Gorjanc, Janez,

kirurg;kulturni delavec;podjetnik;zdravnik 

Slika 
13.06.1941, Koroška Bela ,
Gorjanc, Janez, dr. med., specialist splošne kirurgije, družbeni delavec (1941); ugleden strokovnjak, najpomembnejši strokovni prispevek je uvedba laparoskopske kirurgije, združeval in povezoval je znanja z zamejsko Koroško s strokovnega področja psihosocialne rehabilitacije; sodeloval je v alpinističnih odpravah kot zdravnik odprave in duhovni vodja. 

Življenje in delo

Gorjanc, Janez, dr. med., specialist splošne kirurgije, podjetnik, družbeni delavec. *Koroška Bela, 13. 6. 1941; živi na Prevaljah. Oče dipl. tehnik Janez, mati Frančiška roj Krašovec; brat univ. dipl. inženir gradbeništva Peter. Poročen je z doktorico dentalne medicine, družbeno delavko Danijelo roj. Sekavčnik; sinovi dr. med., specialist splošne in dentalne medicine in specialist maksilofacialne kirurgije Matija Gorjanc, dr. med., specialist splošne kirurgije, alpinist, glasbenik asist. mag. Jurij Gorjanc, doktor dentalne medicine in specialist oralne kirurgije Janez Gorjanc in univ. dipl. zdravstvenik, gorski reševalec, rejenec Bojan Krznar.

Prve razrede osnovne šole je obiskoval na Jesenicah, nižjo gimnazijo in Gimnazijo na Ravnah na Koroškem, kjer je maturiral (1960). Diplomiral je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani na Oddelku za splošno medicino in opravil specialistični izpit iz splošne kirurgije (1973). Od leta 1967 je zaposlen v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec kot zdravnik sekundarij (1967-1968), zdravnik specializant splošne kirurgije (1968-1973), zdravnik specialist splošne kirurgije (od 1973) in bil predstojnik Kirurgičnega oddelka Splošne bolnišnice Slovenj Gradec (1986-2002). Predaval je na Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec prvo pomoč in kirurgijo tudi za srednješolce drugih programov zdravstvenih izbirnih vsebin. Njegov najpomembnejši strokovni prispevek je uvedba laparoskopske kirurgije, saj je bila maja 1990 izvršena prva laparoskopska odstranitev žolčnika v Slovenj Gradcu in v tistem času prva operacija v jugoslovanskem in vzhodnem evropskem prostoru. Prve tovrstne operacije so bile narejene že v Franciji in Nemčiji, kjer so to metodo kirurgi slovenjegraške bolnišnice spoznali in jo pričeli uvajati v takrat nastali samostojni Sloveniji. Inovativno metodo, obogateno z lastnimi izkušnjami, so predstavljali na evropskih svetovnih zdravniških kongresih. Težišče njegovega kirurškega dela je bilo na kirurgiji trebuha s poglobljenim znanjem in izkušnjami v kirurgiji kil in nujnih trebušnih operacij. Je soustanovitelj in sodelavec celostne obravnave žena z rakom dojke po operaciji dojke v smislu kirurške terapije, odkrivanja bolezni, rehabilitacije in splošnega prosvetljevanja prebivalstva v Koroški regiji (od 1990). Združeval in povezoval je znanja z zamejsko Koroško s strokovnega področja psihosocialne rehabilitacije po operaciji dojk. Je bil glavni mentor za predmet splošne kirurgije pri Zdravniški zbornici Slovenije, sodni izvedenec in je vodil specialistično ambulanto v prostorih Medicinskega centra Gorjanc na Prevaljah, katerega soustanovitelj je. Od leta 2014 je častni član Slovenskega zdravniškega društva.

Janez Gorjanc je član Gorske reševalne službe Slovenije, postaje Prevalje (od 1964) in reševalec z opravljenim izpitom (od 1969). S svojim strokovnim znanjem je bil kot zdravnik-gorski reševalec aktivno udeležen v številnih reševalnih akcijah, rešil je mnoga življenja. Sodeloval je tudi v alpinističnih odpravah, kjer ni bil v pomoč samo kot zdravnik odprave, ampak je bil kot duhovni vodja v moralno oporo. Že štirideset let predava na izobraževalnih tečajih za gorske reševalce, planinske in gorske vodnike, policiste in žičničarje, skrbi za vzgojo smučarskih reševalcev in predava za Civilno zaščito. Bil je zdravnik na številnih športnih prireditvah na lokalnem in državnem nivoju in zdravnik ogroženih skupin, član Rdečega križa (od 1967), član centra za strokovno pomoč RK Slovenije, predavatelj za voznike motornih vozil za kmečko in splošno populacijo, v zadnjih desetih letih je ocenjevalec in vodja regionalnih in državnih tekmovanj v znanju prve pomoči. Od leta 1975 je član strokovnega centra za prvo pomoč pri RKS Ljubljana. Skupaj z ženo pripravljata tečaje priprav na zakon v več dekanijah osrednje in severne Slovenije. Dolga leta je bil tajnik podružnice Slovenskega zdravniškega društva Slovenj Gradec, član matičnega odbora in član CZ Slovenj Gradec. Pomagal je zasnovati družinsko podjetje Medicinski center Gorjanc. Ukvarja se s čebelarstvom in je član Čebelarskega društva Prevalje. Kot podpredsednik KD Mohorjan je snovalec in soorganizator številnih kulturnih prireditev, predvsem glasbenih, ki jih organizira KD Mohorjan.

 

 

 

Dosežki in bibliografija

Alpinistične odprave, v katerih je sodeloval kot zdravnik: Prokletje, Črna gora (1974); Andi, Južna Amerika (1980); Karakorum, Pakistan, Rakaposhi, Pakistan (1982); Gandapurna, Nepal (1988).

Bibliografija: Izvor in razvoj človeka. [Maturitetna naloga]. 1960. – Zdravniško poročilo prve koroške alpinistične odprave Andi '80. - V: Koroški fužinar, 1980, št. 4. – 60 let reševalne postaje Ravne na Koroškem. – V: Koroško zdravstvo, 1987, št. 6–7, str. 6. – Zdravniško poročilo. – V: Karokorum 1987. Alpinistični odsek Črna. Črna na Koroškem, 1987, str. 43–44. – Utrinki iz kirurške ambulante. – V: Koroško zdravstvo, 1990, št. 3–4, str. 29. – Uvajanje endoskopske kirurgije v jugoslovanski prostor [soavtor]. 1991. - Samotna Uršlja gora. - V: Vikend magazin, 1994, št. 75. - Kako naj to poveva svojim otrokom? [z Danijelo Gorjanc]. - V: Za zdravo in srečno družino. [Zbornik], 1994. - Kirurško zdravljenje raka dojk. - V: Rak dojke. Strokovni sestanek zdravnikov koroške regije, 1999. - Zdravljenje zmrzlin s hiperbarično oksigenacijo – poročilo odprave Si. Mobil Ski Everest 2000 [z drugimi]. - V: Medicinski razgledi, 2000, št. 2-3. - Penetrantna rana srca v splošni kirurški ambulanti. Prikaz primera [soavtor]. - V: Zbornik predavanj 3. kongresa Združenja kirurgov Slovenije, 2002. - Mirizzijev sindrom – dejavnik tveganja za poškodbo žolčevodov pri laparoskopski holecistektomiji [prikaz primerov, soavtor].- V: Zbornik predavanj 3. kongresa Združenja kirurgov Slovenije, 2002. - Atrofija testisa pri nenapetostni dimeljski hernioplastiki [soavtor]. - V: Zbornik, predavanj 3. kongresa Združenja kirurgov Slovenije, 2002. - Kirurško zdravljenje kostnih zasevkov karcinoma dojke [soavtor]. - V: Zbornik predavanj 3. kongresa Združenja kirurgov Slovenije, 2002. - Le slabe pol ure in brez vsake anestezije. [Intervju z Janezom Gorjancem in Branetom Breznikarjem]. - V: Delo, 2002, št. 57. - Zimske radosti, led na pločnikih in poškodbe. Pogovor z Janezom Gorjancem, predstojnikom kirurškega oddelka Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. - V: Večer, 2002, št. 21. - Zdravljenje bolezni žolčnika in žolčevodov na Kirurškem oddelku Splošne bolnišnice Slovenj Gradec v letu 2002. - V: Kirurgija žolčnika in žolčevodov. Zbornik simpozija, 2003. - Kaj neki bi jaz brez gôre?. - V: Špital, 2003, št. 7. - "Revolucija" polipropilenske mrežice. Delavnica o kirurškem zdravljenju kil z nenapetostno tehniko. - V: Špital, 2003, št. 3. - Rak dojke - spoznati, sprejeti in živeti. - V: Špital, 2003, št. 6. - Kako bo sijala evropska zvezda za zdravstvo v Sloveniji?. - V: Špital, 2004, št. 3. - Kila. - V: Špital, 2004, št. 6. - Operacija žolčnih kamnov "skozi luknjice". - V: Špital, 2004, št. 2. - 30 let zdravstvene šole – dom življenja, 1975/1976. – V: 30 let Zdravstvene šole Slovenj Gradec. 1973/1974 – 2003/2004. Slovenj Gradec, 2004, str. 41–43. – V naših gozdovih so klopi nevarnejši od medvedov. - V: Špital, 2005, št. 1. – Sporočilo gora. – V: Špital, 2005, št. 6. – Triglav – gora in simbol. – V: Prevaljske novice, junij 2007, št. 11, str. 22.

Na strokovnih srečanjih je nastopal s strokovnimi temami s področja endoskopske in splošne kirurgije ter terapije raka dojke v lokalnem in svetovnem merilu. Njegovi strokovni prispevki so objavljeni v gradivu na kongresih in v zbornikih.

 

 

 

 

Priznanja in nagrade

Častni znak GRS Slovenije za 25 let dela (1994); zaslužni znak za 35 let zaslužnega dela v GRS Slovenije (2004); zlati znak, najvišje odlikovanje CZ v Sloveniji; orden zasluga za narod sa srebrnom zvezdom; bronasti in srebrni znak za zasluge pri razvoju telesne kulture v občini Ravne na Koroškem; bronasti znak Antona Janše Čebelarske zveze Slovenije; priznanje za polstoletno zvestobo Planinskemu društvu; srebrni in zlati častni znak Planinske zveze Slovenije; priznanje Planinske zveze Slovenije ob 60. življenjskem jubileju (2001); zlati znak Civilne zaščite Republike Slovenije kot priznanje za dolgoletno uspešno delo, reševanje in pomoč, hrabra dejanja ter raziskovalni dosežek na področju varstva (2005).

 

Viri in literatura

Osebni podatki in drugi viri. - Karin Potočnik: Zlati znak Civilne zaščite Janezu Gorjancu. - V: Večer, 2005, št. 50. - Janez Gorjanc, dr. med., in Jurij Gorjanc, dr. med. - prostovoljca v bolnišnici in zunaj nje. - V: Špital, 2005, št. 2. – Vegelj Pirc, Marija: Dragi Janez, spoštovani kolega dr. Gorjanc!. – V: Špital, 2005, št. 8.