Filip, Franc,

družbenopolitični delavec 

Slika 
10.09.1906, Prevalje, Slovenija 13.05.1978, Prevalje
Po upokojitvi je delal pri pogrebnem zavodu in vse do leta 1941 vsako nedeljo po prvi maši bral oklice na Fari na sejmišču pred cerkvijo. Pri plotu je stopil na klopco in povedal vsa oznanila, oglase in novosti v občini Prevalje. Drugih načinov informiranja takrat ni bilo. Raznašal je tudi uradna pisma z občine. 

Življenje in delo

Oče Franc Filipa, Andrej Filip, je bil železničar in podžupan občine Prevalje; mati Marija roj. Stopar; bratje inženir Hanzi, rudar Pavli, trgovec Karel in sestra šivilja Marija. Poročen je bil z voditeljico filé tečajev Pavlo Filip roj. Sušnik; sinovi ključavničar Božidar, učitelj in vodja podružnične šole Vid, monter toplovodne napeljave Jože; hčerke ekonomska tehnica in računovodkinja Marija Vera [Majda] por. Čibron, trgovka Tadeja por. Krmek, Alenka in Doroteja.

Osnovno šolo je obiskoval na Prevaljah in pred drugo svetovno vojno opravil knjigovodski tečaj, tečaj za mrliško ogledništvo in tečaj za mesoogledništvo v Mariboru oz. v Ljubljani. Njegova prva zaposlitev je bila pri Rudniku Mežica (1922) in po odsluženi vojaščini je bil vaški stražar na občini Prevalje, kjer je zaradi znanja nemškega jezika ostal tudi med vojno in vse do leta 1947. Zatem se je kot skladiščnik in ekonom v kavarni na Čečovju zaposlil v železarni v Guštanju [Ravne na Koroškem] (1947–1955), na upravi Komunalne dejavnosti Prevalje (1955–1962) in kot delno invalidsko upokojen s polovičnim delovnim časom delal še pri Komunalnem prometnem podjetju Ljubljana transport (1963–1964). Po upokojitvi je delal pri pogrebnem zavodu. Odkar se je zaposlil na Občini Prevalje in vse do leta 1941, je vsako nedeljo po prvi maši bral oklice na Fari na sejmišču pred cerkvijo. Pri plotu je stopil na klopco in povedal vsa oznanila, oglase in novosti v občini Prevalje. Drugih načinov informiranja takrat ni bilo. Raznašal je tudi uradna pisma z občine. V 20. letih prejšnjega stoletja je bil član gasilske pihalne godbe na Prevaljah, pred drugo svetovno vojno član občinskega odbora občine Prevalje [član in podžupan je bil tudi njegov oče], po vojni je bil dolgoletni tajnik Zveze borcev Prevalje.

 

Dosežki in bibliografija

 

Priznanja in nagrade

Medalja zasluge za narod mu je leta 1962 podelil predsednik Federativne narodne Republike Jugoslavije.   

Viri in literatura

Podatke žene Pavle zapisala vnukinja Andreja Čibron-Kodrin