Kert, Jožko,

glasbenik;kulturni ustvarjalec;organizator kulture;zborovodja 

Slika 
05.03.1943, Črna na Koroškem, Slovenija ,

Kert, Jožko, inženir kemijske tehnologije, zborovodja, kulturni ustvarjalec,  organizator kulture; delovna področja: ekologija (meritve onesnaženosti ozračja – emisijski monitoringi, izdelava tehnologij za predelavo odpadkov ); s svojo glasbeno nadarjenostjo in visokimi standardi je zaznamoval kulturno življenje na Prevaljah; 20 let vodil MoPZ Vres, ustanovil KD Mohorjan, bil 17 let njegov predsednik, pobudnik glasbenega abonmaja, Sušnikovih dnevov, Zborovskega festivala ljudskih pesmi, Slovenske pevske značke, Mohorjanove založniške dejavnosti, Spominskega parka, šest desetletij aktiven na domačem koru kot pevec, zborovodja in organist …

 

 

Življenje in delo

Kert, Jožko, inženir kemijske tehnologije, zborovodja, kulturni ustvarjalec, organizator kulture; *Črna na Koroškem, 5. 3. 1943; živi na Prevaljah. Oče trgovec Mirko, mati Jožefa roj. Kren; brat univ. dipl. ekonomist, finančni strokovnjak in kulturni menedžer Miroslav Kert, sestra univ. dipl. biologinja Bogomila [Boža] por. Lavrič. Poročen je z bančno uslužbenko Marto roj. Vravnik; hčerke univ. dipl. inženirka strojništva Mojca Kert, univ. dipl. ekonomistka Metka in univ. dipl. inženirka metalurgije in mater. Alenka.

Po osnovni šoli na Prevaljah in Gimnaziji na Ravnah je študiral na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, smer kemijska tehnologija. Zaposlil se je v Železarni Ravne (1966), kjer je bil sprva raziskovalec nato vodja Tehnološko-ekološkega laboratorija v Kemiji ŽR, tu je bil zaposlen 28 let (do  1994). V času službovanja v ŽR je med drugim 15 let vodil komisijo za varstvo okolja Slovenskih železarn. Skupaj s sodelavci Kemije je opravljal prve meritve onesnaževanj okolja v slovenski metalurški industriji in sodeloval pri številnih ekoloških študijah. Bil je dolgoleten član Združenja za varstvo okolja pri Gospodarski zbornici Slovenije in deloval v skupini za odpadke v okviru GZS. Na začetku privatizacije ŽR je s sodelavci ustanovil zasebno družbo EKO-Ekoinženiring, d. o. o. (1994), ki se ukvarja z ekološkimi meritvami, izdelavo poročil o vplivih na okolje, zbiranjem in predelavo določenih vrst odpadkov na podlagi pridobljenih pooblastil pristojnega okoljskega ministrstva. Skupaj s sodelavci je razvil določene tehnološke postopke za predelavo odpadkov. Bil je strokovni mentor številnim mladim raziskovalcem s področja kemijskih in ekoloških raziskovalnih nalog. Ob svojem strokovnem delovanju pa je Jožko Kert vseskozi tudi kulturni delavec. Pri desetih letih se je pričel učiti klavir, uspešno končal nižjo glasbeno šolo na Ravnah na Koroškem. Zaradi oddaljenosti srednjih glasbenih šol učenja klavirja ni nadaljeval. Kot študent se je vključil v APZ "Tone Tomšič" [takratni dirigent je bil Lojze Lebič], po vrnitvi iz Ljubljane pa se je kmalu vključil v moški zbor Zbor izpod Uršlje, predhodniku zbora Vres, ki ga je s somišljeniki ustanovil leta 1971 in ga vodil dvajset let. Glasbeno se je izpopolnjeval na številnih zborovodskih seminarjih in ob strokovni pomoči priznanih zborovskih dirigentih (Lebič, Fürst, Gregorc …). Pod njegovim umetniškim vodstvom je moški pevski zbor Vres dosegel za naše razmere izjemne uspehe – povzpel se je v sam vrh moškega zborovstva v Sloveniji. Uspehom, ki jih je dosegal kot dirigent, ni botrovala samo njegova nadarjenost, ampak tudi izjemna zavzetost in nenehna skrb za lastno strokovno izpopolnjevanje ter povezovanje s poklicnimi zborovodji in skladatelji. Skladatelja Jakob Jež in prevaljski rojak Lojze Lebič sta za Vres napisala več izvirnih skladb in priredb, ki jih je zbor uspešno predstavil slovenski glasbeni javnosti. Sad Kertovega prizadevanja je bilo tudi Vresovo sodelovanje s številnimi slovenskimi zbori znotraj in zunaj naših meja ter približevanje zborovskega petja mladim na šolskih koncertih. Z Vresom je posnel TV oddajo v ciklu Naši zbori (RTV Slovenija), LP ploščo s posnetki koroških ljudskih pesmi Pri Zili rožce rastajo, kaseto Tako je mati djala in opravil vrsto tonskih snemanj za radio Maribor in radio Ljubljana. Na republiških zborovskih tekmovanjih Naša pesem v Mariboru je z Vresom osvojil pet srebrnih priznanj. Pomagal je pri rasti drugih zborov, jih začasno tudi vodil, med drugimi MoPZ Foltej Hartman v Pliberku in Oktet TRO (1974), ravenski župnijski zbor … Že od dijaških let in vse do danes je Jožko Kert prisoten tudi na domačem koru. Sprva kot pevec, kasneje kot zborovodja in orglavec. Več kot 40 let vodi domači cerkveni zbor, ki sodi med najboljše cerkvene zbore na Koroškem. Z župnijskim zborom je večkrat sodeloval na Festivalu slovenske cerkvene glasbe v Cerkljah na Gorenjskem in gostoval po številnih krajih. Povezuje se z drugimi cerkvenimi zbori, leta 2003 je pripravil z združenimi zbori, domačimi in onstran meje, in odličnimi solisti, Tomčevo kantato Marija, Slovencev kraljica. Z njo je gostoval tudi pri Gospe Sveti. Je član Škofijskega odbora za liturgijo in cerkveno glasbo v mariborski škofiji ter član Odbora za cerkveno glasbo pri Slovenski liturgični komisiji v Ljubljani. Jožko Kert je veliko pripomogel k uspešni obnovi farne cerkve in nakupu novih orgel, ki so omogočile nov razmah tovrstne glasbene dejavnosti v Mežiški dolini. Je človek širokih kulturnih razgledov. To je dokazal s številnimi članki v Koroškem in v Informativnem fužinarju, z izdajami Vresovih koncertnih knjižic in izdajo zbornika o zgodovini in sedanjosti prevaljske cerkve in kraja, je pobudnik in organizator rednih vsakoletnih koncertnih ciklov (od 1991). Jeseni leta 1997 je ustanovil Kulturno društvo Mohorjan, ki združuje otroški zbor, Študentski MePZ Mohorjan ter župnijski zbor, založniško, koncertno in izobraževalno dejavnost. Uspešno povezuje mlade koroške glasbenike, dijake in študente glasbenih šol oz. akademij. V minulih letih je popeljal člane svojega društva in druge na študijska popotovanja [romanja] po slovenskih zamejskih pokrajinah – od Podjune, Roža, Zile, Rezije, Benečije do slovenskega Porabja. Mohorjanova založniška dejavnost je v letih od 1997 do 2004 založila in natisnila štirinajst knjižnih izdaj - večino samostojnih izdaj, nekatere pa v sodelovanju z Mohorjevo iz Celovca in Celja ter dve zgoščenki. S to založniško dejavnostjo društvo ohranja spomin na čase Mohorjeve na Prevaljah (1919-1927). Je pobudnik zasnove za Spominski park na Prevaljah, Sušnikovih dnevov na Prevaljah, pobudnik vključitve prevaljske koncertne dejavnosti v Imago Slovenije (2002) in pobudnik za vključitev v projekt Slomškova pot (2004); uvedel je glasbeni abonma, glasbeno pevsko značko in galerijsko dejavnost. Posebno pozornost posveča sodelovanju s koroškimi kulturnimi ustanovami, zlasti s Krščansko kulturno zvezo v Celovcu. Mladi koroški glasbeni rod in tamkajšnja glasbena dejavnost sta vsakoletna spremljevalca Mohorjanovih kulturnih prireditev. Jožko Kert je v svojem dolgoletnem delovanju zelo vplival na kulturno dogajanje v svojem okolju kot kulturni delavec, zborovodja, sposoben organizator in kulturni politik.

 

Dosežki in bibliografija

Moški pevski zbor Prevalje. – V: Koroški fužinar, 1972, št. 1. – Vres je zapel v Pliberku. – V: Koroški fužinar, 1972, št. 4. – Zbor Vres v Pliberku. – V: Večer, 1972, št. 245. – Vres je zapel v Pliberku. – V: Vres Prevalje. Koncertna knjižica, 1973. – Vres snemal televizijsko oddajo. – V: Informativni fužinar, 1973, št. 12. – Vres v drugem letu. – V: Koroški fužinar, 1973, št. 3. – O ziljski ohceti. – V: Vres Prevalje. Koncertna knjižica, 1973. – Naš zbor. – V: Vres Prevalje. Koncertna knjižica, 1974. – Trije rodovi prepevajo hkrati … – V: Vres Prevalje. Koncertna knjižica, 1975. – Po tridesetih letih. – V: Vres Prevalje. Koncertna knjižica, 1975. – Od Pliberka do Traberka. – V: Koroški fužinar, 1976, št. 2. – Prvi koncert ravenskega mešanega zbora. – V: Koroški fužinar, 1976, št. 2. – Vresovo šesto leto. – V: Koroški fužinar, 1977, št. 3. – Portreti glasbenikov naše doline. Pogovor s skladateljem Lojzetom Lebičem. – V: Koroški fužinar, 1977, št. 2. – Vtisi z lanskih Vresovih potovanj. Prvič na republiškem tekmovanju. – Vres dvodnevni gost Slovenske prosvetne zveze v Trstu. – V: Vres Prevalj. Koncertna knjižica, 1977. - Koroška poje. X. pevsko srečanje od Pliberka do Traberka. – V: Koroški fužinar, 1977, št. 2. – Vres v sedmem letu. – V: Koroški fužinar, 1978, št. 3. – Ivan Lebič – osemdesetletnik. - V: Koroški fužinar, 1978, št. 3. - Ob minulem tekmovanju "Naša pesem 78". – Vres na poti prijateljstva. – V: Vres Prevalje. Koncertna knjižica, 1978. – Kulturni razcvet na Prevaljah. – Pogovor o glasbi s skladateljem Lojzetom Lebičem. – V: Vres Prevalje. Koncertna knjižica, 1979–1980. – Kako in v kaj investiramo. - V: Koroški fužinar, 1980, št. 1. - Vres v enajstem letu. – V: Koroški fužinar, 1982, št. 3. – XV. pevsko srečanje "Od Pliberka do Traberka". – V: Koroški fužinar, 1982, št. 2. – Kam vodijo naša pevska pota? (XVI: pevsko srečanje od Pliberka do Traberka). – V: Naši zbori, 1983, št. 1–2. – Četrtič srebrni Vres. – V: Koroški fužinar, 1984, št. 4. – Kataster emisij v Železarni Ravne. – Kontrola sedimentov v okolici Železarne Ravne. – Kdaj in kako do čistejšega zraka na Prevaljah. – V: Koroški fužinar, 1986, št. 2. – Sedemnajsta pevska sezona je za nami. – V: Vres Prevalje. Koncertna knjižica, 1988. – Abraham je srečal Jožeta. (Ob 50-letnici dipl. inž. Jožeta Žlofa). – V: Koroški fužinar, 1989, št. 4. – I, kam bi del? – to našo kulturo namreč. – V: Koroški fužinar, 1990, št. 4. – Prenova orgel. Pozdravljena, mati dobrega sveta. – V: Bodi pozdravljena Devica Marija. Ob stoletnici nove cerkve na Fari. 1980–1990. Prevalje, 1990. – Na Fari bodo zadonele nove orgle. Ob stoletnici postavitve sedanje cerkve. – V: Koroški fužinar, 1990, št. 3. – Varstvo okolja v slovenskih železarnah. Okolje v Sloveniji [soavtor]. 1994. – Luba vigred se rodi. - V: Petindvajseti letni koncert. Moški pevski zbor Vres, 1996. - Sušnikovi dnevi 2000 na Prevaljah. – V: Prevaljske novice, 2000/2001, št. 2. – Desetletje koncertnih sezon 1991–2000, 2001. [Zgibanka]. – Rasti, dragi Vres. – V: Trideseti letni koncert. Moški pevski zbor Vres, 2001. – Mohorjan v tretjem letu. – V: Prevaljske novice, 2001/2002, št. 3. – Mohorjan v letu 2002. – V: Prevaljske novice 2002/2003, št. 4. – Šesti Sušnikovi dnevi 2003. [Zgibanka]. – Mohorjan in Milačevi spomini. - V: Metod M. Milač: Kdo solze naše posuši, 2003. - Občina Prevalje v druščini Imago Sloveniae – Podoba Slovenije. – Trinajsta koncertna sezona. KD Mohorjan. – S knjižnih polic letošnjega leta KD Mohorjan. – V: Prevaljske novice, 2003/2004, št. 5. – Glasbeno leto brez medijske podpore. Štirinajsta koncertna sezona KD Mohorjan na Prevaljah. – V: Večer, 2004, št. 17. - Sušnikovi dnevi. Mohorjeva – begunka – nas nagovarja. - V: Prevaljske novice, 2004/2005, št. 6. – Buhvald, Helena & Kert, Jožko: Tebi pojem, stvarnik moj. Prevalje, 2005. – Na Prevaljah se je rodila Slovenska pevska značka. – V: Prevaljske novice, 2006, št. 9 (junij), str. 22. – Vresova pesem je naša himna. – V: Vres Prevalje. Petintrideseti letni koncert. Obrazi glasbe sodobnih slovenskih skladateljev, 2006. – Jožko Kert: O sakralni glasbi na Radiu Ognjišče. – V: Cerkveni glasbenik, št. 6. 2013. – Mateja Rihter: Delo v kulturi človeka dopolnjuje in osmišlja. – V: Nedelja, 26. okt. 2014, str. 4-5. – Ksenija Hribar: Cerkveni pevec ima nekaj več. – V: Družina, št. 45,9. nov. 2014, str. 8. – Melita Forstnerič Hajnšek – Jožko Kert: Brez lokalnih popustov – Skrivnostna lepota kemije in kulture. – V: Večer – Fluid, 6.dec. 2014, str. 30. 

Priznanja in nagrade

Plaketa ZKO Ravne na Koroškem (1980); srebrna Prežihova plaketa (1981); posebno priznanje na republiškem tekmovanju Naša pesem v Mariboru z interpretacijo Ježeve uglasbitve Prijatelja iz starodavnega Leškega rokopisa in Lebičeve priredbe ljudske "Pesem od Zarje" (1988); zlata Prežihova plaketa Skupščine Občine Ravne na Koroškem za nadvse uspešno dvajsetletno vodenje moškega pevskega zbora Vres (1991); nagrada občine Ravne na Koroškem za prispevek k rasti glasbene kulture v Mežiški dolini (1994); zlato Sušnikovo priznanje Občine Prevalje za bogat prispevek na področju kulture (2001); srebrna plaketa Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za dolgoletno in uspešno delo na področju kulture (2003); bronasta, srebrna in zlata Gallusova značka in Gallusova listina; priznanje in zahvala KKZ iz Celovca za vztrajno delo na področju slovenske glasbe (2003). 

Viri in literatura

Osebni podatki in drugi viri. – Pesem je Jožkova stalna spremljevalka. – V: Vres Prevalje. Koncertna knjižica, 1974. – Dirigentu Jožku Kertu in Vresovcem iskrene čestitke. – V: Vres Prevalje. Koncertna knjižica, 1977. – O dirigentu Jožku Kertu. – V: Vres Prevalje. Koncertna knjižica, 1978. – Mojca Potočnik: Prežihove plakete za leto 1990. Zlata plaketa Prežihovega Voranca Jožku Kertu. – V: Koroški fužinar, 1991, št. 1. – O kulturnem društvu Mohorjan Prevalje in o dogajanju na področju amaterske kulture. Pogovor zapisal Samo Šavc. – V: Prepih, 2000, št. 11. – Jožko Kert - zlato Sušnikovo priznanje. – V: Prevaljske novice, 2001/2002, št. 3. – Lucija Slemenšek: Po stroki kemik, po srcu glasbenik. Jožko Kert – dobitnik srebrne plakete Javnega sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti. – V: Večer, 2003, št. 102. – Jasmina Detela: Ustanovili naj bi slovensko pevsko značko. Na Prevaljah se bodo ponovno spomnili svojega rojaka dr. Franca Sušnika. –V: Večer, 2004, št. 259. – Prodnik, Jernej: »Želim si le več posluha za kulturo.« Jožko Kert je osrednji člen široko razvejanega kulturnega društva Mohorjan. V: Večer, 15. 4. 2008, št. 87, str. 23. Rubrika: Koroški obraz. »Predan kulturi od jutra do večera.«: Greta Jukič in Janez Gorjanc, dr. med.