Suhodolčan Dolenc, Marija ,

bibliografinja;knjižničar;urednik 

Slika 
14.03.1929, Prevalje 12.04.2015, Slovenj Gradec
Suhodolčan Dolenc, Marija je bila kot knjižničarka izjemna poznavalka koroškega leposlovja; zbirala je narodno blago, domače jezikovno in narodnopisno gradivo; bibliografinja Koroške, ki je izdelala nekaj deset biblografij, sodelovala kot sourednica v publikacijah in bila soavtorica odmevnega in temeljnega dela Biografskega leksikona občine Prevalje.  

Življenje in delo

Suhodolčan Dolenc, Marija, *Prevalje, 14.3.1929, + Slovenj Gradec, 12.4.2015. Oče je bil kmet in gostilničar Filip Osojnik, p. d. Štekl, mati Marija roj. Pavše; brat kmet Oto. Poročena je bila s pisateljem in kulturno-prosvetnim delavcem Leopoldom Suhodolčanom ter s kiparjem in slikarjem Jankom Dolencem. Sin pisatelj in poslovnež Primož Suhodolčan, hči dr. med., specialistka interne medicine Zala por. Plešivčnik. Po osnovni šoli na Prevaljah in meščanski šoli v Pliberku je obiskovala Gimnazijo na Ravnah na Koroškem in jo končala leta 1949, v prvi generaciji ravenskih maturantov. Na povabilo dr. Franca Sušnika se je zaposlila v tedaj ustanovljeni Študijski knjižnici Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika na Ravnah in ji ostala zvesta vso delovno dobo. Pri svojem poklicnem delu se je posvečala tudi sestavljanju bibliografij, ki so pregleden popis koroške pisne kulturne dediščine. Sodelovala je tudi pri gledališki dejavnosti v kulturno-umetniških društvih na Ravnah in na Prevaljah. [Velik kulturni dogodek tistega časa (ob petem Koroškem festivalu) je bila uprizoritev "Miklove Zale" v ravenskem letnem gledališču septembra 1950, kjer je nastopila v naslovni vlogi. Prizorišče z dva tisoč sedeži je bilo v Plešnikovem grabnu med Čečovjem in parkom in bilo je okoli stotrideset nastopajočih]. Bila je članica sveta krajevne skupnosti, predsednica komisije za socialna vprašanja in članica knjižničnega odbora na Prevaljah. Zbirala je narodno blago, domače jezikovno (besedni zaklad: domače besede, domača imena) in narodnopisno gradivo. 

Dosežki in bibliografija

Doprinos Mežiške doline k slovenski literaturi. – V: Nova brazda, 1950, št. 2. – Samorastne starosvetnosti Mežiške doline. – V: Koroški fužinar, 1952, št. 10–12. – Zbadljivke, zabavljice in druge pesmi. – V: Koroški fužinar, 1953, št. 1–3. – Ravnjakova mati. – V: Koroški fužinar, 1953, št. 8–10. – Rečenice iz kmečkega življenja. – V: Koroški fužinar, 1953, št. 5–7. – Nazivi prevaljskih domačij. – V: Koroški fužinar, 1953, št. 11–12. – Zbadljivke, ki smo jih čuli na steljeraji pod Brinjevo goro. – V: Koroški fužinar, 1955, št. 10–12. – Novosti študijske knjižnice. 1957 – 1982.  V: Koroški fužinar, 19571983.  Večko Filip – Lagoječi Lipej. – V: Koroški fužinar, 1963, št. 6–8. – Etnografske zanimivosti Koroške. – V: Turistični vestnik, 1964, št. 6. – Naša dežela v tisku. – V: Koroški fužinar, 1965, št. 4–6. – Koroška bibliografija. – V: Med Peco in Pohorjem. 1. 1965, 2. 1975, 3. 1986. – Domači besiednik. (Drobir iz gradiva Študijske knjižnice): – V: Koroški fužinar, 1965, št. 11–12. – Domače besiede. (Iz narečnega gradiva Študijske knjižnice): – V: Koroški fužinar, 1966, št. 1, 2, 3 in 4 in Koroški fužinar, 1967, št. 1 in 2. – Domača imena. (Iz narečnega gradiva Študijske knjižnice): Preški vrh, Šentanel – Sv. Danijel, Zelen Breg – Šelemperg. – V: Koroški fužinar, 1967, št. 3. – Domača imena: Leše, Zagrad, Kot, Podkraj. – V: Koroški fužinar, 1968, št. 3. – Domača imena: Dobja vas, Navrški vrh, Uršlja gora, Stražišče. – V: Koroški fužinar, 1968, št. 4. – Domača imena: Breznica, Podgora. – V: Koroški fužinar, 1969, št. 1. – Domača imena: Tolsti vrh, Koroški Zelovec, Dobrije. – V: Koroški fužinar, 1969, št. 2. – Domača imena : Strojna, Jamnica, Suhi vrh. – V: Koroški fužinar, 1969, št. 3. – Študijska knjižnica piše kroniko naših krajev. – V: Koroški fužinar, 1969, št. 4. – Bibliografija Franja Goloba. – V: Koroški fužinar, 1973, št. 1. – Bibliografija Avgusta Kuharja. 1974. – Bibliografija dr. Franca Sušnika. – V: Dr. Franc Sušnik: Opomnje. 1978. – Imena.  Narečne besede. – V: Mitja Šipek: Šentanel moje življenje, 1979. – Bibliografija Leopolda Suhodolčana. 1980. – Bibliografija dr. Franca Sušnika. 1980. – Bibliografija Karla Prušnika – Gašperja. – V: Vestnik koroških partizanov – posebni štev. I. 1982. in II. 1985. – Bibliografija Vestnika koroških partizanov 1967–1984. – V: Vestnik koroških partizanov – posebni štev. I. 1982. in II. 1985. – Bibliografija Pihalnega orkestra ravenskih železarjev. – V: Koroški fužinar, 1982, št. 4. – Bibliografija Marjana Kolarja. 1983. – Bibliografija Kluba koroških študentov v Ljubljani, Kluba "Franci Paradiž" v Mariboru in Koroškega akademskega okteta. – V: 30 let 1952–1983 Klub koroških študentov Ljubljana, 1983. – Knjige in prispevki ob 90-letnici rojstva Prežihovega Voranca. – V: Koroški fužinar, 1984, št. 1. – Bibliografija zaključnih bojev na Koroškem maja 1945. – V: Odločanje, 1983, št. 2. – Bibliografija Uršlje gore in Planinskega društva Prevalje. – V: 65 let PD Prevalje, 1984. – Bibliografija narodnoosvobodilnega boja in fašističnega nasilja na Koroškem. 1985. – Bibliografija Leopolda Suhodolčana.1987. – Bibliografija Pavla Žaucerja – Matjaža. – V: Vestnik koroških partizanov, 1987, št. 1–4. – Bibliografija moškega pevskega zbora Vres. 1988. – Bibliografija Leopolda Suhodolčana. Dela za mladino. – V: Otrok in knjiga, 29 –30, 1990. – Spomini. – V: Vigred - ob 30-letnici Osnovne šole Franja Goloba Prevalje, 1993/1994, št. 2. – Spomini. – V: Zgod(b)ovina Gimnazije Ravne na Koroškem, 1995. – Odgovori na vprašanja (pisna) dvanajstih učencev prevaljske osnovne šole o Leopoldu Suhodolčanu, ženi Mariji in sinu Primožu. – V: "Ne želim, da bi na ta svet legla pozaba …" Ob 70-letnici rojstva Leopolda Suhodolčana, 1998. – Sedemindvajset let z Leopoldom Suhodolčanom. – V: Zbornik prvih povojnih maturantov z učiteljišča v Mariboru, 1999. – Spomini. – V: Ime, zapisano v podobo kraja. Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 1949–1999. Ravne na Koroškem, 2001. – Bibliografije, sestavljene v Študijski knjižnici – Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem [soavtorica Simona Šuler Pandev].  V: Ime, zapisano v podobo kraja. Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 1949–1999. Ravne na Koroškem, 2001. – Življenje s knjigami. – V: Peto desetletje Prežihove bralne značke. Prevalje, 2003. – Bibliografija Leopolda Suhodolčana. 2000. 2004. – Bibliografija Janka Dolenca. 2003. – Bibliografija Marije Suhodolčan Dolenc. 2004. – Bibliografija Primoža Suhodolčana. 2003. 2004. - Je soavtorica Biografskega leksikona občine Prevalje (2005). 

Priznanja in nagrade

Čopova diploma Društva bibliotekarjev Slovenije (1975); srebrna plaketa Prežihovega Voranca Kulturne skupnosti Ravne na Koroškem v posebno priznanje za izredni pionirski prispevek oblikovanju bibliografskega gradiva in vsestranskost poznavanja knjižnih podatkov zbranih v zbirkah v Koroški osrednji knjižnici (1981); zlata plaketa Prežihovega Voranca (1984); listina Svobodi in miru Skupščine Občine Ravne (1985); družbeno priznanje Občinske raziskovalne skupnosti Ravne na Koroškem (1985); priznanja Planinskega društva Prevalje (1993, 1999, 2005); srebrno Sušnikovo priznanje Občine Prevalje za življenjsko delo na področju bibliotekarstva (2000). 

Viri in literatura

Osebni podatki. – Miro Petek: Sopotnica kulture in umetnikov. – V: 7 D, 1999, št. 11. – Marija Suhodolčan – Dolenc. [Ob podelitvi srebrnega Sušnikovega priznanja Občine Prevalje]. – V: Prevaljske novice, 2000/2001, št. 2.