Aberšek, Karel ,

družbenopolitični delavec;udeleženec NOB 

Slika 
31.10.1905, Raduše pri Slovenj Gradcu, Slovenija 20.02.1987, Slovenj Gradec
Po drugi svetovni vojni se je ukvarjal z agrarno reformo; bil je ljubitelj narave, pohodništva in organizator lovstva na Koroškem. 

Življenje in delo

Živel je na Prevaljah. Oče je bil furman Jožef, mati Neža; brata Lojze in Tonček, sestri Mici in Tina por. Marković in Habiht. Poročen je bil z Marijo roj. Brenčič; sin lesarski tehnik, podjetnik Rajko [živi v Kanadi], posvojenka uslužbenka Ivica por. Favai.

Odraščal je v revni bajtarski družini s sedmimi otroki [dva sta umrla že ob rojstvu], kruh je bil le redkokdaj na mizi. Zaradi težkih razmer so bili prisiljeni zemljo v Radušah prodati in postali so najemniki na posestvih grofa Thurna. Že v otroštvu je bil pastir pri raznih kmetih in po končani osnovni šoli je moral služiti za hlapca. Nekaj let pozneje se je zaposlil kot gozdni delavec pri grofu Thurnu. Kmalu po poroki (1935) sta z ženo vzela v najem manjšo domačijo na Navrškem vrhu in nato Macigojevo posestvo, "grofovsko hubo", visoko v hribovitem predelu Uršlje gore. Že kmalu po okupaciji je začel sodelovati v osvobodilnem gibanju. Zaupali so mu nalogo, da je nad Macigojevo domačijo zgradil bunker za ranjene in bolne partizane, ki so jih oskrbovali s hrano. Ko je bil bunker v začetku leta 1944 izdan, se mu je uspelo skriti, ženo in štiri sosedove (Obretanove) hčerke pa je policija odpeljala v koncentracijsko taborišče Rawensbrück. Kmalu zatem je bil postavljen za sekretarja OF, takratnega okraja Guštanj-Prevalje, in poslali so ga v partijski tečaj v Kočevje. Po vrnitvi je bil do osvoboditve član okrožnega komiteja KPS in OF v dravograjskem okrožju. Ko je nemška policija novembra 1944 pripravljala hajko in izselitev njegove družine [z njim so živeli starši, sin, sorodnica], so s pomočjo borcev vso imetje spravili v partizane in policija je prazno domačijo zažgala. Po osvoboditvi je bil član mariborskega okrožja, član Oblastnega ljudskega odbora, sekretar za notranje zadeve okrožja Maribor, predsednik za kmetijstvo in predsednik komisije za agrarno reformo. Bil je predsednik Krajevnega odbora Prevalje in podpredsednik Okraja Slovenj Gradec. Po ukinitvi okrajev je bil do upokojitve direktor Tovarne lesovine in lepenke Prevalje (1950–1962). Vsa povojna leta je bil prizadeven planinec in član nadzornega odbora Planinskega društva Prevalje, organizator lovstva na Koroškem in dolgoletni predsednik Lovske družine Jamnica Prevalje.

 

Dosežki in bibliografija

Nastanek papirnice na Prevaljah. – V: Koroški fužinar, 1953, št. 1–3. – Naša domačija pod Goro. – V: Goram pozdrav. 50 let Planinskega društva Prevalje. 1969. 

Priznanja in nagrade

Bronasti in srebrni častni znak Planinske zveze Slovenije; številna vojaška in delovna odlikovanja ter priznanja in nagrada Občine Ravne na Koroškem (1975). 

Viri in literatura

Podatki sestre Tine in drugi viri. – Branka Poberžnik: Naš rojak – znamenita osebnost. – V: Vigred, 1972/1973, št. 2. – Zvonko Robar: Za 70-letnico Karlu Aberšku. – V: Koroški fužinar, 1976, št. 2. – Nežka Petrič, Marjetka Rebernik: Obisk pri partizanu. – V: Vigred, 1980/1981, št. 2. – Milan Ferk: Aktivist in borec Karel Aberšek – Pero. – V: Koroški fužinar, 1982, št. 2. – Ivan Vušnik – Rastko: Poslovili smo se od Karla Aberška – Pera. – V: Koroški fužinar, 1987, št. 2. - Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič: Biografski leksikon občine Prevalje, Prevalje 2005.