Žaucer, Pavel,

agronom;diplomat;družbenopolitični delavec 

Slika 
18.12.1914, Jenževa gora, Slovenija 31.10.1986, Ljubljana
Bil je prijatelj slikarja in restavratorja Franja Goloba, organizator narodnoosvobodilnih taborov, pomemben politik, po osvoboditvi je bdel nad delom dr. Franca Sušnika, ki mu je med študijem pomagal. 

Življenje in delo

Živel je v Ljubljani. Oče mali posestnik Pavel, mati Rozalija roj. Pipuš [mater so leta 1944 ubili četniki]. Poročen je bil z učiteljico Andrino roj. Kovačič; sinova dr. Matjaž, Vladimir Pavel in hči Alenka por. Kalar. Po osnovni šoli v Selnici ob Dravi je obiskoval Klasično gimnazijo v Mariboru (maturiral 1934), nato je doštudiral agronomijo v Zagrebu (diplomiral 1940). Že kot gimnazijec se je opredelil za napredno delavsko gibanje. Očeta je zgodaj izgubil, ostala sta sama z materjo. Dr. Franc Sušnik, njegov profesor na gimnaziji, ga je gmotno podpiral.

Med leti 1938–1940 je bil med organizatorji narodnoobrambnih taborov in eden od teh je bil na Lešah (1938–1939). Bil je prijatelj Franja Goloba, slikarja in restavratorja. Poleti leta 1941 se je v izgnanstvu priključil partizanom, med drugim je bil politični komisar v slovenski četi Ivana Cankarja v Užicu. V začetku leta 1942 je bil v zaščitnici Vrhovnega štaba. Preko Bosne je s 1. proletarsko brigado prešel legendarni Igman in bil nato poslan v Slovenijo. Od jeseni 1942 je bil med organizatorji koroškega partizanstva, deloval je tudi na območju Uršlje gore in bil v stiku z dr. Sušnikom. Bil je sekretar koroškega okrožja in nato član Pokrajinskega komiteja KPS za severno Slovenijo.Od marca 1944 do kapitulacije Nemčije je bil sekretar Oblastnega komiteja KPS za Koroško in ostal kot politični aktivist do leta 1947 na avstrijskem Koroškem. Nato je bil svetnik veleposlaništva SFRJ na Dunaju, jugoslovanski veleposlanik v Haagu (1950–1951), glavni direktor kemične industrije LRS, sekretar okrajnega komiteja ZKS v Slovenj Gradcu (1951–1953) in predstavnik vlade FRJ v Vojni upravni coni B v Kopru (1953–1954). Bil je direktor Kmetijskega inštituta v Ljubljani (1954–1958), predsednik republiškega zbora Skupščine LRS (1958–1962) in sodnik Ustavnega sodišča (1963–1974). Bil je republiški in zvezni poslanec, predsednik Zveze inženirjev in tehnikov Slovenije in Jugoslavije (1958–1966) in častni član Zveze kmetijskih inženirjev in tehnikov Slovenije in Jugoslavije. Deloval je v Klubu koroških Slovencev v Ljubljani, bil predsednik in častni predsednik Skupnosti koroških partizanov, pobudnik in predsednik sosveta Gašperjeve bralne značke (1981) in predsednik uredniškega odbora Vestnika koroških partizanov. Do smrti je bil povezan s Korošci tostran in onstran meje. Po osvoboditvi je Žaucer bdel nad delom dr. Franca Sušnika, tudi ob gradnji gimnazije. Prva mladinska delovna brigada (1948), ki je gradila ravensko gimnazijo, se je poimenovala po inženirju Pavlu Žaucerju - Matjažu, "partizanskem junaku naših planin, ki je v hudih časih borbe zvezal svojo usodo z usodo ljudstva pod Uršljo goro in Peco". (Dr. Franc Sušnik).

 

Dosežki in bibliografija

Objavljal je predvsem v Vestniku koroških partizanov, Slovenskem vestniku, Koroškem fužinarju, Naših razgledih itd. Veliko je pisal o svojih sodelavcih, borcih, o dogodkih iz NOB, o razvoju partizanstva na Koroškem, predvojnem študentskem gibanju (spominske članke, poročila, biografije, nekrologe, govore, spremna besedila, uvode itd.). 

Priznanja in nagrade

Partizanska spomenica 1941; red bratstva in enotnosti z zlatim vencem (1945); red narodne osvoboditve (1953) in red Republike z zlatim vencem. Prejel je enajst diplom častnega članstva, med njimi je častni občan Občine Slovenj Gradec (1971), častni član Zveze združenj borcev NOV Ravne na Koroškem (1980), častni krajan Krajevne skupnosti Kotlje (1983) in častni krajan Krajevne skupnosti Leše (1985). Prejel je Drabosnjakovo priznanje Slovenske prosvetne zveze v Celovcu; priznanje Zveze koroških partizanov Celovec, Petkovo priznanje (1986); priznanje gimnazije Ravne (1954); plaketo Kluba koroških študentov (1974). 

Viri in literatura

Podatki sina Matjaža in drugi viri. – Slovenski biografski leksikon. – Enciklopedija Slovenije. – Bibliografija Pavla Žaucerja – Matjaža. [Sestavila Marija Suhodolčan]. – V: Vestnik koroških partizanov, 1987, št. 1–4. – Podatki Toneta Sušnika. – Dr. Fr. Sušnik: Legenda o Matjažu. – V: Koroški fužinar, 1953, št. 1–3. – Pavle Žaucer - Matjaž. – V: Koroški fužinar, 1986, št. 4.