Urbancl, Ignac ,

pilarski mojster 

Slika 
26.07.1892, Sele pri Slovenj Gradcu, Slovenija 16.04.1963, Slovenj Gradec
Bil je začetnik pilarstva na Koroškem, njegova obrtna delavnica je bila jedro poznejše tovarne TRO na Prevaljah. 

Življenje in delo

Živel je na Prevaljah. Poročen je bil z Marijo roj. Vocovnik. Urbancl je bil Bidrihov sin s Tolstega Vrha nad Ravnami, pilarstva se je izučil pri pilarjih v Železni Kapli.

Pile je pričel samostojno izdelovati pile v šupi ob Lečnikovi pralnici na Ravnah (1917), pozneje pa je dobil prostore za svojo obrt v stavbi na Prevaljah (1926), blizu hiše, kjer je bila Mohorjeva tiskarna (Stare sledi). Stroje je kupil z denarjem svoje žene, delavce je sam izučil pilarskega poklica. Med njegovimi vajenci je bil tudi Ivan Fužir s Prevalj, ki je nadaljeval njegovo obrt in strojno ter ročno nasekoval pile. Urbancl mu je obljubil nasekovalni stroj, vendar mu je oblast po vojni leta 1947 vse imetje nacionalizirala in z njim vred tudi Ivanu obljubljeno "drajerco", ki je spomenik tehnične kulturne dediščine, in za katero se je po Urbanclovi smrti boril vse življenje. Okrajni ljudski odbor je na Prevaljah 2.4.1947 ustanovil Okrajno nasekovalnico pil v Urbanclovih prostorih in jo poimenoval v Tovarno pil Prevalje.Urbancl je bil še nekaj časa zaposlen pri Okrajnem gospodarskem podjetju – tovarni pil, potem pa je bil do upokojitve skladiščnik in nato vratar v Železarni Ravne.

Bil je začetnik pilarstva na Koroškem in njegova obrtna delavnica jedro poznejše tovarne TRO na Prevaljah. Prvi Urbanclov nasekovalni stroj, "drajerca", stoji kot pomnik tehniške dediščine na začetke strojnega nasekovanja pil pred tovarno TRO Prevent na Prevaljah, na njem je plošča z napisom: "Stroj za nasekovanje pil Amendorfer, leto izdelave 1930. Na Prevaljah je stroj obratoval od 2. 4. 1947 do 27. 10. 1981."

 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

 

Viri in literatura

Podatki sorodnice Terezije Vocovnik.  Greta Jukič: Drajerca bi morala biti moja ali zgodba o piloseku [Ivanu Fužirju]. – V: Koroški fužinar, 2000, št. 1. – Mojca Potočnik: Od pastirske palice do knjige rekordov. – V: Prepih, 1994, št. 2.  Arhiv Prevent TRO.