Flis, Davorin, doktor splošne medicine

družbenopolitični delavec;športni delavec;zdravnik;zobozdravnik 

Slika 
14.10.1895, Celje, Slovenija 25.09.1963, Dubrovnik
Bil je eden najvidnejših zdravnikov rudarjev Rudnika Mežica in železničarjev na Koroškem na območju za Bratovsko skladnico, predhodnico socialnega zavarovanja. Spodbujal je športno življenje, bil vodilni član društva Sokol in s svojimi sredstvi pomagal pri gradnji sokolskega doma Partizan na Prevaljah. 

Življenje in delo

Živel je na Prevaljah, kjer je pokopan in bil poznan kot ljudski zdarvnik. Oče Anton, mati Amalija, roj. Kozovinc. Poročen je bil z Viktorijo, roj. Karas [Dunajčanka, ki se je naučila slovenskega jezika, reševala prevaljske in okoliške otroke v povojnem pomanjkanju in igrala na prevaljskem odru]; sin filmski ustvarjalec, samostojni podjetnik in prevajalec Roman Flis, hčerki profesorica Olga, por. Zelenko, in zobna asistentka Silvija, por. Ristič.

Po maturi na Klasični gimnaziji v Ljubljani je doktoriral iz medicine na Dunaju in iz stomatologije v Gradcu. V prvi svetovni vojni so ga poslali na soško fronto (1915–1918), nato je bil zdravnik prostovoljec v Šmarkšu na Koroškem in zdravnik na Vojnomedicinski akademiji v Beogradu (1924–1925) ter v vojni bolnici v Mariboru (1926–1928). S kraljevim dekretom je bil postavljen za okrajnega sanitetnega referenta na Prevaljah in bil sreski referent in zdravnik rudarjev v Mežici in železničarjev v tem območju za Bratovsko skladnico [najstarejša oblika zavarovanja za železarje in rudarje, takratno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje]. Med drugo svetovno vojno je bil begunec v Ljubljani, bil v zaporu in nato zaposlen v potujoči zdravstveni postaji Higienskega zavoda. Po vojni se je vrnil na Prevalje in bil splošni zdravnik in zobozdravnik na Prevaljah. Z ženo Dunajčanko sta vzljubila kraj in ljudi. Svoje življenje je posvetil bolnikom in bil pravi "ljudski zdravnik". Ves prosti čas je posvetil športu in spodbujanju športnega življenja na Prevaljah. Bil je vodilni član društva Sokol [unitarna jugoslovanska telovadna organizacija], starosta sokolskega društva (1932-1941) in s svojimi sredstvi pomagal pri gradnji sokolskega doma [po vojni TVD Partizan], prve javne stavbe za šport in kulturo na Prevaljah. Po osvoboditvi je bil ustanovitelj in predsednik društva TVD Partizan (1945–1956) ter ena osrednjih osebnosti v telesnovzgojnih organizacijah.

 

Dosežki in bibliografija

Telesnovzgojno delo na Prevaljah. – V: Telesna vzgoja treh dolin, Mislinjske, Mežiške in Dravske doline, 1957. 

Priznanja in nagrade

Zlato državno priznanje za delo v športu in kulturi na Prevaljah. 

Viri in literatura

Podatki vnuka Davorina in drugi viri. – Telesna vzgoja treh dolin, Mislinjske, Mežiške in Dravske doline, 1957. - Dr. Janko Sušnik: Dr. Davorin Flis. – V: Koroški fužinar, 1963, št. 11–12. – O dr. Davorinu Flisu. – V: 80-letnica Partizan Prevalje, 2001.