Cizl, Gabrijel ,

duhovnik 

Slika 
18.03.1949, Slovenske Konjice, Slovenija ,
Poskrbel je za prenovo cerkve Device Marije na Jezeru in drugih cerkvenih objektov v fari, zaprosil je za pridružitev cerkve Device Marije na Jezeru rimski baziliki. 

Življenje in delo

Gabrijel Cizl je župnik v fari  Device Marije na Jezeru. Oče Jožef je bil občinski uradnik, mati Adela roj. Jerčin; brata Jožef in Bernard, sestra Adela. Po osnovni šoli v Slovenskih Konjicah je maturiral na Prvi gimnaziji v Mariboru in nadaljeval študij na Teološki fakulteti v Ljubljani in Mariboru, kjer je bil leta 1974 posvečen v duhovnika.

Leta 1975 je kot kaplan prišel na Prevalje in bil po smrti župnika in dekana Mateja Močilnika (1981) sprva župnijski upravitelj in nato župnik (1984). V času njegovega župnikovanja je bilo v prevaljski fari s pomočjo zavzetih faranov opravljenih veliko del: ob stoletnici postavitve sedanje cerkve (1890–1990 ) je farno občestvo temeljito prenovilo farno cerkev, kupili so nove orgle [dvomanualne s 23 registri in 1717 piščalmi – izdelek Mariborske škofijske orgelske delavnice], leta 2000 so prekrili streho farne cerkve, pričeli z obnovitvenimi deli na gospodarskem poslopju (1999) za preureditev v župnijski dom [po načrtih arhitekta Andreja Lodranta in statika Marije Lodrant]. Na lepo nedeljo sv. Kozme in Damijana 1989 je škof dr. Franc Kramberger blagoslovil novo postavljeno cerkvico na Brinjevi gori, postavljeno na pobudo skupine faranov in zgrajeno po načrtih arhitekta Andreja Lodranta. V tem času je bilo opravljenih tudi mnogo nujnih vzdrževalnih del na podružničnih cerkvah in župnišču ter pripadajočih objektih [obnovili so streho in fasado, proti vlagi sanirali temelje pri p. c. sv. Ane in sv. Volbenka na Lešah, izdelali daritveni oltar in električno zvonjenje pri sv. Barbari, strop, klopi in oltar pri sv. Janezu Krstniku na Poljani, pripravljen je projekt za izvedbo sanacijskih del za to podružnično cerkev pod strokovnim nadzorstvom pristojnega Zavoda za varovanje naravne in kulturne dediščine, obnovljena streha na prizidku župnišča, ureditev župnijske pisarne in drugih prostorov v župnišču]. V skladu s smernicami pokoncilske prenove Cerkve in sprejetimi sklepi Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem v župniji deluje izvoljeni Župnijski pastoralni svet. V župniji uspešno delujejo še: molitvena skupina, župnijska Karitas, ministrantska družina, zakonska skupina, skavti, mlada veroučna skupina, molitvena zveza za duhovne poklice, otroški pevski zbor in odrasli mešani pevski zbor. Oba omenjena zbora sta tudi včlanjena v KD Mohorjan, ki uspešno povezuje sakralno kulturo s posvetno v enoten kulturni prostor. Vse naštete skupine soustvarjajo duhovno podobo župnije. Na pobudo nadškofa dr. Franca Krambergerja je župnik Gabrijel Cizl v imenu Župnije Prevalje zaprosil za pridružitev cerkve Device Marije na Jezeru rimski baziliki. Prošnja je bila blagoslovljena z nadškofovim priporočilom. Odkritje spominske plošče ob pridružitvi rimski baziliki je bilo 25. januarja 2011 z napisom na spominski plošči na zidu na levi strani ob vhodu v cerkev. »To svetišče B. D. Marije Vnebovzete na Prevaljah je bilo dne 25. januarja 2011 pridruženo baziliki Marije Velike v Rimu z duhovno sorodstveno vezjo.«

 

Dosežki in bibliografija

Stoletnica-spodbuda za našo prenovo. - V: Bodi pozdravljena Devica Marija … Ob stoletnici nove cerkve na Fari. 1890-1990. Prevalje, 1990. – Spremna beseda. V: Gregor Zafošnik in Stanko Janežič: Križev pot v pesmih. Likovna oprema Stanko Lodrant. Prevalje, 2003. – Uvodnik. – V: Anton Oliban, narodni buditelj, kulturni delavec, prijatelj Prešernov. Zbrali in uredili Greta Jukič in Marija Suhodolčan Dolenc. Prevalje, 2010. 

Priznanja in nagrade

 

Viri in literatura

Osebni podatki in drugi viri. - Bodi pozdravljena Devica Marija … Ob stoletnici nove cerkve na Fari. 1890–1990. Prevalje, 1990. – Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič: Biografski leksikon občine Prevalje, Prevalje 2005.