Klemen, Franc,

slikar;uslužbenec 

Slika 
22.03.1885, Prevalje, Slovenija 25.05.1975, Prevalje

Klemen, Franc, risar (1885–1975); zaposlen je bil na Zemljiški knjigi pri sodišču v Pliberku (Bleiburg), kjer je imel dostop do starih upodobitev Prevalj in s smislom za risanje je izdelal več perorisb starih Prevalj iz sredine 19. stoletja.

 

Življenje in delo

Klemen, Franc, je živel je na Prevaljah, kjer je pokopan. Žena Mimi roj. Janše. Osnovno šolo je obiskoval na Prevaljah in bil kasneje uradnik. Med drugo svetovno vojno je bil zaposlen na Zemljiški knjigi pri sodišču v Pliberku, kjer je imel dostop do predlog s starimi upodobitvami Prevalj. Imel je smisel za risanje in je tudi po starih razglednicah, ki jih je povečal, izdelal več perorisb starih Prevalj iz sredine 19. stoletja ter Pregenthaus (Preganthauz), delavski blok iz začetka 19. stoletja. Sestavil je tudi več rodovnikov med njimi rodovnik Strojnikovih, ene najstarejših kmečkih rodbin na Prevaljah. 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

 

Viri in literatura

Podatki Janeza Rifla.