je bil izjemen jezikoslovec; dr. France Prešeren mu je kot zadnjemu zaupal korekturo Poezij.  Slovel je po glasbeni in literarni nadarjenosti, po odmevnih pridigah, ki so krožile med župniki po farah. Pisal je dnevnik, žal se je po njegovi smrti izgubil.  več  
 • Slika 

  Ošlak, Vinko

  magister esperanta,  filozof;lektor;pisatelj;prevajalec;publicist;urednik  23.06.1947   

  Ošlak, Vinko, pisatelj, filozof, andragog, prevajalec (1947); živi v Celovcu. Piše in predava v slovenščini, nemščini in esperantu; urednik revij in publikacij, knjižni recenzent. Bil pobudnik številnih aktivnosti na področju kulture v Slovenj Gradcu in v Celovcu, pobudnik, soustanovitelj in urednik revije Celovški zvon pri Mohorjevi v Celovcu; literarno kritične prireditve Knjižne presoje in filozofske kavarne Philocafé na Koroškem; bil predsednik esperantskega centra mednarodnega pisateljskega kluba PEN in drugo; je dejaven v krščanskih skupnostih na Koroškem in v Sloveniji kot pridigar, prevajalec krščanske literature in slovenskih protestantskih del 16. stoletja v sodobno slovenščino.

   

  več  
 • Slika 

  Pandel, Martin

    družbenopolitični delavec;organizator kulture;pedagoški delavec  05.11.1958   
  Pandel Martin, referent za izobraževanje odraslih v Domu prosvete v Tinjah, odbornik kulturnih in političnih organizacij, (1958); je soizdajatelj številnih knjig; za zasluge za njegovo delo mu je zvezni predsednik dr. Heinz Fischer podelil zlato odličje Republike Avstrije. več  
 • Slika 

  Paradiž, Maks

  častni občan Občine Prevalje   družbenopolitični delavec;trgovec  23.03.1933   
  Že desetletja je ustvarjalno vključen v družbeno življenje na Prevaljahz vso odgovornostjo do razvoja in rasti okolja; s svojim odprtim in neposrednim odnosom je znal spodbuditi v ljudeh soodgovornost do napredka kraja. več  
 • Slika 

  Pavše, Matevž

    gostinec;kmetovalec  18.11.1865  04.07.1943 
  Leta 1896 se je priženil k Ravnjaku v Kot in po očetovi smrti postal lastnik treh kmetij. Bil je umen in podjeten gospodar, ko je leški premogovnik širil izkop premoga tudi na Zagrad in v Kot, je odprl gostilno, znano po družabnih prireditvah, to je bila  prva turistična kmetija na Koroškem.  več  
 • Slika 

  Pečovnik , Marija

    kmetovalec;kronist;literat  17.09.1928  08.09.1992 

  Bila je samoukinja, občutljiva zapisovalka in kronistka  življenja, ki mu je sledila z veliko radovednostjo in kritičnostjo.

  več  
 • Slika 

  Pernikarz (Pernikatz),  Vinzenz

    slikar;uslužbenec;župan  nepoznano  br.l. 
  Je avtor najbolj znane perorisbe Prevalj iz leta 1887 s podnapisom: Nach d. Natur gezeichnet von V. Pernikarz im Jahre 1887. Leta 1897 je postal prvi župan Prevalj. več  
 • Slika 

  Petrič, Vladimir

    družbenopolitični delavec;glasbenik;kovinar;organizator kulture  27.01.1931  14.06.2005 
  Zaposlen je bil v podjetju Tovarne rezalnega orodja na Prevaljah in pel v Oktetu TRO; po smrti godbenika Ivana Galinca je prevzel predsedstvo godbe na pihala na Prevaljah in poskrbel, da so godbeniki prvič dobili uniforme. več  
 • Slika 

  Piko, Maks

    kmetovalec;pevec  09.10.1899  07.11.1969 
  Piko, Maks, p.d. Golak, je bil zelo nadarjen pevec, igral je na citre in klarinet; do druge svetovne vojne je imel svojo skupino muzikantov; nekaj let je pelo na šentanelskem koru kar devet članov Golakove družine. Pevsko tradicijo nadaljuje tudi četrti Golakov rod, pravnuk Peter že leta prepeva pri Šentanelskih pavrih in etno skupini Rakuni na Holmcu. več  
 • Slika 

  Piko, Milan

    ekonomist;kulturni delavec;organizator kulture  01.03.1968   
  Piko, Milan, poslovodja Kulturnega doma Pliberk, kulturni in družbeni delavec (1968); dolgoletni pevec in predsednik MePZ Pliberk in tajnik Društva kulturni dom, sodeloval kot vodja pri gradnji Kulturnega doma in organizator prvih prireditev v Kulturnem domu; strokovnjak na področju organizacijske, medijske in tehnične oskrbe prireditev; odbornik v osrednjih kulturnih organizacijah; občinski odbornik, poslovodja Koreografskega centra Johann Kresnik Pliberk; več let strokovni sodelavec pri izvedbi čezmejnih evropskih programov. več  
 •  

  Pilat , Jakob

    duhovnik  22.07.1614  02.02.1699 

  Z bratom Gašparjem sta bila ustanovitelja prvega štipendijskega sklada na Slovenskem (1700).  več  
 • Slika 

  Pilat , Gašpar

    duhovnik  1644  28.07.1706 

  Ustanovitelj dobrodelnih ustanov, župnik in generalni vikar pri Devici Mariji na Jezeru (1644); z darovi faranov je dal postaviti velik baročni oltar sv. Volbenka na Lešah iz leta 1680 in z bratom Jakobom poskrbel za štipendijski sklad.   

  več  
 • Slika 

  Plejnšek, Emil

    družbenopolitični delavec  11.05.1914  13. 01. 2011 
  Bil je eden najaktivnejših članov in odbornikov Planinskega društva Prevalje in prizadeven graditelj prizidka planinskega doma na Uršlji gori. več  
 • Slika 

  Plešivčnik, Jožef

    lesni trgovec;posestnik  08.02.1873  22.12.1931 
  Posestnik, lesni trgovec, lastnik Dobjega dvora, p. d. Ofovc; bil je podjeten kmet, trgoval z lesom, izdeloval cementno opeko, njegovi predniki so gradili cerkev na Uršlji gori. več  
 • Slika 

  Plešivčnik, Drago

  častni občan Občine Slovenj Gradec; častni občan Občine Prevalje,  družbenopolitični delavec;zdravnik  29.10.1929   
  Strokovno je razvijal slovenjegraško bolnišnico, bil primarij, direktor bolnišnice, izjemen kirurg; predsedoval odborom, ki so pripravljali odmevne mednarodne kulturne prireditve pod pokroviteljstvi generalnih sekretarjev OZN; pobudnik ustanovitve rotary kluba. več  
 • Slika 

  Pregant, Josef

    železar  10.01.1803  27.12.1856 
  Pregant Josef, valjarski mojster v železarni Prevalje v 19. stol.; izhaja iz družine Preganth, ene izmed železarskih družin, ki so se naselili v prvem delavskem bloku Železarne Prevalje na Prevaljah Preganthauzu z značilno arhitekturo angleških delavskih blokov iz 18. in 19. stoletja. več  
 • Slika 

  Prem, Ignaz

    zdravnik  25.09.1804  08.07.1858 

  Bil je prvi zdravnik v prevaljski železarni, kjer je bila obratna ambulanta; leta 1855 je bila ustanovljena bolnišnica za železarje in njihove svojce kot priključek obratni ambulanti prevaljske železarne.

  več  
 • Slika 

  Prenner, Ljuba

  doktorica prava,    odvetnica;pisateljica 19.06.1906  18.09.1977 
  Bila je pisateljica, dramatičarka, urednica, pravnica in advokatka; ena vidnejših advokatk svojega časa, promovirala je kot doktorica prava, med drugo svetovno vojno je kot odvetnica reševala Slovence; je avtorica prve slovenske detektivske zgodbe Neznani storilec. več  
 • Slika 

  Pristov, Leopold

    posestnik;župan  27.10.1859  23.09.1920 

  Bil je posestnik in župan Občine Prevalje do konca prve svetovne vojne; odraščal je pri Pristovu na Lešah, se izučil za trgovca in si s prihranki kupil domačijo na Fari na Prevaljah.

   

   

  več  
 • Slika 

  Rebernik, Ivan

  doktor filozofije,  direktor;filozof;knjižničar;poslanec;publicist  07.07.1939   
  Rebernik, Ivan, univ. dipl. bibliotekar, dr. filozofije, direktor kataloga Vatikanske apostolske knjižnice (1939); profesor, knjižničar, dolga leta visoki funkcionar v papeški knjižnici. Po upokojitvi je bil slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu, študiral je na jezuitski papeški univerzi Gregoriana, najbolj spoštovani med vsemi cerkvenimi izobraževalnimi institucijami; izjemna osebnost, ki odpira vrata Vatikana številnim Slovencem. več  
 • Slika 

  Rebernik, Marjan

    arhivar;informatik;knjižničar  25.10.1945   
  Rebernik Marjan, univ. dipl. knjižničar, arhivar, ekspert za informatiko (1945); kot strokovnjak je deloval je kot knjižničar v najpomembnejših knjižnicah Vatikana in Rima; ohranjal slovenski jezik v Rimu in vodil na radiu RAI oddaje v slovenskem jeziku. več  
 • Slika 

  Rek, Karel

    gasilec  06. 05. 1911  neznan 

  Rek, Karel, dimnikarski mojster, gasilec; bil je eden prvih dimnikarskih mojstrov na območju Mežiške doline; med vojno je deloval kot kurir za NOB;  bil pobudnik in graditelj planinskega doma na Uršlji gori.

  več  
 • Slika 

  Riepl, Matej

    duhovnik  29.06.1871  23.02.1938 
  Bil je župnik, dekan Mežiške doline, knezoškofijski konzistorialni in duhovni svétnik krške in lavantinske škofije, gospodarstvenik in politik (1871–1938); dozidal je župnišče, skrbel z veliko prizadevnostjo za lepoto farne cerkve Device Marije na Jezeru, marsikaj v njej je obnovil in dokupil, lastno župnijsko kmetijstvo je opustil; bil je ena najvidnejših cerkvenih osebnosti v Mežiški dolini. več  
 • Slika 

  Rosthorn von, August

  plemeniti, baron   gospodarstvenik;metalurg;podjetnik;železar  06.01.1790  25.11.1843 
  Fužinar in pionir na področju metalurgije; družina se je na povabilo cesarice Marije Terezije leta 1765 iz Lancashira v Angliji preselila na Dunaj, da bi izdelovali medeninaste gumbe, bili so zelo uspešni, družina je dobila naslov plemenita, pet sinov je ustanovilo podjetje, med njimi tudi ustanovitelj Železarne Prevalje in Prevalj Avgust von Rosthorn. več  
 • Slika 

  Rosthorn von, Franz

  plemeniti;baron  geolog;gospodarstvenik  18.04.1794  17.06.1877 
  Po smrti brata Augusta von Rosthorna je prevzel Železarno Prevalje, z njegovo smrtjo je izginilo iz koroškega železarstva ime Rosthorn. Po geologu Franzu von Rosthornu se imenuje fosilna smola, mineral "rosthornit". več  
 • Slika 

  Sašel, Jaroslav

  doktor arheologije   arheolog;zgodovinar  21.01.1924  25.03.1988 

  Objavil je obsežno zbirko rimskih napisov, odkritih v tem stoletju na ozemlju Jugoslavije, bil je prvi slovenski epigrafik, vodilni epigrafik v Jugoslaviji in eden vodilnih v svetu. Bistveno je sooblikoval slovenske raziskave antične dobe in jih dvignil na svetovno raven.

   

  več  
 • Slika 

  Sašel, Josip

  doktor prava   etnolog;kulturni delavec;pravnik;publicist  15.03.1883  24.04.1961 
  Ob drugem publicističnem delu je pod vplivom Jakoba Sketa in Janeza Scheinigga zapisoval ljudske pripovedke, sodeloval s Francem Kotnikom in Vinkom Möderndorferjem. več  
 • Slika 

  Schlegel, Josef

    gospodarstvenik;izumitelj;metalurg  12. 08. 1803  14. 03. 1873 

  Scflegel, Josef, direktor Železarne Prevalje je  opravljal poskuse z uporabo rjavega premoga (namesto črnega) pri pudlanju in varjenju; leta 1838 je dobil patent; 1840 je po naključju naključju odkriti postopek, ki je povzročil po vsej Evropi popoln preobrat v železarstvu;  v Železarno Prevalje je vpeljal več izboljšav.

   

   

  več  
 •  

  Schlögl, Franz

    slikar  1851  1920  

  Schlögl, Franz, akvarelist in ilustrator raznih nemških listov, eden prvih umetnikov na Prevaljah. 

  več  
 • Slika 

  Senčar, Dušan

    pravnik;športni delavec  10.02.1925  02.05.2003 

  Bil je ustanovitelj Zlate lisice, smučarskega tekmovanja za ženske za svetovni pokal v Mariboru; navdušen športnik in organizator, ustanovitelji Jugoslovanske smučarske zveze, predsednik Smučarskega kluba Branik in dolgoletni član Mednarodnega olimpijskega komiteja.

   

  več  
 • Slika 

  Senčar, Dušan

    notar;pravnik;sodnik  04.09.1888  30.11.1973 
  Ustanovitelj planinskega društva in telesnovzgojnega društva Sokol na Prevaljah; bil zelo zaveden notar, sodeloval je v stečajnem postopku leškega rudnika; ljubitelj planin, ustanovitelj sokolstva, sodeloval v komisiji za povojne poboje. več  
 • Slika 

  Sešel, Silva

     profesorica;publicistka;režiserka 17. 11. 1946  16. 05. 2015  

  Sešel, Silva, kulturno-prosvetna delavka, profesorica slovenskega jezika in zgodovine umetnosti; bila je ena vidnejših profesoric slovenskega jezika in kulturnih delavk na Koroškem; sodelovala je v družbenem življenju; režirala odmevne predstave z mladimi in odraslimi ljubiteljskimi igralci; sodelovala v maturitenih komisijah, bila mentorica pri raziskovalnih nalogah, sodelovala pri likovnih razstavah in sodelovala v žiriji čezmejnega literanega natečaja. 

   

   

   

   

  več  
 • Slika 

  Sitter, Friderik

    športni delavec;trgovski poslovodja  04. 12. 1904  09. 09. 1982  

  Sitter, Friderik, je bil eden najbolj uspešnih telovadcev društva Sokol; bil je udeleženec športnih iger sokolov Evrope v Pragi (1934);  v prvem zasebnem kinematografskem podjetju Rozman na Prevaljah je bil kinoperater; med 2.  svetovno vojno je pomagal partizanom. 

   

  več  
 • Slika 

  Skrinjar, Avguštin

    kulturni ustvarjalec;športnik;trgovec  08. 09. 1906  13. 07. 2002 
  Skrinjar, Avguštin, družbeni delavec (1906--2002); med vojno je s sanitetnim materialom pomagal partizanom; kot telovadec je bil član orlovske organizacije; sodeloval je v  gledaliških predstavah Katoliškega prosvetnega društva; literarno razgledan mož, pokončen človek, zvest svojim načelom.

   

  več  
 • Slika 

  Slivnik , Rudolf

    politik;vrtnar  02. 02. 1909  04. 10. 1965 

  Slivnik, Rudolf, vrtnar in politični delavec (1909--1965); združeval je vrtnarstvo in komunistično delovanje; preživel je taborišče Sterntal; po vojni je z zelenjavo zalagal Mežiško dolino, v njegovo vrtnarijo ljudje zelo radi prihajali.

  več  
 •  

  Smole , Barica

     pisateljica 16. 08. 1948   
  Smole, Barica, pisateljica (1948); je ena najuspesnejših pisateljic Koroške in Dolenjske, kjer živi; piše kratko prozo, pomembno je njeno uredniško in publicistično delo; piše spremne besede v knjižne izdaje, intervjuje, književne kritike, potopisno literarne reportaže in prevaja; uspešna v širšem slovenskem literarnem okolju Slovenije.     


  več  
 • Slika 

  Sonjak, Karmen

  diplomirana organizatorka-menedžerka,   direktorica;inženirka 23. 12. 1959   

  Sonjak, Karmen, inženirka tekstilne tehnologije in diplomirana organizatorka-menedžerka (1959); kot direktorica Regionalne razvojne agencije za Koroško je uspešno in aktivno vključena v razvoj gospodarstva regije, je soavtorica razvojnih projektov za  Koroško, za razvoj podjetništva v regiji, pripravo projektov, ki so povezovali akterje razvoja v regiji tudi čezmejno in bili osnova za nove pravne oblike delovanja na področju turizma, podeželja in regionalizma.

   

  več  
 • Slika 

  Spanžev, Ana

     športnica;trgovka 18. 06. 1923  2013 

  Spanžev, Ana, športnica, trgovka (1923--2013); bila je trideset let aktivna kegljavka tudi na državni in evropski ravni.

   

   

  več  
 • Slika 

  Steinebach , Hugo

    direktor;inženir;podjetnik  1853  1939 

  Steinebach, Hugo, rudarski inženir, direktor leškega premogovnika; ob propadu železarne Prevalje je upravljal tudi premogovnika v Rajblju v Kanalski dolini in St. Stefanu v Labotski dolini, urade je imel na Prevaljah, kjer je ostal do plebiscita (1920).

   

   

  več  
 • Slika 

  Stres, Mira

    dirigentka;kulturna ustvarjalka;organizatorka kulture  08.08.1909  01.03.1983 

  Stres, Mira, učiteljica razrednega pouka in glasbe, režiserka, zborovodkinja (1909–1983); bila je ena od naprepoznavnejših pedagoških delavk svojega časa na Koroškem; odmevne so njene proslave, glasbene uprizoritve, mladinski orkestri in njeno pedagoško delo.

   

  več  
 • Slika 

  Stűckler, Valentin

    duhovnik  11. 02. 1913  06. 09. 1990 

  Stűckler, Valentin, duhovnik je bil eden najpriljubljenejših župnikov v Mežiški dolini, ki je bila vnjegovem času brez duhovnikov; oskrboval je trinajst far v Mežiški dolini; storil je veliko dobrega za naše ljudi, do katerih je prihajal s kolesom, motorjem, konjem ali peš. 

   

  več  
 • Slika 

  Suhodolčan, Leopold

    kulturni ustvarjalec;pedagoški delavec;pisatelj;ravnatelj;šolski upravitelj  10.08.1928  08.02.1980 
  Bil je soustanovitelj Bralne značke in vsestranski literarni ustvarjalec; za odrasle je pisal sodobnejšo realistično prozo; nadvse uspešen mladinski pisatelj, njegovi literarni junaki bodo bogatili generacije. več  
 • Slika 

  Suhodolčan, Primož

    pisatelj;podjetnik  23.05.1959   
  Uspešen poslovnež in eden najpomembnejših in najpriljubljenejših mladinskih pisateljev v Sloveniji. več  
 • Slika 

  Suhodolčan Dolenc, Marija

    bibliografinja;knjižničar;urednik  14.03.1929  12.04.2015 
  Suhodolčan Dolenc, Marija je bila kot knjižničarka izjemna poznavalka koroškega leposlovja; zbirala je narodno blago, domače jezikovno in narodnopisno gradivo; bibliografinja Koroške, ki je izdelala nekaj deset biblografij, sodelovala kot sourednica v publikacijah in bila soavtorica odmevnega in temeljnega dela Biografskega leksikona občine Prevalje.  več  
 • Slika 

  Sušnik, Anton

    literarni zgodovinar;profesor;publicist;urednik  30.12.1932  29.09.2010 
  Pisal je poljudne literarnozgodovinske prispevke, uvodne in spremne besede, spominske in razne druge članke ter urejal publikacije ali sodeloval pri urejanju le-teh. več  
 • Slika 

  Sušnik, Franc

  doktor slavistike in germanistike   literarni zgodovinar;literat;pedagoški delavec;profesor;ravnatelj  14.11.1898  21.02.1980 
  Izjemen humanist; s pomočjo somišljenikov je pripeljal znanje na Koroško, ustanovil je gimnazijo, študijsko knjižnico in odprl vrata v svet znanja otrokom koroških ljudi; nanj spominjajo med drugim literarne umetnine – napisi na spominskih ploščah padlim po Koroški zbranih v zbirki Opomnje. več  
 • Slika 

  Sušnik, Franc

  doktor biologije   biolog;botanik;raziskovalec  28.12.1930  12.09.1996 
  Pomembno je njegovo delo na področju proučevanja flore na slovenskem ozemlju in prenovi pouka biologije v Sloveniji. več  
 •  

  Svanjak, Miloš

    agronom;učitelj  neznan  1962 

  Svanjak, Miloš, Mihael, učitelj; oče obrtnik Simon [v Libučah pri Pliberku]; koroško slovensko planinstvo ne more mimo pionirskega dela, markiral je vsa glavna pota gorskega masiva Strojne; slovanski revolucionar, eden prvih komunistov v Mežiški dolini.

   

  več  
 • Slika 

  Šipek, Matevž

    kulturni ustvarjalec;literat;metalurg;publicist;udeleženec NOB;zborovodja  05.09.1926  18.07.2015 
  Bil je vodilni jugoslovanski strokovnjak za neporušitvene preiskave; vodilni metalurg, izumitelj; široko predan kulturnemu ustvarjanju in poustvarjanju; Mitja Šipek je ambasador koroške kulture. več  
 • Slika 

  Šipek, Matevž, st.

    kmetovalec  07. 09. 1878  29. 12. 1960 
  Šipek, Matevž, p. d. Kolman, kmet, cerkveni ključar (1878-1960); "Bil je kot častitljiv patriarh, /.../ bil je zadnji izmed trdobučnikov, ki se niso dali ker je šentanelska občina vztrajno zavračala dopise v nemškem jeziku, ker da je pri Sv. Danijelu uradni jezik slovenski …" (Dr. Franc Sušnik). več  
 • Slika 

  Šparemblek, Milko

    baletni mojster;koreograf;režiser  01.12.1928   
  Šparemblek, Milko, baletni mojster, plesalec, koreograf in režiser ( 1928); je bil eden vodilnih koreografov, umetnik svetovnega slovesa;bil med drugim direktor baletov v Lizboni, Lyonu, Zagrebu in New Yorku v Metropolitanski operi. več  
 • Slika 

  Štrekelj, Josip

    kmetovalec;kovinar;zborovodja  11.09.1926  07.02.2013 

  Pel je v cerkvenem pevskem zboru, bil pobudnik in vodja pevskega zbora DU Prevalje in pobudnik za nastanek narodno-zabavnega ansambla Šibovniki.

   


   

  več  
 • Slika 

  Štuk, Maks

    glasbenik  06.10.1871  30.06.1956 
  Ustanovitelj godb v Mežiški dolini in kmet; ob kmetovanju mu je bila godba potreba in razvedrilo, ustanovil je svojo "kapelo", godbe v Kotljah, na Strojni, Holmcu, Lešah in na Prevaljah. več  
 • Slika 

  Tasič, Matija

  doktor ekonomskih znanosti,  direktor;fizik;gospodarstvenik;župan  31.01.1955   
  Tasič, Matija, dr. ekonomskih znanosti, gospodarstvenik, menedžer in družbenopolitični delavec; zasedal je vodilne zaposlitve v železarski industriji, mdr. je bil predsednik uprave Slovenskih železarn; desetletja se vključuje v družbeno življenje na vseh področjih; več mandatov je eden uspešnejših koroških županov; z dobrimi projekti in s pomočjo evropskih sredstev je veliko pripomogel k razvoju in rasti občine Prevalje. več  
 • Slika 

  Telcer, Franc

    alpinist;gorski reševalec  10.11.1918  30.04.2008 

  Bil je izjemna osebnost pri oranju ledine prevaljskega alpinizma in gorske reševalne službe, kjer je pustil trajne sledi; urednik publikacij o pohodih slovenskih železarjev in avtor spremnih besedil.

  več  
 • Slika 

  Tevž, Tine

    direktor;podjetnik;prometni delavec  04. 11. 1937   

  Tevž, Martin Davorin, podjetnik in prometni tehnik (1937);   bil je enaintrideset let direktor družbe Koratur Prevalje in razvil eno vidnejših podjetij v Sloveniji in tujih tržiščih; njegov prispevek k razvoju prometne organizacije in zvez v občini in koroški krajini je vplival tudi na razvoj drugih gospodarskih dejavnosti in zaznamoval čas njegovega aktivnega delovanja.

  več  
 • Slika 

  Tomazin, Peter

    družbenopolitični delavec;kovač;udeleženec NOB;župan  25. 05. 1920  03.12.1986 
  Tomazin, Peter [ilegalno ime Skala] (1920); družbenopolitični delavec; med drugo svetovno vojno je bil v partizanih in med ustanovitelji I. Koroškega bataljona; po vojni so ga kot družbenopolitičnega delavca izvolili za prvega župana občine Mežica; po preselitvi na Prevalje je družbeno deloval pri Zvezi borcev Prevalje.  več  
 • Slika 

  Uranc, Franc

  magister metalurških znanosti,   družbenopolitični delavec;izumitelj;metalurg  23. 10. 1940;   2008 

  Uranc, Franc, univ. dipl. inženir metalurgije, raziskovalec in družbeni delavec (1940-2008); zaposlen je bil v Železarni Ravne kot raziskovalec za toplotno obdelavo, obrabno obstojnost, žilavost in obstojnost zoper utrujanje materiala; bil je v društvu in soustanovitelj Društva inovatorjev Slovenije; deloval je na športnem področju;  ukvarjal se je s kitajskim in majevskim jezikom. 

  več  
 • Slika 

  Urbancl, Ignac

    pilarski mojster  26.07.1892  16.04.1963 
  Bil je začetnik pilarstva na Koroškem, njegova obrtna delavnica je bila jedro poznejše tovarne TRO na Prevaljah. več  
 • Slika 

  Večko, Filip

    glasbenik;izumitelj;pedagoški delavec;slikar  01.05.1900  01.06.1989 
  Udejstvoval se je na več področjih, prijavil je več patentov, oblikoval osnutke za koleke, razne embleme in znake podjetij, igral je na več instrumentov; najbolj pri srcu so mu bile citre, z njimi je vandral po deželi, citral in pel, "romar s pesmijo, tragična podoba, polna in lepa. Duh naše zemlje je v njej …" (dr. Franc Sušnik) več  
 • Slika 

  Viternik, Ludvik

    duhovnik;skladatelj  07. 08. 1888  11.10.1973 
  Viternik, Ludvik (1888-1973), skladatelj in duhovnik; veselja do glasbe se je navzel v domači hiši, igranja na klavir se je naučil v gimnaziji, harmonijo in kontrapunkt pa v bogoslovju. Ima precej odličnih kompozicij, in sicer več posvetnih kot cerkvenih. Bil je član društva slovenskih skladateljev. "Ustvarjal je tiho zasanjan v svojo gorsko samoto in tišino, iz svoje mehke srčne preprostosti, iz ljubezni do vsega, kar ga je obdajalo." (Tone Sušnik). več  
 • Slika 

  Vodovnik, Ivan

    gospodarstvenik;prometni delavec;športni delavec  10. 12. 1920  12.06.1998 

  Vodovnik, Ivan, družbeni delavec, prometni tehnik (1920-1998);  prevzel je vodenje obrata za tovorni in potniški promet Rudnika Mežica in ga vodil do priključitve obrata k podjetju Ljubljana transport in razvijal dejavnost; po drugi svetovni vojni je pomagal je pri uresničevanju številnih športnih dejavnosti in razvoju planinstva.

   

  več  
 • Slika 

  Zazula, Ciril

    arhitekt  08.07.1924  10.10.1995 
  Bil je dober poznavalec kulturne dediščine, glavno njegovo delo je bilo projektiranje župnijske cerkve sv. Cirila in Metoda na Teznem v Mariboru, kjer je med prvimi uveljavil za glavni bogoslužni prostor načelo večnamenskosti. več  
 • Slika 

  Zazula, Jožef

    davčni upravitelj;fotograf;pesnik;publicist  23.03.1870  29.07.1944 
  Skoraj štiri desetletja se je ukvarjal s svojim glavnim pesniškim delom, vencem sonetnih vencev Svetovlastniku!, čigar zgradbo je domislil kot prvi ne le pri Slovencih, ampak (po dosedanji vednosti) tudi na svetu; izdelal je prvo slovensko panoramsko fotografijo Slovenske planine. več  
 • Slika 

  Zercer, Janko

  doktor zgodovine in germanistike  družbenopolitični delavec;kulturni delavec;pedagoški delavec;profesor;publicist  07.11.1935   
  Zerzer, Janko, profesor, pedagog, kulturni delavec, doktor zgodovine in germanistike; dolgoletni predsednik Krščanske kulturne zveze v Celovcu; je eden vidnejših koroških Slovencev v Celovcu; osnovna dejavnost je pedagoško delo; ukvarja s publicistiko in sodelavec pri izdaji različnih publikacij, sodeluje v kulturnem življenju v SPD Kočna v Svečah in je pobudnik Sveških slikarskih tednov; je deželni tajnik Avstrijske lige za človekove pravice; zaseda najvišja vodstvena mesta v oragnizacijah koroških Slovencev; zavzema se za idejni pluralizem na krščanski duhovni osnovi.
  več  
 • Slika 

  Žaucer, Pavel

    agronom;diplomat;družbenopolitični delavec  18.12.1914  31.10.1986 
  Bil je prijatelj slikarja in restavratorja Franja Goloba, organizator narodnoosvobodilnih taborov, pomemben politik, po osvoboditvi je bdel nad delom dr. Franca Sušnika, ki mu je med študijem pomagal. več