Dom po drugi svetovni vojni

Dom po drugi svetovni vojni

Po vojni je Dom duhovnih vaj v Tinjah odprl svoja vrata spet januarja 1951. Že v prvih mesecih je bilo v Tinjah 17 duhovnih vaj, ki se jih je skupno udeležilo 405 oseb.

Kmetijsko-gospodarska šola krške škofije v Tinjah
Leta 1954 je proštijsko gospodarstvo prevzel v najem dušnopastirski urad v Celovcu. DDr. Rudolf Blüml je preuredil Dom duhovnih vaj v Tinjah v slovensko škofijsko kmetijsko-gospodarsko šolo.

Potreba po novem domu je nastala, ker je bila v proštiji nastanjena kmetijska-gospodarska šola in so zato iz prostorskih razlogov duhovne vaje vedno pogosteje odpadle.