9. in 10. stoletje

9. in 10. stoletje

Iz Salzburga so v naše kraje prihajali prvi misijonarji oznanjat krščansko vero. Med najbolj znanimi je bil sv. Modest, ki je v 9.stoletju širil krščanstvo med Karantanci.