Čretnik, Rudi, doktor veterinarskih znanosti ,

družbenopolitični delavec;filmski ustvarjalec;veterinar 

Slika 
06.08.1924, Dramlje pri Šentjurju pri Celju, Slovenija 28.08.2005, Slovenj Gradec
Bil je med ustanovitelji Koroškega kinokluba na Prevaljah leta 1960 [Zdravko Vezjak, Vaclav Broman, Ciril Rupar, Roman Flis, Emil Mlakar] in njegov dolgoletni ustvarjalni član. Leta 1990 je osnoval Demos v Mežiški dolini. 

Življenje in delo

Oče Karel je bil orožnik, mati Rozalija roj. Svetelšek; brata inženir gradbenik Avgust, oficir Karlo in sestra uslužbenka Rozika por. Tanko. Poročen je bil z dr. med., specialistko pediatrije in družbeno delavko Boženo roj. Kaffou; hčerka univ. dipl. psihologinja, mag. pedagogike, doktorica socialne pedagogike, supervizorka in družinska terapevtka Alenka por. Kobolt.

Po končani osnovni šoli v Guštanju [Ravne na Koroškem] je maturiral na Gimnaziji v Mariboru in diplomiral na Veterinarski fakulteti v Zagrebu. Zaposlen je bil na Veterinarskem zavodu na Prevaljah do upokojitve (1959–1988). Kot srednješolec je bil skupaj z družino izgnan v Srbijo, v Kragujevac in se je kasneje vključil v NOB. Vsa leta svojega službovanja je razvijal veterinarsko delo v občini Ravne na Koroškem ter dosegel magisterij in doktorat na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. Bil je med ustanovitelji Koroškega kinokluba na Prevaljah leta 1960 [Zdravko Vezjak, Vaclav Broman, Ciril Rupar, Roman Flis, Emil Mlakar] in njegov dolgoletni ustvarjalni član. Leta 1990 je osnoval Demos v Mežiški dolini. Skupaj s soprogo Boženo sta negovala strokovne in prijateljske vezi z družino veterinarja Luka Sienčnika iz Dobrle vasi.

 

Dosežki in bibliografija

Prehrana, proizvodnja in zdravstveno varstvo pri molznicah na področju občine Ravne na Koroškem. [Magistrska naloga]. 1975. – Intenzifikacija reprodukcije goved v občini Ravne na Koroškem. [Doktorska disertacija]. 1988. – Bilten Veterinarske postaje Prevalje, 1969. – Deset let Veterinarske postaje Prevalje. – V: Koroški fužinar, 1970, št. 1. – Vpliv filtrov na vsebnost svinca v senu in organizmu goveda na območju Mežiške doline. – V: Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, 1983, št. 2. – Objavljal je strokovne prispevke.

Filmi: Planica '63. 1963.  9. maj na Prevaljah. 1965. – Stara kovačnica Železarne Ravne. 1972 [soavtor Ciril Rupar]. – Obzornik I., II., III., IV. 1972, 1973, 1976. – Plemenita jekla. 1978. – Razstava Filipa Večka. 1980.  Predoblikovalni stroji. 1982 [soavtor Ciril Rupar].  Sejem želja.

 

Priznanja in nagrade

Nagrada "kip livarja" za film Stara kovačnica za najboljši film festivala I. YU FIOF festival industrijskega in obrtnega filma Jugoslavije [soavtor Ciril Rupar] (1981); bronasta plaketa in posebna nagrada Društva inženirjev in tehnikov Ravne za najboljši industrijski film Stara kovačnica [soavtor Ciril Rupar] (1987) in druge nagrade s področja amaterske filmske dejavnosti na regijskih in republiških srečanjih in festivalih amaterskih filmov. 

Viri in literatura

Podatki hčerke Alenke in drugi viri. – III. Republiški festival kinoamaterskega filma Slovenije. Ljubljana, 1964.  IX. Mednarodni festival amaterskega filma. Jesenice, 1980. [Katalog]. – XVIII. Festival amaterskega filma Slovenije, Tržič, 1981.  I. Mednarodni festival industrijskega, obrtnega in etnografskega amaterskega filma. Koroški kinoklub Prevalje, 1982. [Katalog].  Je mogoče, če se hoče. Govori mag. Rudi Čretnik, dipl. veterinar, vodja veterinarske postaje na Prevaljah.  V: Naši razgledi, 1982, št. 15.  II. Mednarodni festival industrijskega, obrtnega in etnografskega amaterskega filma. Koroški kinoklub Prevalje, 1983. [Katalog]. - III. Mednarodni festival industrijskega, obrtnega in etnografskega amaterskega filma. Koroški kinoklub Prevalje, 1985. [Katalog]. - IV. Mednarodni festival industrijskega, obrtnega in etnografskega amaterskega filma. Koroški kinoklub Prevalje, 1987. [Katalog].