Gracijansky, Aleksander Saša,

gospodarstvenik;industrialec 

Slika 
27.05.1886, Petrograd, Rusija 31.12.1972, Slovenj Gradec

Strojno-elektro fakulteto je končal v Moskvi, leta 1929 je nastopil službo v Jeklarni na Ravnah in kot  strokovnjak za strojništvo, z veliko tehničnega znanja in iznajdljivosti, prispeval, da je jeklarna iz majhne nepomembne železarne postala velika tovarna plemenitega jekla Železarna Ravne. "Če kdo česa ni vedel ali ni znal, se je obrnil pač na Gracijanskega, ki je zmerom rad pomagal in reševal še tako nerešljive probleme." (Avgust Kuhar)

 

Življenje in delo

Aleksander Saša Gracijansky je živel na Ravnah in na Prevaljah, kjer je pokopan. Oče zdravnik Ivan, mati učiteljica; brat je živel v Rusiji. Sin dr. med., specialist ginekologije Aleksander [na kliniki Mayo, ZDA]. Poročen je bil z univ. dipl. ekonomistko Angelo [Bona] roj. Pistotnik. Gimnazijo je obiskoval v Kovnu [Latvija], Visoko tehniško šolo, Strojno-elektro fakulteto je končal v Moskvi (1914). Iz šolske klopi je moral kot rezervni oficir v vojsko, kjer je napredoval v podpolkovnika, sprva je bil pri artileriji in nato pri konjenici. Leta 1921 je prispel v Jugoslavijo, kjer je spočetka služboval pri obmejni finančni kontroli in se nato zaposlil v industriji - najprej v Kranju in nato v Mežici (1924). Leta 1929 je nastopil službo v Jeklarni na Ravnah kot asistent glavnega obratovodje in konstruktor. Kot vsestranski strokovnjak je bil glavni energetik, obratovodja valjarne in kovačnice, šef centralne priprave dela ter končno tehniški svetovalec do upokojitve. Med okupacijo je bil dvakrat zaprt, junija 1941, ko je Hitler napadel Rusijo, leta 1943 pa zaradi zvez in sodelovanja s partizani. Obakrat ga je rešilo vodstvo jeklarne, ki ga je potrebovalo kot nepogrešljivo strokovno moč. Po osvoboditvi je z vso voljo in svojim znanjem pomagal obnavljati staro jeklarno ter dvigati njeno proizvodno sposobnost. V prostem času je rad sodeloval pri vzgoji in usposabljanju mladih kadrov. "Če kdo česa ni vedel ali ni znal, se je obrnil pač na Gracijanskega, ki je zmerom rad pomagal in reševal še tako nerešljive probleme." (Avgust Kuhar). Kot strokovnjak strojništva, z veliko tehničnega znanja in iznajdljivosti, je prispeval, da je jeklarna iz majhne nepomembne železarne postala velika tovarna plemenitega jekla Železarna Ravne. 

Dosežki in bibliografija

Z obiska v Ameriki. – V: Koroški fužinar, 1963, št. 11–12.  Razvoj in napredek v nemški jeklarski industriji.  V: Koroški fužinar, 1966, št. 2. 

Priznanja in nagrade


 

Viri in literatura

Podatki žene Bone roj. Pistonik  in drugi viri. – [Avgust Kuhar]: Aleksander Gracijansky, 75-letnik. – V: Koroški fužinar, 1962, št. 1–2. – Gregor Klančnik: Aleksander Gracijansky. – V: Koroški fužinar, 1973, št. 1. – Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič: Biografski leksikon občine Prevalje, Prevalje 2005.