Prenner, Ljuba, doktorica prava,

 odvetnica;pisateljica

Slika 
19.06.1906, Fara pri Prevaljah, Slovenija 18.09.1977, Ljubljana
Bila je pisateljica, dramatičarka, urednica, pravnica in advokatka; ena vidnejših advokatk svojega časa, promovirala je kot doktorica prava, med drugo svetovno vojno je kot odvetnica reševala Slovence; je avtorica prve slovenske detektivske zgodbe Neznani storilec. 

Življenje in delo

Njeno krstno ime je Amalija Marija. Živela je v Ljubljani in po letu 1960 tudi v Šmiklavžu pri Slovenj Gradcu, pokopana je v Starem trgu pri Slovenj Gradcu. Na spomeniku je vklesan napis: "Tu je ljubezen pokopana, dragi oče, Ljuba, mama." Oče dacar Jožef Prenner, mati Marija roj. Čerče; brat Ivan Čerče, sestra Josipina por. Šerbec.

Leta 1914 se je družina s Prevalj preselila v Slovenj Gradec. Osnovno šolo je obiskovala v Slovenj Gradcu in Rušah, obiskovala Gimnazijo na Ptuju, v Celju, Beogradu in z maturo zaključila Licej v Ljubljani leta 1930. Obvladala je več jezikov, dobro je poznala zgodovino in literaturo. Študij prava je uspešno končala leta 1936 in kot advokatska pripravnica delala najprej v Slovenj Gradcu in kasneje v Ljubljani, kjer je jeseni 1941 promovirala kot doktorica prava in sredi leta 1942 opravila  odvetniški izpit. Med drugo svetovno vojno je sodelovala z Osvobodilno fronto in kot odvetnica reševala Slovence. Po vojni je bila dvakrat v zaporu; leta 1947 je izgubila advokaturo, ki ji je bila leta 1954 vrnjena. Poklic je zavzeto opravljala v svoji odvetniški pisarni od leta 1943-1947 in od leta 1954-1975. Ljudje so si jo zapomnili kot zagreto odvetnico in njeno ime je postalo že skoraj legenda. Njeno življenje je bilo napolnjeno z iskanjem ljubezni in razumevanja do njene drugačnosti. Pred drugo svetovno vojno je njeno literarno ustvarjanje temeljilo na realistično usmerjeni pripovedni prozi. S krajšimi prispevki je sodelovala v glasilih: Slovenski narod, Jutro, Ženski svet, Žena in dom ... Zaradi nespoštovanja kulturnega molka med drugo svetovno vojno je bila izključena iz Slovenskega društva pisateljev in bila ponovno sprejeta v Društvo slovenskih pisateljev leta 1976.

 

Dosežki in bibliografija

Trojica. 1929. – Pohorska vigred. – V: Jutro, 1931. – Mejniki ali kronika malega sveta. – V: Ženski svet, 1936–1938. – Življenje za hrbtom. 1938. – Neznani storilec. 1939. ["Malomeščanska kriminalna povest", njeno najuspešnejše delo]. Dramatika: Veliki mož. 1943. [Delo uprizorjeno v Narodnem gledališču v Ljubljani]. – Vasovalci. 1950. [Spevoigra]. – Gordijski vozel. 1967. [Delo uprizorjeno v Šentjakobskem gledališču v Ljubljani]. – Prešeren. [Libreto za opero Danila Švare Slovo od mladosti, uprizorjene 1954 v ljubljanski Operi]. Precej tekstov je ostalo v rokopisih, tako na primer roman Bruc, Pod prisilno upravo, Prebujenje umetnika – življenjska zgodba Huga Wolfa … 

Priznanja in nagrade

 

Viri in literatura

Slovenski biografski leksikon. – Enciklopedija Slovenije. – Slovenski gledališki leksikon II., 1972. – [Drago Druškovič] Rok Arih: Ljubi Prennerjevi ob 60-letnici. - V: Naši razgledi, 1966, št. 13. - Aco Pasternjak: "Najlepša nagrada je, ko gledam mlade. ". - V: Delo, 1968, št. 325. - … Helena Horvat, Brigita Rapuc: Njeno življenje. - Joža Nikolič: Odvetnica dr. Ljuba Prenner, simbol strokovnosti, pokončnosti in človečnosti. - V: Dr. Ljuba Prenner (1906-1977) – razstava ob 90. obletnici rojstva. [Zloženka Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec]. - Mojca Dornik: Šegava, srčna, poštena in udarna. Odšla je dr. Ljuba Prenner. – V: Jana, 1977, št. 41. – Stanko Janež: Ljuba Prenner. – V: Naši razgledi, 1977, št. 19. – Slovenska književnost, 1982, 1996. – Miran Sattler: Ljubljanski originali, 1984. – Helena Horvat: Ljuba Prenner - Puba (1906–1977). – V: Odsevanja, 1992, št. 21. – Jože Leskovar: Klicali so jo Pubi. Spomini na Ljubo Prenner, znano odvetnico in pisateljico. – V: Prepih, 1992, št. 15. – Helena Horvat: Spomini. Ljuba Prenner (1906–1977). – V: Odsevanja, 1995, št. 25. – Dr. Ljuba Prenner (1906 –1977) ob 90. obletnici rojstva in 20. obletnici smrti. Bibliografijo sestavila Helena Horvat. Slovenj Gradec, 1997. – Brigita Rapuc: Dr. Ljuba Prenner ob 90. obletnici rojstva in 20. obletnici njene smrti. – V: Koroški zbornik. 2. 1997. – Aleš Gabrič, Polona Kekec, Brigita Rajšter: Odvetnica in pisateljica Ljuba Prenner. Pogumna, da je bila drugačna. 2000. – [Andrej Makuc] NLP (P) Neznana Ljuba Puba [Prenner]. Slovenj Gradec, 2001. - Brigita Rajšter: Dr. Ljuba Prenner (1906–1977). – Arhivsko gradivo. – V: Koroški zbornik, 2001, št. 3. – Simona Šuler Pandev: Odvetnica in pisateljica Ljuba Prenner. [Razstava v Koroški osrednji knjižnici Ravne ob 25-letnici smrti]. – V: Koroški fužinar, 2002, št. 2. – Rajka Medunc : NLP (P) – Neznana Ljuba Puba (Prenner). (Mono)dramske slike. – V: Odsevanja, 2002, št. 45/46. – Janez Žmavc: Martirij Ljube Prennerjeve. – V: Odsevanja, 2002, št. 45/46. -

Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič:  Biografski leksikon občine Prevalje, Prevalje 2005.