Plešivčnik, Jožef ,

lesni trgovec;posestnik 

Slika 
08.02.1873, Leše, Slovenija 22.12.1931, Dobja vas
Posestnik, lesni trgovec, lastnik Dobjega dvora, p. d. Ofovc; bil je podjeten kmet, trgoval z lesom, izdeloval cementno opeko, njegovi predniki so gradili cerkev na Uršlji gori. 

Življenje in delo

Oče, plešivški sin s Plešivca za Uršljo goro, Marko. [Predniki, in še nekaj uršljegorskih kmetov, so od leta 15701614 gradili cerkev na Gori, posvečeno sv. Uršuli, po njej je dobila ime Uršlja gora. Škof Tomaž Hren se je pri njih ustavil, ko je vodil gradnjo cerkve na Plešivcu. Blagoslovil jo je leta 1602].Jožef je bil poročen z Marijo [Marička] roj. Piko [hči organista Janeza Pika]; sinovi posestnik in lesni trgovec Jožef, p. d. Pristov, kmet Ivan, p. d. Žerjav, kmet Fric, p. d. Šteharnik, kmet in posestnik Dobjega dvora Ernest, p. d. Ofovc [od 1941–1944 prevaljski župan], hčerke Antonija [Tončka] por. Sušnik, Marija por. Bernardi in Amalija [Malčka] por. Hedl.

Oče Marko se je priženil iz Javorja na Leše k Motniku in Jožef je podedoval le Motnikovo bajto, ker je oče posestvo prej prodal. Jožef je vozaril in igral na harmoniko, kupil Jaserjevo posest na Lešah, prodal in kupil Dobje (Dobji dvor) v Dobji vasi. Trgoval je z lesom, imel žago in mlin ter izdeloval cementno opeko. Bil je lastnik zemljišča od naselja v Dobji vasi do območja, kjer je del današnje železarne.

 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

 

Viri in literatura

Podatki vnuka prof. Toneta Sušnika.