Tevž, Tine,

direktor;podjetnik;prometni delavec 

Slika 
04. 11. 1937, Šmartno ob Dreti ,

Tevž, Martin Davorin, podjetnik in prometni tehnik (1937);   bil je enaintrideset let direktor družbe Koratur Prevalje in razvil eno vidnejših podjetij v Sloveniji in tujih tržiščih; njegov prispevek k razvoju prometne organizacije in zvez v občini in koroški krajini je vplival tudi na razvoj drugih gospodarskih dejavnosti in zaznamoval čas njegovega aktivnega delovanja.

 

Življenje in delo

Tevž, Martin Davorin, podjetnik in prometni tehnik. *Šmartno ob Dreti, 4. 11. 1937; živi v Ljubnem. Oče kmet Jože, mati Jožefa roj. Strmšnik. Poročen je s prof. defektologinjo Ljudmilo roj. Mezner; sin dipl. inženir prometa Tine in hči predmetna učiteljica matematike in fizike Mateja por. Srčič. Po osnovni šoli v Šmartnem ob Dreti in industrijski kovinarski šoli v Mariboru je končal Prometno tehniško šolo v Zagrebu in študiral na Višji šoli za organizacijo dela v Kranju. Zaposeln je bil v Železarni Ravne kot strugar mehanik (19561959), voznik pri OK ZKS in bil enaintrideset let direktor družbe Koratur Prevalje. Kot direktor potniškega prometa je poskrbel za kakovostni vozni park, ki se je v letih razvijal v Integral, Viator TOZD Potniški promet (1. 7. 1975) in nazadnje v družbo Koratur, Avtobusni promet in turizem, d. d. Uspešno je vodil ter razvijal podjetje, ki je postalo eno vidnejših prometnih podjetij v Sloveniji, vse do upokojitve (2001) [Leta 1988 so se Temeljne organizacije razformirale in priključile ljubljanskim obratom, TOZD Potniški promet se je z referendumom izločil iz podjetja Intergral in nastalo je samostojno podjetje Koroško avtoprevozništvo in turizem – Koratur, ki je danes uspešna delniška družba in je trenutno v Sloveniji največji turistični prevoznik tudi na evropskem in ruskem tržišču.] Deloval je v raznih političnih organizacijah, športnih društvih in v organih Gospodarske zbornice Slovenije. Njegov prispevek k razvoju prometne organizacije in zvez v občini in koroški krajini je vplival tudi na razvoj drugih gospodarskih dejavnosti in zaznamoval čas njegovega aktivnega delovanja. Pomagal je pri delovanju društev s sponzorstvom in donatorstvom. 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

Priznanja mdr.: družbeno odlikovanje za delo (1980); plaketa Sap Viator; srebrni znak delavcev prometa in zvez; razna priznanja in odlikovanja športnih društev: Lovske zveze Slovenije, Združenja šoferjev in avtomehanikov in plakete delovnih organizacij in nagrada Občine Ravne na Koroškem za izjemne dosežke pri razvoju in vodenju podjetja in za dolgoletno družbenopolitično dejavnost v občini (1989). 

Viri in literatura

Viri: Osebni podatki in drugi viri. – Davorin Martin Tevž. – V: Koroški fužinar, 1989, št. 3.  Koratur, Avtobusni promet in turizem.  V: Večer, 24. 6. 2004.