Sušnik, Franc, doktor biologije

biolog;botanik;raziskovalec 

Slika 
28.12.1930, Prevalje, Slovenija 12.09.1996, Prevalje
Pomembno je njegovo delo na področju proučevanja flore na slovenskem ozemlju in prenovi pouka biologije v Sloveniji. 

Življenje in delo

Živel je v Ljubljani in na Prevaljah, kjer je pokopan. Oče profesor, kulturno-prosvetni delavec in literarni zgodovinar dr. Franc Sušnik, mati Antonija [Tončka] roj. Plešivčnik; bratje dr. med., specialist medicine dela, dr. sci., univ. prof. na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, slikar in literat Janko Sušnik, profesor slovenskega jezika in literarni zgodovinar prof. Tone Sušnik, menedžer Matjaž in sestra konzularna uslužbenka Silva Rozman. Poročen je bil s fizioterapevtko Majdo roj. Zidar; sin poslovnež Tomaž in hči čebelarka Marjeta.Osnovno šolo je obiskoval v Mariboru in na Prevaljah (1937–1942), Gimnazijo v Celovcu (1942–1944) in na Ravnah na Koroškem (1946–1950). Študiral je biologijo na Prirodoslovno-matematični filozofski fakulteti v Ljubljani (19501955), bil demonstrator v Botaničnem inštitutu (1953–1955) in diplomiral iz biologije (1956).

Po odsluženju kadrovskega roka v JLA (1956–1957) je bil asistent na PMFF (1956-1960), nato na Biotehniški fakulteti v Ljubljani (1960–1964) in doktoriral na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani (1964). Tu je deloval od 1956–1991, od leta 1981 kot redni profesor. Leta 1965 se je izpopolnjeval v Veliki Britaniji, od 1968-1976 je bil direktor Inštituta za biologijo Univerze v Ljubljani in bil predsednik Društva biologov Slovenije. Raziskoval je kromosomska števila semenk v Sloveniji in Jugoslaviji ter zdravilne rastline. Njegovo delo je bilo usmerjeno v taksonomska, citološka in citogenetska proučevanja flore na slovenskem ozemlju. Sodeloval je pri prenovi pouka biologije v Sloveniji.

 

Dosežki in bibliografija

Flora Uršlje gore. [Diplomsko delo]. 1955. – Poznate strupene rastline?. 1961 [z A. Martinčičem]. – Mala flora Slovenije. Praprotnice in semenke. 1984 [z drugimi]. – Možnosti pridobivanja zdravilnih rastlin na Koroškem. Raziskovalna naloga. 1984. O cvetju na Gori. – V: Tabor koroških planincev na Plešivcu. Prevalje, 1954. – Naša dolina v znanstveni literaturi. Prispevek iz botanike in biologije. – V: Koroški fužinar, 1959, št. 1–3. – Počitek rastlin. – V: Koroški fužinar, 1961, št. 4–6. –Vpliv onesnaženosti okolja na dednost človeka. – V: Med Peco in Pohorjem, 2. 1975. Sam ali s sodelavci je objavil okoli trideset znanstvenih, strokovnih in poljudnoznanstvenih člankov v publikacijah Biološki vestnik, Pionir, Proteus, Življenje in tehnika ter več učbenikov za biologijo oziroma njihovih prevodov in priredb [Razvoj življenja od molekule do človeka, 1974]. 

Priznanja in nagrade

Študentska Prešernova nagrada (1955); Jesenkovo priznanje  za dosežke pri vzgojno-izobraževalnem delu in za pomembna objavljena znanstvena in strokovno delo.  

Viri in literatura

Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič: Biografski leksikon občine Prevalje, Prevalje 2005.