Sešel, Silva,

 profesorica;publicistka;režiserka

Slika 
17. 11. 1946, Kotlje 16. 05. 2015 , Prevalje

Sešel, Silva, kulturno-prosvetna delavka, profesorica slovenskega jezika in zgodovine umetnosti; bila je ena vidnejših profesoric slovenskega jezika in kulturnih delavk na Koroškem; sodelovala je v družbenem življenju; režirala odmevne predstave z mladimi in odraslimi ljubiteljskimi igralci; sodelovala v maturitenih komisijah, bila mentorica pri raziskovalnih nalogah, sodelovala pri likovnih razstavah in sodelovala v žiriji čezmejnega literanega natečaja. 

 

 

 

 

 

Življenje in delo

Sešel, Silva, kulturno-prosvetna delavka, profesorica slovenskega jezika in zgodovine umetnosti. *Kotlje, 17. 11. 1946; +Prevalje, 16. 05. 2015. Živela je na Prevaljah. Mati Helena Merkač roj. Breznik; brat Dušan Merkač. Poročena je bila z ekonomistom Borisom; sin geograf in sociolog Luka.

Po osnovni šoli v Kotljah in na Ravnah na Koroškem je maturirala na Gimnaziji Ravne (1965) in diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer slovenščina-zgodovina umetnosti (1971). Zaposlila se je v Šolskem centru Ravne in pozneje Gimnaziji Ravne, kjer je ostala vse do upokojitve; leta 1992 je pridobila strokovni naziv svetnica. Vodila je društvo slavistov za Koroško, bila podpredsednica Kulturne skupnosti in predsednica KUD Prežihov Voranc na Ravnah (19791982) in članica izvršnega odbora in bila predsednica programskega sveta KUD Prežihov Voranc. Z vrsto uprizoritev, ki jih je režirala, se je gledališka skupina uvrstila na področna in tudi republiška srečanja gledaliških skupin. Pisala je scenarije, ocene likovnih del, bila članica uredniških odborov, mentorica pri raziskovalnih nalogah, maturitetnih komisijah, sestavlja slikarske monografije, predstavlja likovnike ob razstavah, režira gledališke uprizoritve z odraslimi in mladino in je bila vključena v številne kulturne projekte na Koroškem. Od leta 2000 je sodelovala v žiriji pri dvojezičnem literanem natečaju, ki ga vsako leto razpisuje Mestna občina Pliberk. Njeno delo je bilo povsod zelo cenjeno, saj jo je odlikovalo veliko poznavanje literature in velika širina znanja.

 

Dosežki in bibliografija

Režije: J. Kesselring: Arzenik in stare čipke (1972), dramatizacija Bevkovega romana Kaplan Martin Čedermac (1973), Lawrence: Snaha (1974), Fiziki (1975), Opalo ima vsakdo rad (skupaj z B. Čebuljem), dr. Matjaž Kmecl: Intervju (1987), M. Gavran: Diktator je diktator (2000) in več kot dvajset mladinskih gledaliških predstav na gimnaziji Ravne, mdr.: A. T. Linhart: Matiček se ženi, Shakespeare: Sen kresne noči, J. P. Sartre: Zaprta vrata, Silva Sešel: SŠTNPUVZŽ.

Bibliografija: Cerkev na Uršlji gori. 1968. – Cerkev na Uršlji gori. – V: Koroški fužinar, 1969, št. 2. – Poskus stilnega vrednotenja Drabosnjakovega pesništva. 1971. – Romanja dr. Makarovičeve po Mežiški dolini. – V: Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 1976, št. 2. – Šentanelski parlament. – V: Koroški fužinar, 1976, št. 3. – Dr. Makarovičeva. – V: Koroški fužinar, 1976, št. 2. – Sutjeska popotniku. – V: Koroški fužinar, 1977, št. 4. – Po sledeh Bernarde Albe. – V: Koroški fužinar, 1977, št. 3. – Prehodili smo Vorančevo pot. – V: Koroški fužinar, 1977, št. 3. – Prežihova beseda na odru. (Boj na požiravniku, Judenburg). – V: Koroški fužinar, 1978, št. 3. – Đakovski vezovi.  V: Koroški fužinar, 1978, št. 3.  Razstava Toneta Slivnika. – V: Koroški fužinar, 1979, št. 1. – Vorančevi dnevi '79. – V: Koroški fužinar, 1979, št. 2. – Vorančevi dnevi 1980. – V: Koroški fužinar, 1980, št. 2. – Grošljeva razstava v Rotovžu. – V: Koroški fužinar, 1980, št. 2.– Prežihov spomenik. – V: Koroški fužinar, pos. št. 1980. – Prežihov album. – V: Koroški fužinar, 1983, št. 4. – Po sledi literarne opombe. – V: Koroški fužinar, 1983, št. 3. – Že 20 let Forma viva na Ravnah. – V: Koroški fužinar, 1984, št. 3. – Kulturno življenje na srednji šoli. – V: Koroški fužinar, 1985, št. 4.- Turistični vodnik po Mežiški dolini. – V: Koroški fužinar, 1985, št. 4. – Osoje v liriki Hermana Vogla. – V: Koroški fužinar, 1989, št. 3. – Benjamin Kumprej. – V: Odsevanja, 1990, št. 19. – Cerkev svete Marjete. – Šrotnek, p. cerkev sv. Mohorja in Fortunata. – V: Hotuljska cerkev slavi, 1992. – Skulpture Janka Dolenca. – V: Koroški fužinar, 1992, št. 2. – Andrej Grošelj. – V: Koroški fužinar, 1993, št. 1. – Vera Mrdavšič. [Ob podelitvi občinske nagrade Občine Ravne]. – V: Koroški fužinar, 1993, št. 2. – Likovne upodobitve junakov Prežihovih del. (Ob 100. obletnici njegovega rojstva). – V: Koroški fužinar, 1993, št. 2 Likovne upodobitve junakov Prežihovih del. (Ob 100. obletnici njegovega rojstva). – V: Lukas, 1994, št. 1–2. – O koroških zapisih in življenju dr. Franca Sušnika. – V: Koroški fužinar, 1994, št. 2. – O knjigah dveh Sušnikov. – V: Odsevanja, 1994, št. 24. – Mežiška, moja dolina. Avtorica snemalne knjige. [VHS videokaseta]. 1995. – Pred tablo – iz klopi proti klopem. – V: Zgod(b)ovina gimnazije Ravne na Koroškem. 1995. – Boren paver iz Korotana. – V: Dr. Franc Kotnik 1882–1955. Razstava koroškega muzeja in koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika. Ravne na Koroškem 1995. – Boren paver iz Korotana.  V: Dr. Franc Kotnik 18821955. Razstava koroškega muzeja iz koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, 1995.  Dvojni pasijon. – V: Janko Dolenc. Pregledna razstava umetniških del ob kiparjevi 75-letnici. Ravne na Koroškem, 1996. – Ob Osojskem jezeru v Krko in Breže. – V: Slovstveni in kulturnozgodovinski vodnik po Sloveniji. 5. Koroška. 1996.– O slikarstvu Srečka Frühaufa. – V: Koroški fužinar, 1997, št. 2. – Dvojni pasijon. Janko Dolenc – pasteli in skulpture. – V: Zloženka ob razstavi v Galeriji Kolar, 1997. – Prežihovi literarni junaki v likovni podobi slikarja Leandra Fužirja. – V: Katalog, 1998. – Cerkev na Uršlji gori. – V: 80 let Planinskega društva Prevalje, 1999. – Benjamin Kumprej. Spremna beseda. – V: Zloženka ob razstavi v Galeriji Kolar, 2000. – Stojan Batič in njegova dela na Koroškem. Ob razstavi Evropske legende. [Spremna beseda]. – V: Katalog, 2000. – Likovna dediščina cerkva Mežiške doline. – V: Koroški fužinar, 2002, št. 2. – Ta pa samo bere. – V: Peto desetletje Prežihove bralne značke, Prevalje, 2003.  Evropa in bik(ec).  V: Primorska srečanja. Revija za družboslovje in kulturo, 2004, št. 8.  Razstava Matevža Šumaha.  V: Prevaljske novice, 2004/2005, št. 6.

 

Priznanja in nagrade

Srebrna plaketa ZKOS; bronasta, srebrna (1985) in zlata Prežihova plaketa; zlato Prežihovo priznanje Občine Ravne na Koroškem za dolgoletno aktivno, uspešno dejavnost na področju kulture, za dramaturško in režisersko delo pri gledališki skupini KD Prežihov Voranc in za prenos znanj na mlade talente (2003); druga nagrada za leposlovje na natečaju Primorska srečanja za prozno delo Evropa in bik(ec) (2004). 

Viri in literatura

Osebni podatki in drugi viri. – Mirč Osojnik: Režiserka Silva Sešel. Izza odrskih desk. – V: Prepih, 2002, št. 5. – Marija Suhodolčan Dolenc&Margareta Jukič: Biografski leksikon občine Prevalje, 2005.