Arnold, Valentin ,

kulturni ustvarjalec;podjetnik;trgovec 

Slika 
19.09.1944, Prevalje, Slovenija ,

Življenje je posvetil igranju v ljubiteljskem gledališču, kjer je ustvaril nekaj vidnejših komičnih vlog predvsem v Gledališki skupini Prevalje-Mežica.

 

Življenje in delo

Oče mesar in krojač Valentin, mati pevka in ljubiteljska igralka Albina Arnold roj. Murko (gl. čl.); sestra računalniška operaterka Ana [Nuša]. Poročen je s trgovko Marijo roj. Robnik; hčerki dipl. med. sestra Valentina, komercialna tehnica in samostojna podjetnica Lucija [voditeljica lutkovne skupine KD Prevalje, predsednica KD Prevalje (od 2005)]. Po osnovni šoli na Prevaljah je končal Trgovsko šolo v Mariboru (1962) in Poslovodsko šolo v Slovenj Gradcu. Kot trgovec je bil zaposlen v Jeklotehni Maribor (do 1964), pri podjetju Ojstrica Dravograd (od 1965), kot poslovodja pri Peko Tržič, poslovalnica Prevalje (1967-1991) in bil samostojni podjetnik do upokojitve (1991–2003). Za igranje sta ga že kot osnovnošolca navdušila učiteljica Alojzija Ranc in Leopold Suhodolčan. Bil je recitator, pel je v pevskem zboru pri Miri Stresovi. Tudi v trgovski šoli je sodeloval v kulturni in v dramski sekciji trgovskega podjetja Zarja Maribor (Moliere: Namišljeni bolnik, 1963). Vključil se je v DPD Svoboda Prevalje, pozneje KD Prevalje, v Gledališko skupino Prevalje-Mežica, kjer je ustvaril nekaj vidnih komičnih vlog. Sodeluje tudi v dramski sekciji Društva upokojencev na Prevaljah. 

Dosežki in bibliografija

Gledališke uprizoritve, v katerih je igral: Kekec in volk, Peter Ustinov: Komaj do srednjih vej (1974/1975) [s to predstavo so nastopili na Festivalu gledaliških amaterjev Jugoslavije v Trebinju], A. Leskovec: Dva bregova (1975/1976), Novak-Novak: Gugalnik (1977/1978), M. Remec: Delavnica oblakov (1980/1983), J. Deval: Etiene, A. Goljevšček: Pod Prešernovo glavo (1984/1986), Jurčič-Inkret: Deseti brat (1996/1997), D. Dobričanin: Skupno stanovanje (1998/1999), V. Möderndorfer: Štirje letni časi (2000/2001), A. T. Linhart: Županova Micka (2002/2003), T. Partljič: Štajerc v Ljubljani (2004/2005). Dramska skupina Društva upokojencev Prevalje, komedije Anice Močivnik: Županja hočem biti (1999), Drugačna mati (2000), Nezvesti soprog (2001), Čenče (2002), Težave z Marto (2003).

 

Priznanja in nagrade

Priznanja mdr.: bronasta in srebrna Linhartova značka; bronasti, srebrni in zlati Vorančev spominek; srebrno Sušnikovo priznanje Občine Prevalje dramski skupini DU Prevalje (2001); srebrno Sušnikovo priznanje Občine Prevalje za delo na področju kulturnega ustvarjanja v amaterskem gledališču (2002). 

Viri in literatura

Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič: Biografski leksikon občine Prevalje, Prevalje, 2005.