Ažman, Marjan ,

gospodarstvenik;športni delavec 

Slika 
27.01.1925, Jesenice, Jesenice 21.10.1984, Slovenj Gradec
Globoke sledi je pustil na Prevaljah, kjer ima pomembne zasluge za strukturni premik; širitev, graditev proizvodnih hal, oplemenitenje proizvodnega programa in preusmeritev Pilarne v Tovarno rezalnega orodja, bil je vrhunski namiznoteniški igralec, velike zasluge ima pri uveljavljanju avto-moto društva na Koroškem. 

Življenje in delo

Živel je v Dobji vasi, pokopan je na Prevaljah. Oče železarski delavec Mihael, mati Marija; bratje Zvone, Peter in Bojan. Poročen je bil z uslužbenko Marijo [Mojco] roj. Pavše; sin Marko.

Odraščal je v sedemčlanski družini in po osnovni šoli je kot mladoleten prestopil prag železarne na Jesenicah, končal kovinarsko šolo in si s sistematičnim učenjem pridobival znanje in izkušnje o izdelavi in predelavi jekel ter se oblikoval v strokovnjaka. Že od poletja 1941 je pomagal prvim partizanom, bil leta 1943 prisilno mobiliziran v nemško vojsko in poslan v Francijo, kjer je prebegnil k francoskim partizanom. Postal je član francoskega odporniškega gibanja in se z makiji boril proti okupatorju na francoskih tleh do invazije zavezniških sil junija 1944. Z drugimi soborci je bil prepeljan v Bari, kjer se je vključil v prekomorsko brigado, v kateri se je boril vzdolž jadranske obale vse do Ljubljane. Po osvoboditvi in demobilizaciji je bil zaposlen v Železarni Jesenice in leta 1949 premeščen ter poslan na Koroško, da bi pomagal v Železarni Ravne pri izdelavi raznih izdelkov za potrebe rudarstva, metalurgije, motorne in druge industrije. Uveljavil se je v mehanski obdelovalnici železarne, kjer je napredoval od delovodja do obratovodja in se ob delu šolal. Posebno globoke sledi je pustil na Prevaljah, kjer ima pomembne zasluge za strukturni premik; širitev, graditev proizvodnih hal, oplemenitenje proizvodnega programa in preusmeritev Pilarne v Tovarno rezalnega orodja. Direktor podjetja TRO je bil od 1959–1978, ko se je zaradi bolezni upokojil. Na Koroškem nima zaslug le v industriji, kot vrhunski namiznoteniški igralec je bil vzor in pobudnik razvoja ter klubski predsednik te telesnokulturne zvrsti na Ravnah. Tekmovalce je pripeljal do najvišjih državnih naslovov. Velike zasluge ima tudi pri uveljavljanju Avto-moto društva, kjer je dolga leta pospeševal razvoj motorizacije. Dejaven je bil v smučarskem športu in imel izjemen posluh za napredek in razvoj svojega okolja ter pomagal s sponzorskimi in donatorskimi sredstvi. Bil je pomemben koroški gospodarstvenik.

 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

Nagrada Občine Ravne na Koroškem (1971); red za hrabrost; Republika Francija mu je podelila medaljo in priznanja kot makiju, članu francoskega odporniškega gibanja. 

Viri in literatura

Podatki žene Mojce in drugi viri. – Boris Florjančič: Marjan Ažman. – V: Koroški fužinar, 1984, št. 4. – Gregor Klančnik: Marjan Ažman. – V: Večer, 1984, št. 261.