Viternik, Ludvik,

duhovnik;skladatelj 

Slika 
07. 08. 1888, Stražišče 11.10.1973, Ravne na Koroškem
Viternik, Ludvik (1888-1973), skladatelj in duhovnik; veselja do glasbe se je navzel v domači hiši, igranja na klavir se je naučil v gimnaziji, harmonijo in kontrapunkt pa v bogoslovju. Ima precej odličnih kompozicij, in sicer več posvetnih kot cerkvenih. Bil je član društva slovenskih skladateljev. "Ustvarjal je tiho zasanjan v svojo gorsko samoto in tišino, iz svoje mehke srčne preprostosti, iz ljubezni do vsega, kar ga je obdajalo." (Tone Sušnik). 

Življenje in delo

Viternik, Ludvik, skladatelj in duhovnik. *Stražišče, 7. 8. 1888; †Ravne na Koroškem, 11. 10. 1973, pokopan je na Prevaljah. Oče kmet in mlinar Florjan, p. d. Prosén [bil je glasbeno nadarjen, s svojo sestro je imel koncert za citre na Dunaju], mati Antonija roj. Kresnik; bratje Štefan, Adolf [igrala na več instrumentov], vojaški kapelnik Tone in Maks [čelist, vodja salonskega in tamburaškega orkestra na Ravnah, član tamburaškega orkestra na Prevaljah in sodelavec orkestra ravenskih železarjev].

Po osnovni šoli v Guštanju je obiskoval gimnazijo (1901–1909) in bogoslovje (1909–1912) v Celovcu. Novo mašo je imel leta 1922 na Prevaljah. Kot kaplan in župnijski upravitelj je do leta 1918 služboval na Koroškem [Hodiše, Vetrinj, Št. Jakob v Rožu, Apače pod Obirjem]. Od leta 1918 do upokojitve leta 1947 je bil župnik, učitelj in šolski upravitelj v Javorju nad Črno na Koroškem. Marsikatero skladbo mu je navdihnilo delo z otroki. Po upokojitvi se je naselil na kmetiji pod Uršljo goro [Čemerje] in od leta 1968 je živel pri sorodnikih na Ravnah. Veselja do glasbe se je navzel v domači hiši, igranja na klavir se je naučil v gimnaziji, harmonijo in kontrapunkt pa v bogoslovju. Ima precej odličnih kompozicij, in sicer več posvetnih kot cerkvenih. Bil je član društva slovenskih skladateljev. "Ustvarjal je tiho zasanjan v svojo gorsko samoto in tišino, iz svoje mehke srčne preprostosti, iz ljubezni do vsega, kar ga je obdajalo." (Tone Sušnik).

 

Dosežki in bibliografija

Cerkvene skladbe: Slovenska maša na Meškovo besedilo (1924), Ave Marija, K Mariji, K Jezusovem srcu, Zveličar je iz groba vstal, Velikonočna in druge.

Svetne skladbe: Vojni izseljenec [kantata za mešani zbor], deset valčkov: Iz preteklih dni, Na vasi, Na svežem gorskem zraku, Glasovi iz daljine, Na jadranskih valovih in drugi. Napisal je osem koračnic: V Mežiški dolini, Na grobu, Na zadnjem potu, Zadnji pozdrav in še druge. Poleg tega je skomponiral "5 potpurijev" in več drugih skladb. Viternikov glasbeni slog je melodično krepak in jasen.

 

Priznanja in nagrade

 

Viri in literatura

Slovenski biografski leksikon. – Avgust Kuhar: Javorske melodije. Obisk pri komponistu Ludviku Viterniku. – V: Koroški fužinar, 1961, št. 7–12. – Tone Sušnik: Literarnozgodovinski razgledi po Mežiški dolini. Domača pesem. – V: Koroški fužinar, 1964, št. 5–7. – Kompozitori i muzički pisci Jugoslavije, 1968. – Stanko Trobina: Slovenski cerkveni skladatelji, 1972. – Luka Kramolc, Tone Sušnik: Beseda o življenju ljudske pesmi v Mežiški dolini. – V: Koroški fužinar, 1972, št. 4. – Jaroš Kotnik: Ludvik Viternik. – V: Koroški fužinar, 1973, št. 4. – Tone Sušnik: Ludvik Viternik. – V: Liepa ura. Deset let vokalnega kvinteta, 1973. – [Ivan Dretnik] Ajnžik: Prosenov gospod. – V: Koroški fužinar, 1974, št. 3. – Franjo Hovnik: Prosenov gospod – moj učitelj. – V: Koroški fužinar, 1975, št. 2. – Marija Suhodolčan Dolenc & Margareta Jukič: Biografski leksikon občine Prevalje, Prevalje 2005.