Levstikova bralna značka

Levstikova bralna značka

Levstikova bralna značka

Najpomembnejša dela:

Proza

Bučelstvo (1853)

Martin Krpan z Vrha (1858)

Popotovanje iz Litije do Čateža (1858)

Deseti brat (1863)

Sveti doktor Bežanec v Tožbanji vasi (1870)

Kdo je napravil Vidku srajčico (1877)[8]

Poezija

Pesmi (1854)

Tonine pesmi (1859)

Franjine pesmi (1870)

Pripovedne pesmi

Refleksije

Satire

Pesmi za mladino

Dramatika

Juntez (1855)

Tugomer (1876)

Spisi

Pripovedni spisi

Dramatični spisi

Kritični spisi

Politična spisa