Pregant, Josef,

železar 

Slika 
10.01.1803, Prevalje, Slovenija 27.12.1856, Prevalje
Pregant Josef, valjarski mojster v železarni Prevalje v 19. stol.; izhaja iz družine Preganth, ene izmed železarskih družin, ki so se naselili v prvem delavskem bloku Železarne Prevalje na Prevaljah Preganthauzu z značilno arhitekturo angleških delavskih blokov iz 18. in 19. stoletja. 

Življenje in delo

Pregant (tudi Preganth in Bregant), Josef, valjarski mojster v Železarni Prevalje [Eisenwerk Prävali], stanovalec najstarejšega delavskega bloka na Prevaljah, po katerem se hiša imenuje Preganthaus (Prevalje 1). *Prevalje, 10. 1. 1803; †Prevalje, 27. 12. 1856; živel je na Prevaljah, kjer je pokopan, na cerkvenem obzidju ima družina dve nagrobni plošči. Poročen je bil z Mario [tudi Magdalena]; sinovi Josef, Anton, Josef, Josef, hčerke Elizabeta [pri vpisu hčerke Elizabete v rojstno knjigo 1837 se zapiše priimek Bregant], Marija, Josepha, Magdalena, Johanna. Otroci so umirali v najzgodnejših letih, po smrti očeta Josefa mu je dala postaviti nagrobno ploščo žena Maria [na plošči Magdalena] s tremi "zapuščenimi" otroki. Družina Pregant po dostopnih virih ni bila nikoli lastnica velikega stanovanjskega poslopja, najstarejšega delavskega bloka "Preganthauz" na Prevaljah, ampak so v njem samo stanovali. Zgraditi pa so ga dali lastniki prevaljske železarne in premogovnika na Lešah, rodbina Rosthorn, zaradi povečanega števila delavcev v železarskih obratih na Prevaljah in leškem rudniku. Hiša stoji na desnem bregu reke Meže, na skrajnem ravninskem delu Prevalj pod Riflovim vrhom z značilno arhitekturo angleških delavskih blokov iz 18. in 19. stoletja. [Preganti so bili zaposleni v enem izmed železarskih obratov]. Hiša z več deset stanovanji je bila krita s "šitlni" in zgrajena po predvidevanjih v prvih štirinajstih letih 19. stoletja, saj je na risbi Prevalj z letnico 1840, ki jo je po predlogi narisal Franc Klemen, poslopje že na njej. V zemljiško knjigo je bila vpisana 1859 kot last Železarne Prevalje in 1877 je bila že vrisana na prvi katastrski karti k. o. Prevalje, na parcelni številki 49, pod vložkom št. 17. Po propadu prevaljske železarne so se potomci Pregantov verjetno izselili, saj se nihče v Mežiški dolini ne piše Preganth ali Bregant. Po stečaju leškega rudnika (1936) so stanovanja odkupili delavci. 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

 

Viri in literatura

Ivan Mohorič: Problemi in dosežki rudarjenja na Slovenskem. 1978.  Preganthauz (najstarejši blok na Prevaljah). Raziskovalna naloga zgodovinskega krožka Osnovne šole Franja Goloba na Prevaljah, 1999/2000.