Čretnik, Božena,

 družbenopolitična delavka;humanitarna delavka;zdravnica

Slika 
13.03.1932, Slovenj Gradec 25.11.2000, Prevalje
Črtenik, Božena (1932) je pustila pomembne sledi pri razvoju pediatrične službe Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem, Društva za pomoč staršem otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,  pri humanitarnem delu in reševanju socialnih stisk ljudi. 

Življenje in delo

Čretnik,  Božena, rojena Kafou; *Slovenj Gradec, 13.03.1932; +Prevalje, 25.11.2000, je živela na Prevaljah. Oče družbeni delavec in železniški uslužbenec Ivan Kaffou, mati Terezija roj. Lesar; sestri učiteljica klavirja Marija por. Ipavec in ekonomistka Milica por. Trpin. Poročena je bila z dr. veterinarske medicine in filmskim ustvarjalcem Rudijem Čretnikom, hči univ. dipl. psihologinja, mag. pedagogike, doktorica socialne pedagogike, supervizorka in družinska terapevtka - Alenka Kobolt.
Po osnovni šoli na Prevaljah in Mariboru ter Gimnaziji Ravne (1951) je diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani (1957). Zaposlena je bila v Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem kot splošna zdravnica (1958). Po podiplomskem študiju v Zagrebu, s področja varstva mater in otrok (1964), je opravila še specializacijo v Ljubljani (1975) in postala spec. pediatrinja in vodja pediatrične službe Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem. Med drugo svetovno vojno je bila kot otrok skupaj z materjo izseljena v Srbijo v Vrnjačko Banjo (1941–1943). Njeno osnovno področje delovanja je bilo zdravstveno varstvo otrok in sodelovanje v Društvu za pomoč staršem otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, predavala je kot zunanja sodelavka in jim nudila vso strokovno in moralno oporo. Vrsto let je delovala kot zdravnica v ZDUM Črna na Koroškem, bila aktivna članica zdravniških združenj, en mandat je bila predsednica Rdečega križa Prevalje in s svojo humanostjo je zaznamovala svoje delo pri reševanju socialnih stisk ljudi. Sodelovala je na različnih področjih, predvsem v zdravniških sekcijah in Društvu prijateljev mladine Prevalje ter v Koroškem kinoklubu Prevalje. Skupaj z možem Rudijem sta vrsto let prijateljevala z družino Luka Sienčnika, veterinarja, in aktivnega Slovenca iz Dobrle Vasi in njegovo družino.

 

Dosežki in bibliografija

Tudi umetniki so med nami. [Pogovor s kolegom doc. dr. sci. et med. Jankom Sušnikom o njegovem »konjičku« – slikanju.]. – V: Koroško zdravstvo, 1984, št. 4. 

Priznanja in nagrade

Nagrada Občine Ravne na Koroškem za delovanje na področju zdravstvenega varstva, za pionirsko delo pri začetkih preventivnega varstva otrok in mladine ter za širjenje mreže zdravstvenega varstva mladega rodu v koroški krajini (1980); priznanje za življenjsko delo Združenja za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva (1997).

 

 

 

 

Viri in literatura

Podatki hčerke Alenke in drugi viri. – Božena Čretnik. [Nagrada Občine Ravne]. – V: Koroški fužinar, 1980, št. 3. – Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič: Biografski leksikon občine Prevalje, Prevalje 2005.