Kert, Mirko,

kulturni delavec;trgovski poslovodja;udeleženec NOB 

Slika 
26.02.1902, Spodnja Branica pri Braniku, Slovenija 17.03.1980, Prevalje

Kert, Mirko, trgovec, kulturni delavec; bil je eden prvih trgovcev na Prevaljah; med vojno je pomagal partizanom; bil je vključen v družbeno življenje v kraju in deloval pri DPD Svoboda Prevalje, kljub krivicam, ki so se mu dogajale.

 

 

 

Življenje in delo

Kert, Mirko, trgovec; *Spodnja Branica pri Braniku, 26. 2. 1902; + Prevalje, 17. 3. 1980, pokopan je na pokopališču Barbara na Prevaljah. Oče Franc, mati Frančiška, roj. Lisjak. Bil je najmlajši sin v družini s tremi otroki, brata Franc in Ivan. Leta 1938 se je poročil z Jožico Kren iz Svečine pri Mariboru; univ.dipl.ekon. Miroslav, inženir kemijske tehnologije Jožko, prof. biol. Bogomila.

Osnovno šolo je obiskoval v rojstnem kraju (1908–1914). Mlad je odšel v Trst, kjer se je izučil za trgovca in ga med gonjo fašistov proti Slovencem zapustil in pribežal v Slovenijo. Zaposlitev je našel v Vuhredu, nato v Mariboru, kjer je bil zaposlen kot trgovski pomočnik do leta 1924. Po osemnajst mesečnem služenju vojaškega roka v Karlovcu, se je za kratek čas vrnil v Trst (do 1927) in se zaradi vse večjega fašističnega nasilja nad Slovenci zopet vrnil  v Slovenijo. Kot trgovec je služboval v Trbovljah, v Črni na Koroškem (Helena), leta 1930 je odprl prvo lastno trgovino pri Škrubeju v Podpeci. Na Prevaljah sta z materino doto kupila poslovno stanovanjsko hišo (nekdanjo Cimerlovo hišo, danes Trg 1), jo preuredila in v njej imela do konca 1945 trgovino z mešanim blagom. V Črni na Koroškem, na Pristavi (pri Mehelji žagi) sta z ženo postavila poslovno-stanovanjsko hišo in v njej odprla drugo trgovino. Leta 1945 je oblast zaplenila premoženje in celotno zalogo v obeh trgovinah na Prevaljah in na Pristavi. Odvzeli so mu vse državljanske pravice in ga zaprli; zapor je prestajal v Ljubljani, na Teharjah, v Hočah, v Miklavžu in v mariborskih zaporih (1946–1949). Nezaposlena žena je brez dohodkov ob pomoči staršev sama skrbela za štiričlansko družino. Po prestani kazni se je zaposlil kot poslovodja  skladišča v Svili Maribor,  delal pri Zvezi kmetijskih zadrug Maribor, v Naprozi na Prevaljah, kasneje v trgovskem podjetju Matjaž in trgovskem podjetju Ljudski magazin, kjer je dočakal upokojitev. Povojna zaplemba premoženja in zaporna kazen je dala celotni družini močan pečat. Po dolgoletnih prošnjah za odkup zaplenjenih nepremičnin so končno dovolili njihov odkup, kmalu za tem pa je sledila ponovna nacionalizacija poslovnih prostorov, kar je zaznamovalo družinsko življenje. Vrhovno sodišče  RS je leta 1995 Mirka Kerta oprostilo obtožbe, a krivična sodba mu je dala pečat za vse življenje. Molk je bila njegova govorica preživetega gorja. Zaplenjeno premoženje je družina v dolgotrajnih sodnih in v denacionalizacijskih postopkih dobila vrnjeno, prejeli so delno odškodnino za odvzeto zemljišče, za zaplenjeno trgovinsko zalogo pa nič. 

Po vojni se je kljub krivicam, ki jih je doživel, vključil v družbeno življenje, bil je član Zveze borcev, član Kulturnega društva Svoboda Prevalje, v katerem je bil nekaj let blagajnik.


 

 

 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

Državno odlikovanje za pomoč partizanom v času NOV. 

Viri in literatura

Podatki sina Jožka Kerta.