1227 - Ohranjeno narečno pričevanje dogodka

1227 - Ohranjeno narečno pričevanje dogodka

1227 - Ohranjeno narečno pričevanje dogodka

Ohranjeno narečno pričevanje dogodka, pri katerem je vojvoda Bernhard Spanheimski pri Vratih/Thörl v Ziljski dolini pozdravil Ulricha Liechtensteinskega z besedami:  »Buge waz primi gralva Venus!« (Bog vas sprejmi, kraljica Venera!). Ulrich je imel namreč Venero v šlemnem okrasju. Koroški bi bil u iz o v besedi buge.