Cigler, Ludvik ,

filmski ustvarjalec;obrtnik 

Slika 
23.03.1921, Leše, Slovenija 26.05.2006, Slovenj Gradec
Pustil je vidne sledi v filmskem ustvarjanju in dolgoletnem delovanju ter predsedovanju Koroškemu kinoklubu Prevalje; na filmski trak so člani posneli dragocene dokumente kulturne dediščine, zapise o ljudeh in dogodkih, ki predstvljajo veliko dragocenost etnološke dediščine. 

Življenje in delo

Oče Ludvik je bil rudar, mati Jožefa roj. Kopmajer, bratje dimnikar Vinko, rudar Alojz, rudar Vladimir, sestra Hermina por. Kraus. Poročen je z Marijo [Marjana] roj. Pušnik; sinova univ. dipl. pravnik Adi Cigler (gl. čl.), filmski ustvarjalec, samostojni obrtnik Stanko Cigler (gl. čl.) [eden od ustanoviteljev Koroškega kinokluba] in hči vzgojiteljica Vida por. Dolinšek.

Po osnovni šoli na Lešah in Prevaljah (1934–1938) ter obrtni šoli za kleparstvo in instalaterstvo v Zagrebu je opravil mojstrski izpit za kleparstvo in instalaterstvo v Mariboru (1952). Zaposlen je bil v premogovniku Holmec (1938–1943), v Železarni Ravne in kot kleparski delovodja v Rudniku Mežica (do 1951). Kot podjeten gospodarstvenik in organizator je bil med ustanovitelji monterskega podjetja Instalater Prevalje in eden prvih direktorjev (1951–1966), nato pa samostojni obrtnik kleparskega podjetja vse do upokojitve (1988). Deloval je v družbenem življenju na Prevaljah, predvsem v raznih komisijah v Krajevni skupnosti Prevalje. Odlikuje ga njegovo dolgoletno delovanje in predsedovanje v Koroškem kinoklubu Prevalje (1979–2005). Na filmski trak so posneli dokumentarne zapise o ljudeh, izumirajoči obrti, številne dogodke, razne kulturne in druge prireditve, društvene in industrijske dejavnosti na Koroškem, ki so dragocen dokument naše kulturne dediščine. Dal je pobudo za 1. mednarodni festival industrijskega, obrtnega in etnografskega amaterskega filma na Prevaljah (16. maj 1981) in bil med glavnimi organizatorji tudi poznejših festivalov. ["Člani Koroškega kinokluba – sinovi, vnuki in pravnuki železarjev, rudarjev in gozdarjev – prirejajo na Prevaljah festival amaterskega industrijskega in obrtnega filma Jugoslavije …" (Stanka Godnič)]. Filmi ustvarjalcev Kinokluba Prevalje (avtorji Stanko Cigler, Ludvik Cigler, Mirko Konečnik, Mirko Muri, Vili Veler, Silvo Pečnik, Ciril Rupar, Zdravko Vezjak) so na prvem festivalu pomenili pravo "pionirsko kulturno poslanstvo in edinstvenost v Sloveniji, filmi so se zazrli v človeka, ne samo v njegov proizvod." (Stanka Godnič, filmska kritičarka). [Festival mednarodnega industrijskega, obrtnega in etnografskega amaterskega filma je bil na Prevaljah v letih 1981, 1982, 1985 in 1987. S filmi so sodelovali na mnogih festivalih amaterskega filma v tujini, saj je bilo med ustvarjalci nekaj talentiranih članov: Stanko Cigler, Vili Veler, Roman Flis …]. Za filme je Ludvik Cigler pisal scenarije, snemal, opravljal montažo in bil sponzor in donator Koroškega kinokluba Prevalje.

 

Dosežki in bibliografija

Filmi: Prežihovi dnevi 1., 2., 3., 1978 [soavtorja Vlado Jehart, Vili Veler]. – Pomoč. 1980. – Zmaga. 1981 [soavtorja Stanko Cigler, Vlado Jehart].  Miniature [soavtor Stanko Cigler]. – Darovi jeseni.  Mi, Korošci.  Družbeni dom Prevalje. – Godba na pihala Prevalje N. U. – Teden požarne varnosti. – Dan mrtvih na Prevaljah [soavtor Roman Flis]. 

Priznanja in nagrade

Bronasta plaketa na I. Mednarodnem festivalu industrijskega, obrtnega in etnografskega amaterskega filma na Prevaljah za film Miniature [soavtor Stanko Cigler] (1982); priznanje za film Pomoč in druga priznanja ter nagrade. 

Viri in literatura

 IX. Mednarodni festival amaterskega filma. Jesenice, 1980. [Katalog]. – XVIII. Festival amaterskega filma Slovenije, Tržič, 1981.  I. Mednarodni festival industrijskega, obrtnega in etnografskega amaterskega filma. Koroški kinoklub Prevalje, 1982. [Katalog].  II. Mednarodni festival industrijskega, obrtnega in etnografskega amaterskega filma. Koroški kinoklub Prevalje, 1983. [Katalog].  III. Mednarodni festival industrijskega, obrtnega in etnografskega amaterskega filma. Koroški kinoklub Prevalje, 1985. [Katalog].  IV. Mednarodni festival industrijskega, obrtnega in etnografskega amaterskega filma. Koroški kinoklub Prevalje, 1987. [Katalog]. – Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič: Biografski leksikon občine Prevalje, Prevalje 2005.