Kumprej, Miha,

kmetovalec;župan 

Slika 
27.09.1878, Šentanel, Slovenija 21.08.1945, Šentanel
Kumprej, Miha, p. d. Ploder, župan Občine Šentanel, kmet (1878–1945); bil je napreden gospodar, veljaven mož, gonilna sila v Šentanelu, spodbujal razvoj svojega domačega kraja. Pred prvo svetovno vojno je bil župan narodnoozaveščene Občine Šentanel, ki je bila v daljšem sporu z avstrijsko oblastjo zaradi uradnega jezika, saj so vse dopise v nemškem jeziku zavračali. 

Življenje in delo

Kumprej, Miha, p. d. Ploder, župan občine Šentanel, kmet. *Šentanel, 27. 9. 1878; †Šentanel, 21. 8. 1945; živel je v Šentanelu, kjer je pokopan. Poročen je bil z Marijo roj. Šipek; sinovi Luka, Jernej, Folti, Franci, Anzi, Lenart, Miha in Rudi, hčerke Marta, Nežka, Marija, Urška in Pavla [redovnica, umrla v Rawensbrücku].

Bil je napreden gospodar, veljaven mož, gonilna sila v Šentanelu. Pred prvo svetovno vojno je bil župan narodnoozaveščene občine Šentanel, ki je bila v daljšem sporu z avstrijsko oblastjo zaradi uradnega slovenskega jezika. Vse dopise, ki so prihajali od avstrijske oblasti, s pliberškega "pecirka", velikovškega okrajnega glavarja in celovške deželne vlade, je zavračal in zahteval, da se vsi dopisi pišejo in dostavljajo v slovenščini in to mu je tudi uspelo. Ob plebiscitnem času (1918–1920) je bil član Narodnega sveta za Mežiško dolino. Že leta 1925 je imel svojo elektrarno. Bil je ustanovitelj sadjarskega društva v Šentanelu. Nagovoril je kmete, da so odkupili zemljišče za drevesnico pri kapelici sv. Uršule [kjer je danes urejen turistično-rekreativni prostor], vložil v to največ denarja in truda in na svoje stroške postavil žičnato ograjo, da je zavaroval sadne mladike (1938). Na njegovem zemljišču so v glavnem z njegovim denarjem zgradili sušilnico za sušenje sadja za celo šentanelsko faro (1937). Že leta 1925 je imel električno centralo pri Polhovem mlinu v Šentanelski reki. Ko jo je povečal, je leta 1943 dobila električno luč tudi šentanelska cerkev in župnišče. [Šentanel je dobil elektriko leta 1954/1955]. Imel je prvo gnojno jamo in nasploh je spodbujal razvoj svojega domačega kraja.

 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

 

Viri in literatura

Podatki svojcev.  Franc Vauh: Šentanelski obrazi. Stari Ploder. – V: Šentanel. Kraj in ljudje. Prevalje, 2004.