Močivnik, Ana,

 kulturna ustvarjalka;režiserka;uslužbenka

Slika 
26. 06. 1935, Slovenj Gradec ,
Močivnik, Ana, avtorica komedij in režiserka (1935); ob svojem poklicnem delu se je vključevala v družbeno življenje kraja na športnem in kulturnem področju; ustanovila je dramsko sekcijo Društva upokojencev Prevalje,  ki navdušuje s svojimi uprizoritvami predvsem komedijami, ki jih piše sama, režira in nastopa kot igralka. 

Življenje in delo

Močivnik, Ana, avtorica komedij in režiserka. *Slovenj Gradec, 26. 6. 1935; živi na Prevaljah. Oče Franc Mikec, mati Marija roj. Samec. Poročena je z družbenim in športnim delavcem Jožetom Močivnikom; sinova računalniški programer in športni delavec Jože, komercialist in športni delavec Matjaž in hči uslužbenka Magda por. Pori.

Osnovno in Srednjo ekonomsko šolo je končala v Slovenj Gradcu. Med drugo svetovno vojno je bila z družino izseljena v Srbijo. Zaposlena je bila na različnih delovnih mestih: v Narodni banki Slovenj Gradec kot vodja kreditnega oddelka, v Železarni Ravne kot referentka plačilnega prometa in v trgovskem podjetju Ljudski magazin Prevalje ter pri avtobusnem prometu Koratur na Prevaljah kot vodja računovodstva. Več let je bila predsednica Društva računovodij Mežiške doline. Ob svojem delu se je vključevala v družbeno življenje kraja na športnem in kulturnem področju in deluje v Društvu izgnancev Slovenije. Po upokojitvi se je vključila v Društvo upokojencev Prevalje, ustanovila je dramsko sekcijo in zbrala okrog sebe upokojence, predane gledališču. Ustvarila je zelo uspešno dramsko skupino, ki navdušuje s svojimi uprizoritvami predvsem komedijami, ki jih piše sama, režira in nastopa kot igralka.

 

 

 

Dosežki in bibliografija

Bibliografija: Spomini iz Šumadije. – V: Koroški fužinar, 1958, št. 1–3. Uprizoritve v komedijah, ki jih je napisala, režirala in v njih igrala: To so ženske.1998. [Komedija]. – Županja hočem biti. 1999. [Komedija]. – Drugačna mati. 2000. [Komedija]. – Nezvesti soprog. 2001. [Komedija]. – Čenče. 2002. [Komedija]. – Težave z Marto. 2003. [Komedija].  Prevare. 2005. [Komedija].

 

Priznanja in nagrade

Priznanja mdr.: plaketa Združenja računovodskih in finančnih delavcev SR Slovenije (1957–1977); zlata značka Zveze računovodskih in finančnih delavcev Jugoslavije za prispevek v razvoju organizacije računovodstva SFRJ (1979); priznanje Društva izgnancev Slovenije za aktivno delo v društvu (2003); srebrno Sušnikovo priznanje Občine Prevalje dramski skupini DU Prevalje (2001); bronasto Sušnikovo priznanje za kulturo za izjemno vsestransko ustvarjalnost na področju gledališkega amaterizma (2004). 

Viri in literatura

Viri: Osebni podatki. – Bronasto Sušnikovo priznanje: Anica Močivnik. – V: Prevaljske novice, 2004/2005, št. 6.