Bračko, Franc ,

družbenopolitični delavec;udeleženec NOB;uslužbenec 

Slika 
02.09. 1902, Meljski Vrh pri Mariboru 24. 04. 1979, Prevalje

Bračko, Franc, družbenopolitični delavec in carinski uslužbenenc (1902-1979); služboval kot pripravnik in podpreglednik v oddelkih finančne kontrole v raznih krajih; bil je udeleženec NOB; bil je član sokolskega društva; deloval je kot predsednik Društva upokojencev in skrbel za graditev in dograditev doma Društva upokojencev na Prevaljah.  

 

Življenje in delo

Bračko, Franc, družbenopolitični delavec in carinski uslužbenenc. *Meljski Vrh pri Mariboru, 2. 9. 1902, †Prevalje, 24. 4. 1979; živel je na Prevaljah (od 1940), kjer je pokopan. Oče kmet Vincenc, mati Marija roj. Glazer; brat kmet Bogomir. Poročen je bil z družbeno delavko, krojaško mojstrico Jožefo Bračko roj. Veselko; sin rudarski tehnik Branivoj [Vojko], hčerki učiteljica Bibijana [Biba] por. Kosi in dipl. pravnica Silvestra [Silva] por. Božič. Po ljudski šoli v Krčevini pri Mariboru (1908–1914) je služboval kot pripravnik in podpreglednik v oddelkih finančne kontrole v raznih krajih [Gornji Lendavi, Jesenicah, Martinju, Petrovcih, Ormožu, Čitluku, Sinju] in v carinski službi v Mariboru, na Prevaljah, v Murauu in Št.Vidu na Glini, v Dravogradu in na Prevaljah (1945–1959) in v špediterski službi na Prevaljah (do 1965). Prve dni vojne ga je gestapo aretiral, bil je v zaporu in potem poslan na delo v Avstrijo, kjer je postal član partizanske trojke. Pred drugo svetovno vojno je bil član sokolskega društva, po končani vojni je bil na Prevaljah aktivist TVD Partizan, član izvršilnega odbora krajevnega ljudskega odbora, dolgoletni član krajevnega odbora SZDL, organizator raznih prireditev in govornik na proslavah. Štirinajst let je deloval kot predsednik Društva upokojencev in skrbel za graditev in dograditev doma Društva upokojencev. Zavzemal se je za razvoj kraja. Deloval je tudi na kulturnem področju, igral je v tamburaškem orkestru na Prevaljah, sodeloval v gledaliških predstavah in bil član pevskih zborov. 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

Priznanja mdr.: priznanje TVD Partizan; priznanje OF; srebrni znak OF in red dela s srebrnim vencem. 

Viri in literatura

Vir: Podatki hčerke Silve.