Partnerji pri projektu REG-KULT / Žive vezi:

Partnerji Koroška, Slovenija:

  • Vodilni partner: Občina Prevalje
  • Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
  • Koroški pokrajinski muzej 

Partnerji Sp. Koroške, Avstrija

  • Društvo Kulturni Dom Pliberk
  • Sodalitas-Katoliški dom Prosvete,
    Tinje Krščanska kulturna zveza, Celovec 
  • Mohorjeva družba Celovec

Vodja projekta: Tanja Fučec Srnec

Uredniški odbor: dr. Karla Oder, mag. Andreja Čibron Kodrin, mag. Irena Oder, Margareta Jukič, Milan Piko, mmag. Daniel Sturm, Adrian Kert

Besedila: Vinko Skitek, dr. Karla Oder, Margareta Jukič, Liljana Suhodolčan, mmag. Daniel Sturm, Jožko Hudl, Milan Piko, Adrian Kert, Jože Kopeinig, Martin Kuchling, mag. Irena Oder, Marija Suhodolčan Dolenc, Simona Šuler Pandev, Martin Pandel, Jožko Hudl, Hedvika Gorenšek, Jožko Kert

Besedila geselskih člankov v e-Biografskem leksikonu Koroške: priredba po knjižni izdaji; Margareta Jukič, Marija Suhodolčan Dolenc; Eva Jeromel, Jožko Hudl in posamezni uvrščenci.

Fotografije: Osebni arhivi, Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Tomo Jeseničnik, Kulturni dom Pliberk/Bleiburg, Milan Piko, Katoliški dom prosvete Sodalitas v Tinjah/Katolisches Bildungshaus Sodalitas in Tainach, Mohorjeva družba v Celovcu/ Hermagoras Verein in Klagenfurt

Recenzentki: dr. Karla Oder, mag. Irena Oder

Lektorica slovenskega jezika: mag. Andreja Čibron Kodrin

Lektorica nemškega jezika: Mag. Christina Halfmann 

Prevod v nemščino: Jožko Hudl, Adrian Kert, Milan Piko, mmag. Daniel Sturm, Tea Horvat, Helena Jamnik

Oblikovanje: SANS, Andrej Knez s.p.

Spletna realizacija projekta: Skupina stroka.si, Stroka Produkt d.o.o. oddelek Spletne rešitve & kreativa

Drugi sodelujoči:
Koroška galerija likovnih umetnosti
Jiři Kočica, akademski kipar, Ljubljana
Gorenjski tisk storitve, d. o. o., Kranj
Tiskarna Forma film Marjanca Žaže, s. p., Prevalje
Sans, grafično oblikovanje, Andrej Knez, s. p.
Borut Bončina, arhitekt, s.p.
Andreja Pestotnik, s. p., Žabnica
Društvo za razvoj glasbe Riff, Prevalje
I-cona, projektno svetovanje, d. o. o., Mežica

Leto: 2015  Ravne na Koroškem, Prevalje, Pliberk, Tinje, Celovec

Projekt REG-KULT Žive vezi je delno sofinancirala Evropska unija iz programa OP SI-AT 2007–2013. Rastoča knjiga korenin Koroške je zrasla na pobudo Jožeta Zupana.


Pogoji uporabe vsebin na portalu

Uporaba del v komercialne namene (doseganju komercialnih koristi) ali z namenom pridobivanja zasebnega dobička ni dovoljena, uporaba v skladu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije (ZAPS, UL št. 120-01/94-1/3). Upravljalec portala je nosilec projekta Občina Prevalje.

Avtorske pravice
Copyright © 2015 Vso objavljno gradivo, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Uporaba strani
Vse informacije in podobe v najširšem pomenu (skice, fotografije, zemljevidi ipd.), objavljene na teh spletnih straneh, so avtorsko delo in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno v osebne in nekomercialne namene. Vsakemu posameznemu uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine samo v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko izjemoma reproducirajo izključno v nekomercialne ali izobraževalne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Če ti pogoji niso izpolnjeni, kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije (ZAPS, UL št. 120-01/94-1/3), ni dovoljeno.