Fabiani, Henrik Hinko,

pevec;prometni delavec;železničar 

Slika 
15. 02. 1899, Vordernberg 1989, Ljubljana
FABIANI, Henrik Hinko (1899–1989), postajenačelnik in kulturni delavec; v svojem času je bil zelo znana osebnost Prevalj; zaradi svojega tenorja je več kot petdeset let sodeloval kot vodilni pevec v raznih pevskih zborih; bil je zelo razgledan in zavzet planinec.  

Življenje in delo

FABIANI, Henrik Hinko, zborovski pevec, postajenačelnik. *Vordernberg [Avstrija], 15. 2. 1899; +Ljubljana, 1989. Oče vlakovodja Anton [leta 1898 je bil premeščen na gorsko železniško progo v Avstrijo], mati Johana. Odraščal je v družini z osmimi otroki. Poročen je bil z upravnico pošte na Prevaljah Marijo, roj. Lovšin; sin špediterski delavec Bojan, hči dipl. inženirka arhitekture Lidija.

Po osnovni šoli in realni gimnaziji (1905-1917) ter odsluženju vojaškega roka se je zaposlil pri državni železnici in služboval po raznih krajih. Med plebiscitnim časom v Bistrici v Rožu, Pliberku in nato v Velenju, Mariboru, je bil iz Bohinjske Bistrice premeščen na Prevalje (1927), kjer je ostal do upokojitve (1955). Okupacijo je 6. aprila 1941 dočakal na prevaljski železniški postaji. Po aretaciji v zaporih v Celovcu, Begunjah in Št. Vidu nad Ljubljano, je bil premeščen v nižjo železniško službo v Avstrijo, kamor je gestapo preselil tudi družino. Kasneje so ga premestili v Nemčijo. Pred drugo svetovno vojno in po njej je rad zahajal v gore in bil več desetletij član Planinskega društva Prevalje. Dejaven je bil na kulturnem področju, predvsem v zborovstvu. Pel je že v šolskih pevskih zborih in bil kasneje kot tenorist član raznih pevskih zborov. Na Prevaljah je pel v cerkvenem pevskem zboru, moškem pevskem zboru, ki sta ga vodila Ivan Lebič in nato Adolf Černec, ter mešanem pevskem zboru DU Prevalje. Pri zborovskem petju je sodeloval več kot petdeset let. Veliko je bral, bil je literarno razgledan, reden obiskovalec prevaljske knjižnice in navdušen reševalec križank. Ob preselitvi v Ljubljano je svojo knjižnico poklonil šoli.

 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

Priznanje Svobode za 50-letno sodelovanje pri pevskih zborih; knjižna nagrada zbranih del Prežihovega Voranca kot najzvestejšemu bralcu ljudske knjižnice na Prevaljah z največ prebranimi knjigami. 

Viri in literatura

Podatki sina Bojana in drugi viri. - Hinko Fabiani, osemdesetletnik. - V: Koroški fužinar, 1979, št. 3.