14. stoletje

14. stoletje

14. stoletje

Zgodnjegotska podružnična cerkev sv. Janeza Krstnika na Poljani pri Prevaljah je iz zgodnejšega 14. stoletja in stoji pred razpotjem cest, od katerih ena vodi čez mejo proti Pliberku, druga v zgornjo Mežiško dolino proti Mežici.