1855

1855

Ustanovljena je bila bolnišnica na Lešah za rudarje in njihove svojce. Hrano za bolnike so prinašali iz restavracije pri Meisterlu, zdravnik pa je prihajal vsak drugi dan s Prevalj.