Košir (Koscheier), Pavel,

etnolog;publicist;šolski nadzornik;šolski upravitelj;urednik 

Slika 
28.06.1878, Loga ves pri Vrbskem jezeru, Avstrija 18.04.1925, Prevalje

Košir, Pavel, zbiratelj ljudskega blaga, šolski upravitelj, sadjar in urednik (1878–1925); bil je šolski upravitelj na Prevaljah, Narodna vlada v Ljubljani ga je pooblastila za organizacijo slovenskega šolstva v velikovškem okraju, velik pomen je pripisoval sadjarstvu in vrtnarstvu ter zbiranju narodopisnega blaga.

 

Življenje in delo

Košir, Pavel, je bil zbiratelj ljudskega blaga, šolski upravitelj, sadjar in urednik. Živel je na Prevaljah od 1921 do 1925, kjer je pokopan. Po osnovni šoli v rojstnem kraju je končal Učiteljišče v Celovcu (1892–1897), nato služboval v Bístrici v Rožu, Črnečah pri Dravogradu, v osnovni šoli in potem v meščanski šoli v Velikovcu (1906–1919). Ob prevratu po koncu 1. svetovne vojne (1918) mu je Narodna vlada v Ljubljani poverila organizacijo slovenskega šolstva v velikovškem okraju in ga imenovala za okrajnega šolskega nadzornika. Po plebiscitu je bil od leta 1921 pa do smrti šolski upravitelj na Prevaljah. Bil je vnet zbiratelj narodopisnega blaga (pesmi, rekov, vremenskih pravil, vraž, prerokovanj itd.). V "Mladi Jugoslaviji", listu za slovensko koroško mladino (1919–1920), ki ga je leta 1920 v Velikovcu izdajal in urejal, je posebno negoval domače narodopisje. Velik pomen je pripisoval sadjarstvu in vrtnarstvu ne le s praktičnega, ampak tudi z narodno-vzgojnega vidika in na Prevaljah je uspešno deloval kot načelnik podružnice Sadjarskega in vrtnarskega društva. Na nagrobniku je napisano: "Živel si narodu, mladini in rožam". Njegovo najpomembnejše delo je študija o ljudski medicini na Koroškem. 

Dosežki in bibliografija

Transplantation, ein Beitrag zur Volksmedizin in Kärnten.  Zur Volkskunde in Kärnten. – V: Carinthia, 1912. – Pregovori iz slovenskega Korotana. – V: Koledarček Učiteljskega doma, 1914. – Gor čez izaro. 1922. [Zbirka koroških pravljic]. – Sijaj, sijaj, solnčice. 1923. [Koroške popevke]. – Ljudska medicina na Koroškem. – V: Časopis za zgodovino in narodopisje, 1922 in 1923; skupno z Vinkom Möderndorferjem: 1926, 1927; ponatis 1927. – Ljudska medicina med koroškimi Slovenci. Zbrala Pavel Košir in Vinko Möderndorfer. 1936. [Nemški prevod izšel leta 1967 v Darmstadtu]. 

Priznanja in nagrade

 

Viri in literatura

Slovenski biografski leksikon. – Liza Košir: Pavel Košir. – V: Koroški fužinar, 1985, št. 2. –        Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič: Biografski leksikon občine Prevalje, Prevalje 2005.