1852 - Postave ali delovni red Rosthornove železarne na Prevaljah

1852 - Postave ali delovni red Rosthornove železarne na Prevaljah

Prevaljska železarna – »Fushinska oblastnina na Prevali« je 15. septembra 1852 razglasila in nabila po svojih obratih 19 postav. »Postave sa tajiste delavze pri fushini, ktere na dan, ali po shihte delajo /…/ zhas sa delo se sazhne ob shesteh zjutra ino terpi do sedmeh s'vezher /…/«