Vodnikova bralna značka

Vodnikova bralna značka

Najpomembnejša dela: 

Pesmi

Pesme za pokušino (zbirka, 1806)

Pesmi za brambovce (zbirka, prevodi avstrijskih patriotičnih pesmi zoper Napoleona, 1809)

Pesme (zbirka izdana po smrti, 1840)

Poučna proza

Popisuvanje Krajnske dežele (Velika pratika, 1795)

Povedanje od slovenskiga jezika (prvi večji prerodni tekst v slovenščini, Lublanske novice, 1797-1798)

Kuharske bukve (nemški prevod, izviren predgovor, 1799)

Babištvo ali Porodničarski Vuk za Babice (prevod, 1818)

Šolske knjige

Geschichte des Herzogthumus Krain, des Geliebthes von Trieste und der Grafschaft Görz (1809)

Abeceda za perve šole (1811)

Pismenost ali gramatika za perve šole (z odo Ilirija oživljena, 1811)

Početki gramatike to je Pismenosti Franzoske gospoda Lhomonda ...: sa latinske franzoske shole v' Illirii (1811)

Keršanski navuk za Illirske dežele vzét iz Katehizma za vse cerkve Francozkiga Cesarstva (1811)

Abeceda ali Azbuka (1812)

Slowenisches Wörterbuch — Slovensek Besednjak (slovar je ostal v rokopisu, 1813)

Vodnikova Krajnska pismenost okrajšana za male šole (1847)