1700 - Listina o ustanovitvi Pilatove ustanove

1700 - Listina o ustanovitvi Pilatove ustanove

1700 - Listina o ustanovitvi Pilatove ustanove

1. januarja 1700 je Gašper Pilat ustanovil štipendijski dijaški sklad  za revne in nadarjene dijake fare Device Marije na Jezeru. »Pilatova ustanova« je delovala do leta 1918. Zadnja štipendista sta bila dr. Franc Sušnik in Ožbe Lodrant.