Večko, Filip ,

glasbenik;izumitelj;pedagoški delavec;slikar 

Slika 
01.05.1900, Kot nad Prevaljami, Slovenija 01.06.1989, Črneče
Udejstvoval se je na več področjih, prijavil je več patentov, oblikoval osnutke za koleke, razne embleme in znake podjetij, igral je na več instrumentov; najbolj pri srcu so mu bile citre, z njimi je vandral po deželi, citral in pel, "romar s pesmijo, tragična podoba, polna in lepa. Duh naše zemlje je v njej …" (dr. Franc Sušnik) 

Življenje in delo

Živel je na Prevaljah, kjer je pokopan. Oče delavec Franc, mati Julijana roj. Petrič; bratje Tevži, Ivan, Maks, sestre Alojzija por. Čreslovnik, Flora por. Laznik, Marija por. Večko, Gelika in Jerčka. Poročen je bil s frizerko Adelo roj. Mattersdorfer [ženo židinjo so med drugo svetovno vojno ustrelili v Celju]; sin kovinostrugar in slikar Ivan Večko-Mattersdorfer [član Društva koroških likovnikov] in hči učiteljica Ruža por. Sihur.

V osnovno šolo na Fari na Prevaljah je hodil do leta 1914 in bil zatem gozdni delavec, mlinar, furman in pastir. S pomočjo dr. Franca Sušnika se je leta 1919 vpisal na učiteljišče v Velikovcu in po plebiscitu (1920) nadaljeval šolanje na učiteljišču v Mariboru, kjer je maturiral (1923) in potem učiteljeval v raznih krajih. Leta 1929 je diplomiral na Višji učiteljski šoli v Zagrebu iz skupine aritmetika, algebra, geometrija in likovni pouk. Med okupacijo je bil prisilno zaposlen kot risar v raznih gradbenih podjetjih in zaradi povezave z Osvobodilno fronto ga je gestapo v Celovcu aretiral in ga izgnal v Weimar, kjer je bil risar v tovarni strojev in orodja Gustlof Werke. Ko se je leta 1945 vrnil iz pregnanstva, je poučeval v na novo ustanovljeni gimnaziji na Ravnah, v Lendavi, Dolnjem Logatcu in Preski pri Medvodah in se po 40-letnem službovanju upokojil in vrnil v svoj domači kraj. Udejstvoval se je na več področjih. Prijavil je več patentov: Dolgost dnevov in noči – posebna upodobitev, pregleden urnik za predavatelje raznih šol, razpredelnica procentov za številke do 100 itd. Bil je slikar in njegova dela so razkropljena po Sloveniji. Oblikoval je osnutke za koleke, razne embleme in znake podjetij. Igral je na več instrumentov, vendar so mu bile najbolj pri srcu citre, z njimi je vandral po deželi, citral in pel, "romar s pesmijo, tragična podoba, polna in lepa. Duh naše zemlje je v njej …" (Dr. Franc Sušnik). Imel je bogato knjižnico,  tudi sam je vezal knjige. Njegovo delo Dolgost dnevov in noči so redno objavljali v koledarjih Mohorjeve družbe.

 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

Priznanje Zveze združenj borcev NOB. Dokumentarni film Koroškega kinokluba Prevalje o njem in njegovem delu: Razstava Filipa Večka. 1980. Avtor: Rudi Čretnik. 

Viri in literatura

Podatki sina Ivana Večka- Mattersdorferja in drugi viri. – Marija Suhodolčan: Večko Filip – Lagoječi Lipej. – V: Koroški fužinar, 1963, št. 4–5. – Silva Breznik: Ob rob razstave Filipa Večka – Lipija. – V: Koroški fužinar, 1977, št. 2. - Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič: Biografski leksikon občine Prevalje, Prevalje 2005.