Janžekovič, Ivo,

družbenopolitični delavec;udeleženec NOB 

Slika 
26.12.1921, Prevalje, Slovenija 06.11.1990, Ljubljana
Janžekovič, Ivo, družbenopolitični delavec (1921–1990); deloval je v društvu Orel in bil eden prvih partizanov s Prevalj. 

Življenje in delo

Oče je bil klobučar Anton [od leta 1914 je imel prvo javno tehtnico na Prevaljah, kjer je danes Železarsko krožišče]. Osnovno šolo je obiskoval na Prevaljah, dokončal meščansko šolo v Mežici in se nato izučil za strugarja. Pred drugo svetovno vojno je deloval v Zvezi fantovskih odsekov pri društvu Orel [telovadno in vzgojno katoliško gibanje] in v Katoliškem prosvetnem društvu na Fari na Prevaljah. Februarja 1943 se je vključil v Dolomitski odred [bil je eden prvih partizanov s Prevalj] in bil poslan v Rož na Koroško in nato v Mežiško dolino, kjer je takrat že deloval I. koroški bataljon. Jeseni 1943 je odšel v Kamniško-zasavski bataljon, ki je bil potem vključen v Šlandrovo brigado, kjer je bil sprva četni in nato bataljonski komisar. Poleti 1944 je bil znova določen, da gre na Koroško, kjer je bil pomočnik komisarja in potem politični komisar Koroškega odreda do osvoboditve. Kapitulacijo Nemčije je dočakal v bližini Borovelj in bil priča žrtvam na pragu svobode. Po končani vojni je opravljal številne dolžnosti v sindikatih in ZKS; med drugim je bil organizacijski sekretar OK KPS Maribor, sekretar Okrajnega komiteja KPS Slovenj Gradec, član CK ZKS, predsednik sindikata industrije Slovenije ter predsednik Republiške skupščine Zveze sindikatov Slovenije. V letih 1969–1970 je bil predsednik komisije Izvršnega sveta SRS za rehabilitacijo žrtev dachauskih procesov. Bil je član sveta Republike Slovenije. 

Dosežki in bibliografija

Ob 10. obletnici [I. koroškega bataljona]. – V: Koroški fužinar, 1953, št. 4. – Svečana proslava Velikega oktobra. [Iz govora ob 40-letnici oktobrske revolucije]. – V: Večer, 7. 11. 1957. – Naša velika pomlad. Do konca smo vztrajali. – V: Borec, 1960, št. 5. – Do konca smo vztrajali. – V: Slovenski vestnik, 1961, št. 18. – Utrinki iz let odločitev. – V: Koroški fužinar, 1978, št. 2. – O rehabilitaciji dachaucev. Intervju z Ivom Janžekovičem zapisala Jasna Jeram. – V: Mladina, 1988, št. 45. 

Priznanja in nagrade

Vojaška in druga odlikovanja in priznanja. 

Viri in literatura

Enciklopedija Slovenije. – Ivo Janžekovič: Utrinki iz let odločitev. – V: Koroški fužinar, 1978, št. 2. – Ivan Žunko - Silvo: Razvoj NOB na področju OK KPS Dravograd. – V: Koroški fužinar, 1978, št. 2.